Kvinde, der holder onlinemøde

Arkivfoto: Lisbeth Holten

Arbejder du fortsat regelmæssigt hjemmefra? Og planlægger at blive ved med det post-corona? Så skal du være opmærksom på, at der er nye regler på vej.

Fremover skal du således arbejde flere dage hjemmefra end hidtil, før arbejdsmiljølovgivningens særlige krav om indretning gælder for din hjemmearbejdsplads. Altså, reglerne for, hvornår det er et krav, at arbejdsgiveren stiller det korrekte udstyr til rådighed.

Det er resultatet af en politisk aftale, som et bredt flertal blandt Folketingets partier indgik i februar 2022.

Indtil nu har de særlige krav om indretning været gældende, hvis du gennemsnitligt har arbejdet hjemmefra cirka en dag om ugen. Fremover kræver det gennemsnitligt mere end to dage om ugen - regnet ud over en periode på en måned.

Det betyder altså, at hvis du fx arbejder præcis to dage om ugen derhjemme, så gælder arbejdsmiljølovgivningens regler om indretning af hjem mearbejdsplads ikke for dig.

Det ærgrer Simon Tøgern, formand for HK Privat. For det er en forringelse i forhold til lønmodtagernes rettigheder, når det kommer til lovens bogstav om kravet om et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

- Vi bakker fuldt op om vores medlemmers muligheder for at arbejde hjemmefra, så længe det selvfølgelig er frivilligt og uden pres. Men vi mener, at det er helt forkert, at det skal ske på bekostning af deres arbejdsmiljø. Og det risikerer at blive konsekvensen ved den her aftale, siger Simon Tøgern.

- Det betyder i praksis, at vi risikerer, at nogen skal ud og købe udstyr af egen lomme for at passe deres arbejde, hvis de vil undgå gener, som vi ved, kommer af fx at sidde ved en bærbar computer. Det er urimeligt.

Særlige regler for hjemmearbejde

Arbejdsmiljølovgivningen gælder som udgangspunkt for hjemmearbejde, uanset hvor mange dage, du arbejder hjemme.

Det vil blandt andet sige alle bestemmelser om psykisk arbejdsmiljø - som fx regler om arbejdsmængde, tidspres, uklare krav, krænkende handlinger og så videre. Men i forhold til indretning af arbejdspladsen har der - og er der - altså særlige regler.

Nu først ved hjemmearbejde mere end gennemsnitligt to dage om ugen. De betyder blandt andet, at du skal have en justerbar stol, adskilt skærm og tastatur (det er altså no go at sidde bøjet over en bærbar computer) og den korrekte belysning.

- Når vi under corona har hørt arbejdsgivere beklage sig over, at reglerne har været alt for restriktive, kan man næsten få det indtryk, at de har skullet ud og købe højteknologisk udstyr og hæve-sænke-borde til alle medarbejdere. Men det er jo slet ikke der, vi er, siger Simon Tøgern.

Han har da også et håb om, at mange arbejdsgivere vil sikre deres medarbejdere en sundhedsmæssig forsvarlig hjemmearbejdsplads - uanset at de ikke skulle opfylde lovkravet om mere end to dage om ugen.

- Som arbejdsgiver har du meget at vinde ved, at dine medarbejdere ikke sidder og får smerter af at passe deres arbejde og måske ender med flere sygedage, siger Simon Tøgern.

- Og jeg vil også klart anbefale HK’erne - gennem deres tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant - at forsøge at lave aftaler med deres arbejdsgiver, som er bedre end lovgivningen.

Alle kan få udstyr hos Energinet

Et af de steder, hvor de har lavet en aftale, som klart overgår mindstekravene i den nye lovgivning, er hos Energinet, hvor cirka 1.500 medarbejdere driver den danske energiinfrastruktur.

Her indgik man allerede i foråret 2021 en meget fleksibel aftale om hjemmearbejde. Udover at det permanent er blevet helt frivilligt, hvor mange dage medarbejderne vil arbejde enten hjemme eller på kontoret (med det forbehold, at en leder kan kalde folk ind, hvis det vurderes mest meningsfuldt for arbejdet), så har alle fået et tilbud om udstyr til hjemmekontoret.

- Ledelsens tilbud om hjemmeudstyr gælder altså virkelig alle. Lige meget om du arbejder 0 eller 5 dage hjemme. Vi har hele spektret i forhold til, hvor meget folk har lyst til at arbejde hjemme, men man har ikke villet gøre forskel på folk - så alle har fået tilbuddet om udstyr, fortæller Berit Schilling, der er HK’ernes tillidsrepræsentant hos Energinet.

Udstyrspakken består af et tilbud om hæve-sænke-bord, kontorstol, skærm, tastatur, mus, headset og arbejdslampe.

- Det er selvfølgelig helt frivilligt, om man vil tage imod det - ligesom ingen bliver tvunget eller presset til at arbejde hjemme. De har gjort det, fordi de under coronanedlukninger og senere har kunnet se, at folk virkelig præsterede hjemmefra. Og så har ledelsen villet give de bedste muligheder for at arbejde hjemme, hvis man havde lyst, siger Berit Schilling.

De nye regler træder i kraft den 30. april 2022. Læs meget mere om hjemmearbejde på HK Privats temaside om hjemmearbejde. Her kan du blandt andet læse om regler og tips til at sikre bevægelse og kollegaskabet.

 

Forsøg at få en bedre aftale

De nye og forringede regler om, at du skal arbejde hjemme mere end to dage om ugen i gennemsnit for at have krav på at få stillet særligt udstyr til rådighed (blandt andet en justerbar stol, adskilt skærm og tastatur samt korrekt belysning), er selvfølgelig kun mindstebestemmelser.

Altså kan du/I sagtens prøve at lave en bedre aftale med din arbejdsgiver - at du fx får udstyr stillet til rådighed, også selv om du ”kun” arbejder hjemme en dag om ugen. Det kan du gøre via din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Kontakt endelig din HK-afdeling, hvis du har brug for hjælp. Det nye regelsæt om hjemmearbejdspladsen forventes at træde i kraft i slutningen af april 2022.