Når medarbejdere får indflydelse på deres job, så trives de bedre, arbejdsmiljøet styrkes og virksomheden træffer bedre beslutninger. 

Så klar er konklusionen i ny forskning fra én af vores førende stressforskere, Malene Friis Andersen. Hun konkluderer i ny artikel, at hvis medarbejderne sættes uden for indflydelse, så udvikler de tavshed, mister engagementet, brænder ud - eller risikerer at udvikle kynisme. 

Glade mennesker omkring et bord - foto: Colourbox
Indflydelse til medarbejderne gavner arbejdsmiljø og mindsker stress. Illustration: Colourbox.dk 

Som formand for 2.000 statsansatte nordjyske HK’ere er jeg helt enig i, at medindflydelse er rigtig godt. Vores dygtige medarbejdere på de statslige arbejdspladser både ønsker og fortjener indflydelse på jobbet.  


Mere indflydelse - både i dagligdagen og på fremtiden

I HK Stat arbejder vi konstant for at udvide medarbejdernes indflydelse. Det gælder både i dagligdagen, hvor den enkelte medarbejder skal have frihed til at kunne løse opgaverne bedst muligt, men også når der er tale om indflydelse på deres kompetenceudvikling og det gælder både individuelt og i fællesskabet. 

Indflydelsen skal også påvirke de beslutninger, som ledelsen træffer og som får stor betydning for medarbejderne. Her skal lederne gå i dialog med medarbejderne og de tillidsvalgte, så vi sikrer, at medarbejderne får mulighed for at berige ledelsen med deres synspunkter – før beslutningerne træffes. Det gavner ingen, at ledelsen træffer beslutninger, som efterfølgende viser sig ikke at fungere i medarbejdernes dagligdag. 

Indflydelse til medarbejderne handler imidlertid også om psykologi. For som medarbejder er man også menneske – et menneske som ofte bruger sin identitet og personlighed i jobbet. Derfor giver det menneskelig værdighed, når man oplever, at ledelsen og kollegerne lytter til ens meninger og værdsætter idéer og forslag fra alle medarbejdere. 

Min opfordring til ledelsen på de nordjyske arbejdspladser skal derfor lyde: Invitér medarbejderne til at få endnu mere indflydelse. Det vil gavne både arbejdsmiljø, produktivitet – og medarbejdernes værdighed som både medarbejdere og som mennesker. 

 

Jonna Vestergaard - formand for HK Stat Nordjylland
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.