Sommerferie

Din chef vil bare så gerne have, at du lige løser en lille bitte opgave, efter at du er taget i sommerhus i din sommerferie. Må hun det? Hvad skal du gøre? Og hvordan er det nu i det hele taget med opsparing af feriedage. Det er der jo nye regler for med den nye ferielov. Hvad nu, hvis du ikke har sparet dage nok sammen - kan du så stadig holde den ferie, du ønsker.

Vi har med hjælp fra HK Privats advokat Klara Elisabeth Hoffritz samlet de mest oplagte spørgsmål, du kunne have brug for forud for din sommerferie - og giver dig selvfølgelig også svarene.

Hvem bestemmer, hvornår du skal holde sommerferie?

Udgangspunktet i ferieloven er, at du og din arbejdsgiver skal blive enige og aftale, hvornår du holder din sommerferie. Og det sker da heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Men kan I mod forventning ikke blive enige, så har arbejdsgiveren ret til at bestemme tidspunktet. I forhold til sommerferie (altså i hovedferieperioden 1. maj til 30. september) skal du i så fald have det varslet mindst tre måneder før. For al anden ferie er varselsfristen en måned.

Hvor meget sommerferie har du krav på?

Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september, som er den periode, som kaldes hovedferieperioden.

Kan du holde ferie, du ikke har sparet op til endnu?

Med den nye ferielov sparer du feriedage op løbende - 2,08 dage om måneden - som du så kan bruge måneden efter, at de er optjent. Modsat de tidligere regler hvor du havde en pulje på 25 dage fra start, som du så skulle fordele over ferieåret. Det betyder, at du kan stå i en situation, hvor du ikke har sparet dage nok sammen til at holde den sommerferie, du ønsker. Men du kan holde ferie på forskud ved at ’låne’ feriedage, som du først optjener senere. Det er ikke en ret, men kræver en aftale med din arbejdsgiver. Husk også, at du kan bruge dage fra den 6. ferieuge, hvis du har sådan en via en overenskomst.

Kan du blive tvunget til at holde feriedage, du ikke har sparet op til endnu?

Nej. Da det kræver en aftale mellem dig og din arbejdsgiver for at du holder ferie, du endnu ikke har optjent. kræver det også, at du er enig. Så hvis din arbejdsplads fx holder ferielukket i en eller flere uger, så kan din arbejdsgiver ikke varsle dig på ferie, som du ikke har optjent endnu. Så skal du i stedet have fri med løn. Der gælder dog andre regler, hvis du er helt ny-ansat.

Kan din arbejdsgiver ændre din ferie?

Når I har aftalt ferie, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke ændre den - kun i helt særlige situationer af hensyn til virksomhedens drift, som arbejdsgiveren ikke har haft mulighed for at forudse. Hvis du i sådan en situation skal afbestille en rejse eller på anden måde har et økonomisk tab, skal din arbejdsgiver dække det.

Har din arbejdsgiver ret til at afbryde din ferie, når den er i gang?

Nej. Men her skal du dog være opmærksom på, hvornår din ferie reelt begynder. For starter din ferie en mandag, så har du altså ikke ferie, når du går hjem fredag - så i princippet kan du godt blive kaldt på arbejde i weekenden, inden din ferie starter.

Må din arbejdsgiver kontakte dig i ferien?

Din chef har ingen ret til at forstyrre dig i ferien - og du har ikke pligt til at svare på hverken telefonopkald eller mail. Men der kan opstå situationer, hvor det af hensyn til job og karriere kan være en god idé at svare. Det er ikke lovligt at lave lønnet arbejde i sin ferie, så hvis du skulle påtage dig en arbejdsopgave i din ferie, så sørg for på forhånd at aftale erstatningsferie. Husk at ferie afholdes i hele dage, så selv om en opgave kun tager 2 timer, så er din ferie afbrudt med en hel dag.

Hvad gør du, hvis du bliver syg i din ferie?

Hvis du bliver syg før eller under din ferie, så kan få have ret til erstatningsferie.

Bliver du syg før din ferie (det vil sige før normal arbejdstid på din første feriedag), har du ret til erstatningsferie for alle dage, du er sygemeldt. Du skal melde dig syg, inden din ferie begynder. Det er også en god idé at kontakte din læge, så du har dokumentation for, at du er syg. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, skal han betale for den.

Hvis du bliver syg under din ferie, kan du få erstatningsferie for de sygedage, der er udover 5 sygedage over et helt ferieår. Hvis du fx har været syg i alt 8 dage - evt. under forskellige ferieperioder - har du ret til 3 dages erstatningsferie. Husk at melde dig syg, straks du er syg - også de 5 første, som du ikke får erstatning for. De fem dage tæller nemlig først fra du har sygemeldt dig. Og kontakt også din læge. Når du bliver syg under ferien, skal du selv betale for en evt. lægeerklæring.

Læs mere om dine ferierettigheder