RESEARCH PÅ VIRKSOMHEDEN

Hvad er virksomhedens formål, vision og mission? Hvem er kunderne, brugerne eller medlemmerne? Hvad er produktet, og hvem er konkurrenterne? Følg virksomheden på sociale medier som fx LinkedIn, så får du en indikation af, hvordan det går, og hvad de står for. Afhængigt af dit ansvarsniveau eller stillingsindhold kan det være en god idé også at orientere dig i årsregnskabet.

FORBERED PRÆSENTATION AF DIG SELV

Øv en præsentation på mellem to og tre minutter - et såkaldt pitch. Du skal præsentere dine tre vigtigste kompetencer i forhold til jobbet, som arbejdsgiver skal huske om dig, når du går ud ad døren. Det er ikke en fri opgave. Du bliver ikke ansat, fordi det passer dig, at du får kortere til arbejde, eller fordi du har to børn eller en hobby. Du skal fokusere på din faglighed og kun sige noget, der er relevant for stillingen.

Formuler konkrete bud

Kortlæg, hvordan du har løst kerneopgaverne i tidligere stillinger. Formuler konkrete bud på, hvordan du vil løse opgaverne i den nye stilling. Vær bevidst om, at du ikke kan ramme helt plet, så udvis en passende mængde ydmyghed. Lad os tage et konkret eksempel, hvor du søger et job, hvori der indgår kundeservice. Præsenter, hvad du lægger vægt på, når du giver en god service. Hvad skal borgeren, kunden eller medlemmet opleve, når han/hun er blevet serviceret af dig? Hav gerne forberedt nogle helt konkrete oplevelser, som skiller sig lidt ud, og som du kan huske fra tidligere. Det kan fx være en sag, hvor du skulle håndtere en virkelig sur kunde og endte med at gøre det til en virkelig god oplevelse.

CV - FORBERED FORKLARINGER

Hvis du har huller, karriereskifte eller andet, der ikke er snorlige, i dit cv, så forbered dig på, at du vil blive spurgt ind til det. Du kan have haft stress, sygdom, lange ledighedsperioder eller ønsker om at skulle noget helt andet end det, du oprindeligt er uddannet til. Husk på, at det ikke er interessant for den nye arbejdsgiver at høre om bagvedliggende årsager til, hvorfor det skete. Det interessante er, hvordan du rejste dig, og hvad du har lært. Det handler altså ikke om at fortælle om din bevægelse væk fra det, der ikke fungerede, men om din bevægelse hen imod det nye. Øv gerne snakken med en af HK’s karrierevejledere.

STIL GODE SPØRGSMÅL

Formuler gode spørgsmål - dem, du ikke selv kan finde svar på - det viser engagement. Spørg fx lederen: Hvor meget tid skal jeg bruge på kerneopgaver i forhold til udviklingsopgaver? Spørg kollegaen: Hvordan er opgavefordelingen i teamet - sidder vi med de samme opgaver eller specialområder?

LAV ET STIKORDSNOTAT

Lav en disposition på maks. en A5-side, som du tager med ind til samtalen, hvor du i stikordsform har skrevet dit pitch, dine bud på konkrete opgaveløsninger, forklaringer på dit cv og dine spørgsmål. Du skal have øvet dig tilstrækkeligt, så du ikke sidder og stirrer ned i papiret hele tiden, men kan holde øjenkontakt med de forskellige mennesker i ansættelsesudvalget.