KSD, Sundhedsplatformen, KY… Det er bare nogle af de digitale it-projekter i kommuner og regioner, der mildest talt ikke har fungeret efter hensigten. Nu har Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i sin beretning for 2021 fundet ud af, at roden til problemerne ofte findes i to typer af fejlkilder. Det skriver Digitech.

- Helt overordnet ser vi to former for problemer. Vi ser eksempler på, at man er lidt for optimistisk eller fejltolerant og tager systemer i brug, før de er kontrolleret tilstrækkeligt for fejl. Og så ser vi det, man kan kalde generation nul-problemerne, hvor man overser helt banale retsregler, når man udvikler systemet, lyder det fra Niels Fenger.

Halvfærdige it-systemer hastes igennem

Den for optimistiske tilgang handler ifølge ombudsmanden om, at kommuner, regioner eller stat ikke sørger for at få testet nye it-løsninger godt nok - for eksempel på grund af en stram tidsplan. Man sætter kort sagt systemer i værk, før de virker ordentligt.

KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) er med sine mange fejl og uhensigtsmæssigheder med stor sandsynlighed et af de it-projekter, Niels Fenger refererer til. Det system har igennem længere tid været i HK Kommunals søgelys, fordi det har haft store negative konsekvenser for både borgere og sagsbehandlere.

I HK Kommunal har formand, Lene Roed, også advaret mod, at man søsætter nogle halvfærdige it-systemer i sin iver for for eksempel hurtigt at indhente nogle kortsigtede besparelsesgevinster.

Ombudsmand kigger med fra start

Den anden typiske fællesnævner for problemfyldte it-projekter er ifølge ombudsmanden de såkaldte generation nul-problemer. Her har man simpelthen glemt at tænke over at indlejre nogle helt elementære funktioner i systemet som for eksempel borgernes adgang til bisiddere.

Niels Fenger har siden sin tiltrædelse som ombudsmand i 2019 haft fokus på, hvordan digitaliseringen i det offentlige påvirker borgernes retssikkerhed.

I år agter ombudsmanden at køre videre med en forsøgsordning, der går ud på, at hans repræsentanter i højere grad skal kigge med fra start, når kommuner, regioner eller stat udvikler it-løsninger. Tidligere er ombudsmanden først kommet på banen, efter at it-systemerne er taget i brug.

Artiklen er opdateret 03. maj 2022