"Brug HK’erne – nu og i fremtiden” lød sloganet for den kampagneuge, som HK-klubberne i Silkeborg Kommune afviklede sidst i marts. Inspirationen blev bl.a. hentet i hæftet ”Brug HK’erne – ny inspiration til den administrative opgaveløsning i kommunerne”, som er resultatet af et projekt gennemført af KL og HK Kommunal i fællesskab.

- Hæftet fortæller blandt andet om, at antallet af HK-ansatte falder i kommunerne. Vi kan forudse, at der kommer til at mangle kolleger med vores kompetencer, og med kampagnen ville vi gøre ledelsen og de øvrige faggrupper opmærksomme på HK’ernes værdi for en effektiv administration, fortæller tillidsrepræsentant René Aaby Rasmussen, der var med i arbejdsgruppen i forbindelse med kampagneugen.

Han og TR-kollegaen Annette Widding Bjørnvig, der udgjorde den anden halvdel af arbejdsgruppen, deler her ud af erfaringer til andre tillidsrepræsentanter, der har lyst til at kaste sig ud i at synliggøre deres kollegers indsats.

- Vi HK-ansatte er ordentlige, kompetente og pålidelige mennesker, der er utroligt relevante, når det handler om at binde tingene sammen og få servicen og organisationen til at fungere. Det skal vi bare nogle gange gøre verden opmærksom på. En uge med øget synlighed på HK’ernes værdi kan være en af måderne, mener Annette Widding Bjørnvig.

Et quickfix rækker ikke

De er helt bevidste om, at opgaven – at gøre HK’erne synlige – ikke er klaret ved et enkeltstående quickfix. Slet ikke når sideordnede formål er at gøre ikke-medlemmer opmærksomme på fordelene ved at være med i HK-fællesskabet, at styrke medlemmernes selvbevidsthed og at lave meningsfulde medlemsaktiviteter.

- I løbet af ugen blev der sat gang i mange overvejelser, og der var mange anledninger til indbyrdes snakke om, hvordan vi som faggruppe fremover kan gøre os ”lækre” og relevante. Vores håb er, at de samtaler nu har fået et boost og fortsætter ude i kommunens forskellige afdelinger, siger René Aaby Rasmussen.

Samtlige 40 tillidsvalgte HK’ere, dvs. både FTR, TR, AMR og suppleanter, har bidraget til aktiviteterne, og de to fra arbejdsgruppen understreger, at kampagneugens succes i høj grad skyldes den fælles indsats. Bidrag fra mange var med til at gøre indsatsen overkommelig. Derudover har de også oplevet stor opbakning og praktisk hjælp fra HK Østjylland og HK Kommunal, fx til udformning af grafisk materiale, diverse mechandise og indhold til omdelte goodie-poser.

Er du klædt på?

Programmet har omfattet et morgenevent mandag morgen med synlighed ved en række personaleindgange, omdeling af materialer til både medlemmer og alle andre, mails til ikke-medlemmer, et fyraftensarrangement og afsluttende fredagscaféhygge for medlemmer.

Onsdagens fyraftensarrangement havde overskriften ”Er du klædt på til fremtiden?” og handlede om de kommende års kompetencebehov, og hvordan HK’erne kan tilegne se de efterspurgte kompetencer. Et oplæg ved fagkonsulent Lars Brandstrup Nielsen fra HK Kommunals sekretariat blev efterfulgt af debat mellem Silkeborg Kommunes kommunaldirektør Lone Lyrskov og Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland, om vigtigheden og værdien af administration samt deres bud på fremtidens administration.

Det fuldstændige program for ugen kan ses her. Se også mail-teaser, der blev sendt til medlemmer, og teksten om HK'ernes kvaliteter, der blev omdelt ved morgenevent.

Gode råd

Tillidsrepræsentanterne i Silkeborg var i sidste uge samlet til evalueringsmøde, og udsagn herfra er kommet med på denne liste med til andre, der vil forsøge sig med lignende synligheds-arrangementer:

1. Sørg for opbakning fra alle tillidsvalgte

Dermed er der mange at inddrage, og praktiske opgaver kan fordeles.

2. Arbejdsgruppen skal være lille

Det skaber dynamik, overblik og hurtige beslutningsprocesser. Anbefalingen lyder på tre personer.

3. Hold hyppige planlægningsmøder

Arbejdsgruppen kan holde online-møder, i perioder dagligt.

4. Alle TR har adgang til informationer og materialer

Opret evt. en mappe på et fællesdrev, som alle har adgang til, og som kan rumme tidsplan, liste over opgaver osv.

5. Mails til rundsending skal foreligge på dagen

Mails, der skal sendes til medlemmer og potentielle medlemmer skal fremsendes om morgenen på dagen for rundsendingen med tydelige instrukser om mail-emne tekst samt indhold.

6. Informér i god tid

Begyndt tidligt med at informere medlemmer. Når programmet begynder at ligge fast, kan der sendes teaser om de enkelte elementer.

”Fælleshedsfølelsesskabende”

På evalueringsmødet i sidste uge var der bred enighed om, at et af målene for kampagnen – synliggørelse af HK’erne – ”kan vinges af med et stort fedt flueben”.

I forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer vurderer tillidsrepræsentanterne, at det kan være vanskeligt at vurdere konkret på nuværende tidspunkt, men kampagnen er et rigtig godt og stort startskud til en fortsat indsats. Der er hvervet et nyt medlem og flere tillidsrepræsentanter er kommet i dialog med andre kolleger.

- Tilbagemeldingerne fra kollegerne er positive. De følte fællesskabet under kampagnen. Mange er kommet med positive tilkendegivelser om især fyraftensarrangementets indhold. Morgenevent og fredagscafé har været på manges læber som fede og gode, både fagligt og socialt, dvs. fælleshedsfølelsesskabende. Jo, dét er nu et ord, beretter Annette Widding Bjørnvig.

De to tillidsrepræsentanter uddyber gerne deres erfaringer over for andre, der vil lave noget tilsvarende. Kontakt dem via mail eller telefon:

Annette Widding Bjørnvig, awb@silkeborg.dk, tlf. 2128 7726.

René Aaby Rasmussen, ReneAaby.Rasmussen@silkeborg.dk, tlf. 8970 5705.