Formand for Danske Lægesekretærer, Nathali Schaap Degn. Foto: Tom Ingvardsen.

- Hvis intentionerne i sundhedsaftalen skal have ben at gå på, kræver det, at man retter et skarpt fokus på de medarbejdere, der skal drive omstillingen. Det handler ikke mindst om, at vi får skruet op for optaget af de sundhedsadministrative koordinatorer (SAK’er), der kan sikre koordinering og sammenhæng i de nye samarbejdsflader.

Sådan siger formanden for Danske Lægesekretærer, Nathali Schaap Degn, om den nye sundhedsaftale. Den betyder blandt andet, at der oprettes op imod 25 nye nærhospitaler, og at der over otte år tilføres 6,8 milliarder kroner til sundhedsvæsnet.

Sundhedsadministrative kan sikre omstillingen

Aftalen løser ifølge Nathali Schaap Degn langtfra alle udfordringer i sundhedsvæsenet, men Folketingets partier har sat en perspektivrig retning for et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, mener hun.

- Men med aftalen bliver der lagt et meget stort ansvar på det sundhedspersonale, der til syvende og sidst udgør fundamentet for, at aftalen kan udrulles med succes. I den sammenhæng spiller vores lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer en helt afgørende rolle i omstillingen. De kan på professionel vis varetage de administrative opgaver, der med sundhedsaftalen bliver stadig mere komplekse og koordinerende på tværs af sektorer og faggrupper, siger formanden.

Behov for at hæve optag

Nathali Schaap Degn foreslår derfor, at man allerede fra sommer hæver optaget af nye studerende på den sundhedsadministrative uddannelse fra 300 til 400. Uddannelsen afløser den nuværende lægesekretæruddannelse.

- Opruster vi de sundhedsadministrative kompetencer, vil vi i højere grad kunne realisere et mere sammenhængende, et mere effektivt og et mere sikkert forløb for patienterne i det fremtidige sundhedsvæsen - så vi undgår, at patienterne falder ned mellem to stole, siger Nathali Schaap Degn og fortsætter:

- Vi skal i det hele taget sørge for, at det er de rette hænder, der løser opgaverne. Allerede i det nuværende sundhedsvæsen er der alt for mange administrative opgaver, der hænger på skuldrene af læger og sygeplejersker. Og som stjæler tid fra patienterne. Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale.

Ifølge Nathali Schaap Degn er det afgørende, at de kliniske fagligheder går hånd i hånd med de sundhedsadministrative.

- I HK Kommunal og Danske Lægesekretærer stiller vi os derfor til rådighed for den Robusthedskommission, der ledet af Søren Brostrøm skal granske de personalemæssige aspekter af fremtidens sundhedsvæsen.

Artiklen er opdateret 20. maj 2022