FORKLAR, HVORDAN DU ER I DINE ARBEJDSRELATIONER

Undervurder ikke betydningen af dine relationelle kompetencer. Det er fx din evne til at samarbejde med andre, udvise åbenhed og venlighed, når udfordringer skal løses, give en hjælpende hånd til dine kolleger, stille dig til rådighed med din viden m.m. Forbered og tænk over, hvordan du samarbejder, fra dine tidligere arbejdspladser. Hvad er typisk din rolle? Og hvordan bidrager du til det gode, samarbejdende miljø? Spørg evt. også en tidligere kollega og en leder om, hvordan de oplever dig i samarbejde med andre, og hvad dine stærkeste kompetencer er som kollega.

FORMULER, HVILKEN LEDER DU HAR BRUG FOR

Ofte vil lederen gerne vide, hvordan han/hun får det bedste ud af dig. Kend derfor dine behov og formuler det som dit bud på, hvordan I får et rigtig godt samarbejde - pas på med at kræve. Du kan fx have mange spørgsmål i dig, have behov for et meget tæt samarbejde med din leder eller ikke osv.

FORBERED DIG PÅ DET, DU ALLERMINDST VIL SPØRGES OM

Hvis du har en ”øm tå” eller noget, du helst ikke vil ind på, så kan det være en god ide at være godt forberedt på at blive spurgt ind til det. Kend dig selv godt nok til at vide, at du kan have sider eller væremåder, som du måske godt kunne tænke dig at blive bedre til. Så hvis du skulle blive spurgt om, hvad er dine svage sider er, så vær ærlig. Du behøver ikke bruge krudt på at skulle vende alle dine mangler til noget positivt. Det vigtige er, at du er opmærksom på dem og gør dig overvejelser om, hvordan du takler det.

SPØRG IND TIL LEDERENS VÆRDIER

Du må gerne spørge lederen ind til ledelsesværdier - hvad er vigtigst for lederen? Du skal jo også kunne se dig selv i stillingen. Og jeres relation vil ofte have betydning for jeres samarbejde og trivsel. I skal ikke være hinandens venner, men du skal gå derfra med en god fornemmelse af, at det kunne blive et godt samarbejde.

GIV KUN SIKRE REFERENCER

Du skal kun trække på referencer, der spiller dig god. Så du skal selvfølgelig ikke henvise til den chef, der har fyret dig, som vil advare din nye chef mod at ansætte dig. Hvis ikke din tidligere leder kan være din ambassadør, så brug chefen i et andet team, som du har arbejdet tæt sammen med. Tal med din reference, inden du giver den til din potentielt nye arbejdsgiver. Klæd referencen godt på: Hvilken stilling er det, hvilke opgaver byder du ind på osv.