Brandslukning

Den 28. april bidrog over 1000 tillidsvalgte HK’ere til konferencen ’Samlet og sammen mod stress’, hvor vi både gik klogere hjem og satte stress højt på den politiske dagsorden. Nu følger blandt andet arbejdet med at forebygge og tackle stress i dagligdagen, og til det er der gode guides og redskaber på vores AMR-portal. 

En undersøgelse fra Epinion, der blev lavet for HK i april 2022, viser, at 16% af vores medlemmer svarer ’Ja, ofte’, når vi spørger dem: ’Har du indenfor det seneste år følt dig stresset?’. Stress er med andre ord et af de problemer, du som AMR næsten ikke kan undgå at støde ind i. 

Fem forhold der kan vælte læsset

Du kan formentlig selv nikke genkendende til, at der er perioder med højt tempo og mange krav. Det behøver ikke være et problem, hvis vi også har roligere perioder, hvor vi får tid til at puste ud. Men hvis arbejdspresset for højt, er der en risiko for stress. Så hvornår tipper balancen? Hvornår bliver arbejdet for meget? 

Det kan for eksempel stresstrappen kan give dig og ledelsen et fælles sprog for. Den viser, hvornår et længerevarende stort pres kan blive farligt for helbredet. 

Du kan også med fordel skele til belastnings- og ressourcevægten, der viser fem forhold, der giver høj risiko for stress, og fem forhold der kan være med til at forebygge det. 

Belastningsressourcevægt

Som vægten viser, kan det være mange andre forhold end højt tempo og mange opgaver, der forårsager stress. HK’s erfaringer er, at stress også bliver udløst af for eksempel mobning og seksuel chikane og andre forhold, der gør det svært at samarbejde.

Sæt ind der, hvor skoen trykker

Når I skal forebygge stress, handler det om at finde ud af, hvad der stresser, og hvad I gør ved det. Det har AMR-portalen gode guides og redskaber til. For stress skal forebygges i fællesskab og kræver indsatser på flere niveauer: Både individuelt, som gruppe, fra ledelsen og som organisation. 

Læs mere i guiden ’Forebyg stress’ og artiklen om IGLO-modellen, der netop viser de fire niveauer, der skal sættes ind på.  

Vejen tilbage efter stress

Selvom vi prøver at forebygge, sker det desværre, at kolleger bliver sygemeldt med stress. I de tilfælde handler det om at hjælpe den stressramte tilbage på bedste vis. Blandt andet ved at have en klar plan for, hvordan det bliver en overkommelig opgave at vende tilbage. 

Et udbredt redskab at bruge i den forbindelse er trafiklysmodellen, der inddeler opgaver i rød, gul og grøn, alt efter hvor udfordrende de er. At starte med ’grønne opgaver’ kan være med til at skabe en god vej tilbage. Find modellen i guiden ’Tilbage efter stress.’ 
 

Din rolle som AMR

Uanset hvor du er henne i dit arbejde med stress, vil du hele tiden komme til at tænke over: ’Hvad er min rolle som AMR her?’ Derfor bliver de redskaber på AMR-portalen, vi har nævnt her, altid præsenteret i en kontekst, der handler om, hvad du kan gøre som AMR, og hvad du kan rådgive kolleger, ledere og arbejdsplads til at gøre. 

Her kan du starte

Måske er du allerede godt inde i, hvad stress er, og hvordan du kan arbejde med det. I så fald kan du bruge portalen som et opslagsværk og til inspiration. 

Er du ny ud i arbejdet med stress, så vil vi foreslå, at du starter med at læse de her tre guides på AMR-portalen, hvor du undervejs vil støde på både de velafprøvede redskaber, vi har nævnt her, og en masse andre. 

Guides på AMR-portalen: 
1. Stress – hvad kan du gøre som AMR
2. Forebyg stress
3. Tilbage efter stress

Du kan også tage et gratis online-kursus, hvor du lærer alt det vigtigste, du skal vide om stress. Du finder onlinekurset på HK.dk Stress – nej tak 

Onlinekursus Stress