- Jeg finder det stadig mere end problematisk, at man vil finansiere Arne-pensionen med uigennemtænkte besparelser på beskæftigelsesindsatsen. Men ministerens udmelding om at fjerne centrale proceskrav falder helt i tråd med vores bud på en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, efter at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et samråd i Folketinget netop har løftet noget af sløret for, hvordan han vil tackle besparelsen på godt 700 millioner kroner på jobcentrene i 2023.

Opgør med proceskrav

På samrådet fortalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ifølge NB Medier, at hans ministerium er ved at undersøge, om den store besparelse kan findes ved at fjerne nogle af de centrale proceskrav i jobindsatsen.

Besparelsen, som HK Kommunal har taget kraftig afstand fra, er et led i finansieringen af retten til tidlig pension – den såkaldte Arne-pension.

- Vi er i gang med en øvelse, der handler om at nytænke jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen. hvor vi på den ene side skal spare nogle penge på jobcentrene, men på den anden side bruger det som en anledning til at sige: ‘Er der nogle skridt i sagsbehandlingen; er der nogle opgaver i dag i jobcentrene, som man ikke bør bruge kræfter på fremadrettet, sagde Peter Hummelgaard ifølge NB Medier.

Der har ifølge beskæftigelsesministeren fra Christiansborgs side været stillet unødige proceskrav, der pisker nogle borgere igennem nogle forløb, som alligevel ingenting fører til. Og det er noget af det, ministeriet nu er i gang med at se på.

Det er ifølge NB Medier ikke alene et bestemt antal samtaler, men også konkrete forløb, ministeriet overvejer at skære i for at sikre, at beskæftigelsesindsatsen fører til noget.

Tillid og lokal forankret indsats

Beskæftigelsesministerens overvejelser om en nytænkning af jobindsatsen matcher på mange måder fint det udspil til en mere strømlinet beskæftigelsesindsats, HK Kommunal selv har spillet ud med.

De centralt fastsatte proceskrav skal i fremtidens beskæftigelsesindsats ifølge HK Kommunals formand netop afløses af en mere individuel og lokal forankret indsats. Derudover bør man i et nyt beskæftigelsessystem møde borgerne med en langt højere grad af tillid. Endeligt bør man erstatte de lovfæstede fysiske samtaler med langt flere individuelt tilpassede digitale løsninger, fremgår det af udspillet fra HK Kommunal.

Ifølge den politiske aftale om retten til tidlig pension skal jobcentrene bidrage med i alt 1,1 milliarder kroner til finansieringen. Sidste år blev de første 450 millioner kroner fundet ved at afskaffe et krav om, at arbejdsløse under 30 år skal være i beskæftigelsesindsatser senest fire uger efter seneste forløb.

Samtidig blev det muligt for jobcentrene at føre digitale samtaler med arbejdsløse, der havde været uden job i seks måneder.

Artiklen er opdateret 27. april 2022