Indsatserne for tættere samarbejde med de unge står klart efter fagforeningens repræsentantskabsgeneralforsamling mandag den 25. april 2022, hvor forsamlingen også genvalgte Kirsten Estrup Madsen som afdelingsformand. 

Samarbejde om nye fællesskaber 

- De yngre generationer på arbejdsmarkedet efterspørger fællesskab og sparring i deres arbejdsliv. Uddannelse og karriereudvikling, trivsel og muligheder for at forene arbejds- og fritidsliv fylder meget for de unge. Vi har som fagforening meget at tilbyde de unge - og de unge har meget at give os. De unge vil nemlig ikke bare være passive medlemmer. De vil også et aktivt fællesskab på arbejdspladsen og i deres fag, de vil have sparring på deres karrierevej og de ønsker indflydelse på uddannelse og job. Men frem for alt vil de unge være aktive medskabere af deres arbejdsliv og fremtidens arbejdsmarked, forklarer Kirsten Estrup Madsen afdelingsformand for HK Nordjylland.

- Vi kan og vil skabe værdi for de unge i deres arbejdsliv, og derfor skal vi sammen med de unge medlemmer udvikle de tilbud og de fællesskaber, som skal præge vores fagforening i de kommende måneder og år, uddyber Kirsten Estrup Madsen. 


Kirsten Estrup Madsen blev genvalgt som afdelingsformand for HK Nordjylland.

Værdifuld rådgivning 

På generalforsamlingen drøftedes også en lang række andre temaer. Fokus rettede sig blandt andet på de mange medlemmer, som HK har hjulpet med at få i alt 23,2 millioner kroner i erstatninger. 

Ud over de mange millioner i erstatninger, så skaber HK Nordjylland også værdi for medlemmerne i en lang række udfordringer, som aldrig bliver til juridiske ”sager”: 
- Vores medarbejdere hjælper dagligt mange medlemmer og tillidsvalgte med at oplyse om rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet. Vi vejleder om overenskomster og lovgivning og giver medlemmer vejledning og sparring i mangfoldige aspekter i arbejdslivet. Mange medlemmer får dagligt gode råd og sparring om arbejdsmiljø, trivsel, kompetencer, lønudvikling og meget mere. Denne rådgivning og vejledning er i bogstaveligste forstand meget værdifuld – og værdien udgør et ukendt men stort millionbeløb, fortæller Kirsten Estrup Madsen. 

HK sikrer seniorers rettigheder

Selv om HK Nordjylland nu satser massivt på de unge så er de midaldrende og ældre medlemmers behov bestemt ikke glemt:  - Vi fortsætter vores massive indsats for at sikre gode forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet – og for de borgere, som må forlade arbejdsmarkedet på førtids- eller tidlig pension – også kaldet Arne-pension. Vi arbejder som fagforening for og med alle medlems- og aldersgrupper. Og denne forpligtelse lever vi op til – også i fremtiden, forsikrer Kirsten Estrup Madsen.