Materialer til HK Privats OK23-kampagne

Et udsnit af OK23's kampagnematerialer. Foto: AMS

Uanset om man er omfattet af en overenskomst eller ej, så vil HK Privat gerne vide, hvad der betyder noget for én i arbejdslivet. Derfor kører medarbejdere i HK Privat landevejene tynde i denne og næste uge for at besøge de virksomheder, hvor HK’erne ikke har overenskomst.

- Det er vigtigt for os at få fod på, hvad der rører sig blandt HK’erne, når det handler om arbejdslivet. Både i virksomheder med overenskomst og i virksomheder uden, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

- Vi ved jo også, at overenskomstresultatet i en eller anden grad drypper over på de medlemmer, som desværre ikke er omfattet af en overenskomst, tilføjer han.

Vigtigste fokus for kampagnen er de virksomheder uden overenskomst, herunder de mange såkaldte 50 %-virksomheder. Virksomheder, hvor arbejdsgiveren er medlem af en arbejdsgiverforening, men hvor der ikke er nok HK Privatmedlemmer til at aktivere en overenskomst. Det vil sige, at man ikke opfylder kravet om, at mindst 50 % af medarbejderne inden for overenskomstens dækningsområde er medlemmer af HK Privat.

Men også medlemmer, der arbejder på virksomheder der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, bliver besøgt.

Udover at få flest mulige til at afgive deres ønsker på hk.dk/ok23, så er målet også at få HK’erne i tale og få en snak om vigtigheden af at have en overenskomst.

- Selv om de ikke-overenskomstdækkede medlemmer får en del af forbedringerne fra overenskomstforhandlingerne, så er det langt fra alle forbedringer, som kommer dem til gode. Fx når det kommer til fritvalgslønkontoen, som i dag er på 7 %. Den er ikke for alvor slået igennem i virksomheder uden overenskomst. Det betyder, at medarbejderne vil få en lønforhøjelse ved at melde sig ind i HK Privat, siger Kim Jung Olsen.

Han nævner også pensionsordninger og uddannelsesmuligheder som nogle af de områder, hvor der er stor forskel på de medlemmer, der har overenskomst, og de, der ikke har.

Hele OK23-kampagnen med indsamling af ønsker fra medlemmerne løber frem til den 29. maj.

På OK23’s temaside kan medlemmerne svare på 3 spørgsmål om, hvad der er det vigtigste i deres arbejdsliv.

Se mere på hk.dk/ok23