Der skulle vælges en ny formand i stedet for Marianne Køpke, der forlader HK efter lang og tro tjeneste, idet hun med sine 67 år er faldet for aldersgrænsen for medlemsvalgte politikere i HK.

 

Inger Stranddorf, der var eneste kandidat til formandsposten, er valgt for to år.

 

Hun er 61 år og har været sektorformand for HK Privat MidtVest på fuld tid siden 2010. Inden var hun sektorformand ved siden af sit job som bogholder i FOA i Holstebro fra midt i 1990’erne.

Marianne Køpke og Inger Stranddorf

Marianne Køpke (til venstre) har overladt posten som afdelingsformand for HK MidtVest til Inger Stranddorf (til højre).

 

Stærkt engagement

Inger Stranddorfs faglige engagement i HK rækker helt tilbage til, hun var fagligt aktiv i HK Ungdom Herning i 1980’erne, hvor hun i en periode var formand.

 

Hun blev senere tillidsrepræsentant hos FOA. Og hun har også været medlem af bestyrelsen for HK Service/Industri i Holstebro og HK Service på landsplan.

 

- Jeg vil gerne være medvirkende til, at vi arbejder som ét HK MidtVest, som alle sektorer kan se sig i. Der skal være plads til forskellighed. Men der er stadig mange ting, vi kan gøre i fællesskab, sagde hun på generalforsamlingen.

 

- Vi skal lytte til vores medlemmer, og hvad der er vigtigt for dem. De undersøgelser, vi har lavet, siger, at det vigtigste for vores medlemmer er fagforeningens kerneopgave, altså løn og arbejdsvilkår herunder et godt arbejdsmiljø.

 

- Vi skal være der, når medlemmerne har brug for os, og vi vil gerne have flere med i fællesskabet, også de unge, både dem på skolerne og de unge i virksomhederne. Og så vil jeg gerne være med til at tale HK-faget op, berettede den nye formand.

 

Farvel til en ildsjæl

Det er en ildsjæl, som HK MidtVest siger farvel til.

 

Marianne Køpke arbejdede fra 1986 og frem til 2005 i Ringkøbing Kommune, hvor hun var skatterevisor. Hun fik i 2005 som medarbejderrepræsentant til opgave at være med til at sammenlægge de fem kommuner Ringkøbing, Skjern, Egvad, Videbæk og Holmsland ved kommunesammenlægningen i 2007.

 

Fra 1994 var hun tillidsrepræsentant i Ringkøbing Kommune og blev efter kommunesammenlægningen tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Marianne Køpke blev afdelingsformand for HK MidtVest i 2018, men inden var hun i en årrække fra 1996 sektorformand – først for Offentlig Sektor Holstebro og derefter for HK Kommunal MidtVest.

 

Marianne Køpke på talerstolen

Marianne Køpke i gang med at afholde sin sidste beretning som afdelingsformand for HK MidtVest.

 

Giver stafetten videre

- Jeg er stolt af det, vi kan, når vi står sammen i HK. Vi har netop taget hul på en ny treårig udviklingsplan: Fremtidens HK MidtVest 4.0, som strækker sig over 2022, 2023 og 2024. Med planen har vi en stærk og god ramme for afdelingens arbejde på snart sagt alle områder, sagde Marianne Køpke blandt andet i sin mundtlige beretning.

 

- På ungeområdet sætter vi massivt ind. Vi har netop her i foråret udvidet vores team af ungdomskonsulenter fra to til tre. Det giver mulighed for mere opsøgende arbejde.

 

- For et par år siden oprettede vi et socialt team i HK MidtVest, som kan hjælpe vores ledige og sygemeldte medlemmer med sager indenfor blandt andet lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelse, lov om aktiv socialpolitik. Her i afdelingen har vi så gode erfaringer med det sociale team, at vi har gjort det til en fast del af afdelingens ydelser som en del af vores nye udviklingsplan.

 

- Jeg giver tøjlerne videre til en ny formand i tryg forvisning om, at vi er et godt sted og med spændende udviklingsmuligheder i sigte, sluttede hun.

 

Øverste myndighed

Repræsentantskabet er HK MidtVests øverste myndighed og består af medlemmer fra de fire faglige sektorer i HK MidtVest – Handel, Kommunal, Stat og Privat – udpeget på sektorernes generalforsamlinger i marts 2022.

 

HK MidtVest har godt 13.000 medlemmer og 62 ansatte.

Se klip fra Marianne Køpkes beretning på generalforsamlingen

Artiklen er opdateret 27. april 2022

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.