Navn: Dennis Bøcker Sørensen
Alder: 42
Ansat i: Opkrævningen, Finanskontoret, Økonomi og Erhverv i Aalborg Kommune
Arbejder som: Specialist
Uddannelse: Kontorassistent i Aalborg Kommune, diplom i offentlig
forvaltning og administration
Bor i: Aalborg
Familie: En datter på seks år og en søn på ni
Fritidsinteresser: Venner, familie og sport.
Mit arbejde: I Opkrævningen handler det om at få borgere til at betale deres gæld til kommunen. Det kan f.eks. være tilbagebetaling af kontanthjælpslån, manglende indbetaling for ejendomsskat og daginstitution eller ubetalte p-afgifter. Vi rådgiver og vejleder borgerne om betalingsaftaler, hvis det kniber med at få økonomien til at hænge sammen. Målet er, at de i sidste ende kan komme ud af deres gæld. Vi samarbejder også med kommunens øvrige fagforvaltninger og Gældsstyrelsen. Her handler det ofte om borgere, som har fået korrigeret en regning op eller ned, og hvor vi så skal sikre os, at alle systemer ligger inde med de samme data. Herudover skal vi holde os opdateret om ny lovgivning, som ofte skifter indenfor det offentlige.
Mit vigtigste værktøj: Det vigtigste er flair for tal og samtidig at have evnen til at kommunikere med mange forskellige borgere og virksomheder, høj som lav. Man skal være bevidst om, at man har et stort ansvar, når man taler med borgere, der er pressede. Og det er mange af dem med gæld til det offentlige. Det kræver indlevelse, og at man kan vise forståelse samtidig med, at man er fast på sagen.
Den største udfordring: At der er meget ny lovgivning. Vi modtager data fra over 50 forskellige IT-systemer i fagforvaltningerne. Her skal vi have kendskab til lovgivningen på alle dem, hvor borgere eller virksomheder kan have gæld. Efterfølgende skal data flyttes fra kommunen til Gældsstyrelsen, hvor det så er deres regler, der gælder. Så der er rigeligt med data og lovgivning at holde styr på.
Det bedste ved mit arbejde: At det er afvekslende – man ved aldrig, hvad dagen bringer, eller hvilke borgere, der ringer. Det bedste er, når man kan se, at ens indsats virker, så borgerne har fået overblik og er kommet ud af deres gæld. Mine kollegaer betyder også meget. Vi er gode til at finde balancen mellem at have det sjovt og hjælpe hinanden fagligt, ligesom vi er der for hinanden, når der skal “læsses af” f.eks. efter en telefonvagt med utilfredse borgere i røret.