Man skulle tro, at hvis fx borgerservice i Jammerbugt Kommune stiller med et hold til DHL-stafetten og en falder og ødelægger knæet, er der tale om en arbejdsskade.

Men så let og ligetil er det ikke. For det afhænger af ... så meget!

Det viser en række sager - blandt andet afgjort i landsretten.

Opslag på Facebook kan være afgørende

Fx fik en medarbejder en diskusprolaps under løbet ved et DHL-firmaarrangement, men alligevel anerkendte landsretten det ikke som en arbejdsskade.

Begrundelsen var groft sagt, at firmaet ikke havde slået arrangementet op på fx Facebook og havde dermed ikke brugt medarbejderne til at skabe reklame o.l. for firmaet.

Ligesom medarbejderen heller ikke var underlagt instruktion af firmaet om at udføre visse opgaver.

Selv om arbejdsgiveren betalte for deltagelse, herunder løbetøj med logo, så blev det vægtet højere, at det var medarbejderne selv, der tog initiativ til at stille et hold.

Hvem tager initiativ og bestemmer?

I en anden sag – afgjort af Østre Landsret – blev en skade under DHL dog anerkendt.

Det skyldtes blandt andet:

Arbejdsgiveren (Forsvaret) arrangerede deltagelsen i DHL-stafetten og sørgede for stafettelte, forplejning, invitation og bestilling af løbetrøjer med Forsvarets logo
Idræt er en del af Forsvarets virksomhedskultur, og det er et krav, at de ansatte er i god fysisk form
Arbejdsgiver opfordrede de ansatte til at deltage i DHL-stafetten, og man var repræsentant for Forsvaret, når man løb i de udleverede løbetrøjer med arbejdsgivers logo
De ansatte var underlagt instruktion fra Forsvaret som arbejdsgiver under løbet
Deltagelsen i DHL Stafetten havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiver herunder med henblik på rekruttering af unge mennesker til Forsvaret,

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har i dette link beskrevet og opsummeret, hvordan de ser på sager om ”firmasport og arbejdsskader”.