Hjemmearbejde ved skærm - foto Mostphotos

Arbejdsgiverne har ikke længere ansvar for forsvarlig ergonomi for de ansatte, der arbejder hjemme to dage om ugen eller derunder. Foto: Mostphotos

I februar i år bestemte et flertal i Folketinget at ændre reglerne for hjemmearbejde. Fra 1. maj skal du arbejde mere end to dage om ugen, for at særlige krav til indretning af et ergonomisk forsvarligt hjemmekontor gælder.

Tidligere gjaldt det, at mere end en ugentlig dags arbejde i hjemmet udløste krav om, at arbejdsgiverne havde sørget for ergonomien, så den ansatte ikke fik ryg-, nakke-, skulder- eller armskader under arbejdet.

Den brede politiske aftale mellem S-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative er blevet omsat til en bekendtgørelse og en vejledning fra Arbejdstilsynet. Og Beskæftigelsesministeriet har bestemt, at de nye regler træder i kraft fra slutningen af april.

”En forringelse for lønmodtagerne”

Ifølge den nye bekendtgørelse er der ikke ændret på, at alle arbejdsmiljølovens regler også gælder ved hjemmearbejde – med enkelte undtagelser. Arbejdsgiver har derfor fortsat et ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, også når arbejdet foregår derhjemme.

LÆS MERE: Hjemmearbejde og reglerne ifølge arbejdsmiljølovgivningen

Men indretning af hjemmekontoret er blevet efterladt med et alment krav om, at ’udformning af arbejdspladsen og inventar, så vidt muligt skal passe til den ansatte, der udfører arbejdet’. Hvad det betyder i praksis, giver vejledningen ikke svar på. Med loven i hånden ser der derfor ud til at blive taget mere hensyn til fleksibilitet for arbejdsgiverne end for de ansattes ve og vel. Skærmarbejde fordrer dog ifølge Arbejdstilsynet som minimum ’noget at sidde på’, ’noget at sidde ved’ og en ’forsvarlig’ belysning.

- Meningen var, at reglerne skulle blive mere tydelige. Men vi oplever helt klart Folketingets beslutning som en forringelse af forholdene for lønmodtagerne. Og det er ikke blevet nemmere at formidle og fortolke reglerne efter ændringen, siger arbejdsmiljøkonsulent hos HK Stat, Betina Halbech.

Hjemmearbejde er kommet for at blive

Under coronakrisen blev størstedelen af HK Stats medlemmer sendt hjem for at arbejde. Og det viste sig som en gevinst på effektivitet og produktivitet, da mange af de hjemmearbejdende kunne fungere uden forstyrrelser og med bedre udnyttelse af fordybelsen i arbejdet. Den store mangel var den sociale kontakt med kollegerne.

Hjemmearbejde skød dog frem som en mulighed for at fremme og forene arbejdsglæde og effektivitet gennem den rette blanding af det fysiske fremmøde og arbejdet fra hjemmet. Den nye to-dagesregel rammer de ansatte med en udhuling af arbejdsmiljølovgivningens krav til ergonomisk ansvarlig indretning af hjemmekontoret.

LÆS MERE:

- Vores medlemmer ønsker at gøre brug af muligheden for på frivillig basis at blande det fysiske fremmøde med hjemmearbejdsdage. Men det er i vores optik ikke rimeligt med en forringelse, der risikerer at gå ud over deres arbejdsmiljø. Det er grundlæggende forkert, at ansatte for at undgå smerter i kroppen ved skærmarbejde indirekte tvinges til at købe udstyr af egen lomme for at passe deres job, siger Betina Halbech.

”Du skal ikke sidde på en pind”

Der gælder særlige regler, når man arbejder med en skærm ved hjemmearbejde, hvilket nu defineres som arbejde ’hjemme regelmæssigt og mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned’. I de tilfælde har arbejdsgiveren ansvaret for, at der er et anvendeligt bord, en stol der kan indstilles og en skærm adskilt fra tastaturet, mens der er krav om variation, skærmbriller samt pauser. I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet udgør mindre end to dage om ugen, er arbejdsgivernes ansvar mere uklart. 

- Det er svært at fortolke på, hvor grænsen går. Men vores forventning i HK Stat er, at de statslige arbejdspladser går op i at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og er ordentligt indrettede uanset, om arbejdet udføres hjemme eller fysisk på job. Så du skal stadig ikke nøjes med at sidde på en pind, siger Betina Halbech.

Reglerne hindrer selvfølgelig ikke, at du får en aftale med din fornuftige arbejdsgiver. Så du bør forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at han stiller udstyr til rådighed, selv om du arbejder færre dage hjemme. Kontakt eventuelt din lokale HK-afdeling for at få hjælp.

[FAKTA]

Sammentællingsmetoden

Blandt de nye særlige regler i skærmbekendtgørelsen er også en sammentællingsmetode. Den træder i kraft og kan benyttes, hvis du har flere arbejdsstationer – eller flere arbejdspladser.

Hvis du som ansat fx udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt, men kun to dage eller mindre om ugen som et gennemsnit set over en måned, så gælder de særlige krav til skærmarbejdet som tidligere nævnt i udgangspunktet ikke i hjemmet. Men de særlige krav kan dog alligevel gælde for skærmarbejdet hjemme, hvis du som ansat udover skærmarbejdet hjemme også udfører skærmarbejde på andre arbejdssteder – og det skærmarbejde sammenlagt udføres mere end to dage om ugen.

Her kommer sammentællingsmetoden ind. Her følger den forklarende tekst fra Arbejdstilsynet, hvis du skulle være omfattet af de specielle forhold:

”Det betyder, at hvis den ansatte udfører skærmarbejde regelmæssigt både hjemme og på andre enten faste eller skiftende arbejdssteder, fx på virksomheden eller et andet sted, og skærmarbejde sammenlagt udgør mere end 2 dages skærmarbejde om ugen som et gennemsnit set over en måned, så gælder de særlige krav for skærmarbejdspladsen hjemme.

De særlige krav gælder dog ikke for skærmarbejdspladsen hjemme, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, der anvendes på et fast eller skiftende arbejdssted, som opfylder de særlige krav. Ved sammentællingen af, om skærmarbejdet udføres mere end 2 dage som et gennemsnit set over en måned, indgår kun skærmarbejde, som den ansatte udfører regelmæssigt på skærmarbejdspladsen hjemme, i virksomheden og/eller på det eller de skiftende arbejdssteder.

Arbejde med mobile skærmenheder, fx tablets og bærbare computere, er kun omfattet af sammentællingen, når de bruges fast på en arbejdsplads, og arbejdet med skærmenheden foregår regelmæssigt på arbejdspladsen. Skærmarbejde med bærbare computere og tablets, der ikke anvendes fast på arbejdspladsen, indgår derfor ikke i sammentællingen af, om skærmarbejdet udføres mere end 2 dage. Det kan fx være til tjek af e-mails, arbejde på den bærbare eller tabletten ved møder hos kunder eller samarbejdspartnere samt plejepersonales registrering m.v. ved kortvarige besøg hos forskellige borgere.”

Fem eksempler fra Arbejdstilsynet på sammentælling af ugentligt skærmarbejde

De angivne dage i eksemplerne nedenfor beregnes som et gennemsnit set over en måned. Dagene kan derfor fordele sig forskelligt over de enkelte uger i måneden.

Eksempel 1: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2,5 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2,5 dage. Der er krav om, at både skærmarbejdspladsen hjemme og skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.

Eksempel 2: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 3 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav.

Eksempel 3: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 3 dage. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav. Når skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav, er der ikke krav om at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling).

Eksempel 4: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme skal opfylde de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.

Eksempel 5: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 1 dag, udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på et tredje skiftende arbejdssted i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret eller på det skiftende arbejdssted opfylder de særlige krav.

 

 

Vis mere