Der er ingen vej uden om.

Alle offentlige stillinger skal slås op, så de kan ses og søges af alle ledige på lige vilkår med allerede ansatte.

Det slår Ombudsmanden nu fast i en udtalelse på baggrund af en sag fra Frederikshavn Kommune.

Ombudsmanden gik nemlig ind i en sag omkring Frederikshavn Kommunes retningslinjer.

Retningslinjerne sagde, at stillinger i kommunen som udgangspunkt først slås op internt i den kommunale forvaltning i 7 hverdage, og kun hvis der ikke ansættes en medarbejder, som i forvejen er ansat i kommunen, slås stillingen op offentligt.

Hvad med hensynet til at kunne omplacere?

Kommunens praksis blev anvendt på alle medarbejderstillinger, medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten, eller der er tale om direktør-, chef- eller lederstillinger.

-    Stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Derfor skal stillinger, som altovervejende hovedregel, slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem. En kommune kan ikke indføre et generelt udgangspunkt om at give egne medarbejdere fortrinsret, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Som en del af begrundelsen pegede kommunen på hensynet og forpligtelse til at omplacere medarbejdere.

Ombudsmanden mener dog ikke, at dette hensyn kan begrunde en generel fravigelse af hovedreglen om, at ledige stillinger skal besættes efter offentligt opslag, hvorfor Frederikshavn er blevet bedt om at ændre sine retningslinjer.