Illustration af mand og kvinde, der arbejder over

Har du ved fastsættelsen af din løn aftalt funktionsløn, hvor overarbejde er indregnet i din månedsløn, er tanken, at din arbejdsgiver allerede har betalt for det overarbejde, som du kan komme ud for. Men din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du fast arbejder over. Det slår en ny faglig voldgift fast.

Voldgiften var anlagt af HK Handel på vegne af 5 medarbejdere i supermarkedskæden Aldi. De 5 medarbejdere var ansat på funktionsløn og havde vagtplaner med en gennemsnitlig arbejdstid på 42 timer om ugen.

Fra arbejdsgivers side mente man, at aftaler om funktionsløn giver mulighed for at aftale et højere ugentligt timetal end de 37 timer, som er fastsat i overenskomsten.

Det blev klart afvist i voldgiften. Voldgiften lagde vægt på, at overenskomsten fastsætter den ugentlige arbejdstid til 37 timer om ugen, og at overarbejde skal begrænses i videst muligt omfang.

Derfor kan en arbejdsgiver ikke skemalægge medarbejdere mere end 37 timer om ugen, uanset at de er ansat på funktionsløn.

- Vi anerkender, at overarbejde er en del af det at være ansat på funktionsløn. Men overarbejde må hverken være systematisk eller planlagt, når vi taler om funktionsløn. Det er alene overarbejde, som opstår på grund af driftsmæssige hensyn, som kan omfattes af funktionsløn, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

- Med voldgiftskendelsen har vi heldigvis fået bekræftet, at den måde vi fortolker funktionsløn på, er den samme som voldgiftens, tilføjer den faglige chef.

Funktionslønsbestemmelsen findes i mange af HK Privats landsoverenskomster. Funktionsløn medfører, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver, hvor værdien af det overarbejde, du kan forvente at skulle levere, er indeholdt i din faste løn.

 

5 gode råd om funktionsløn

  1. Bliver du tilbudt en ansættelse på funktionsløn, bør du undersøge, hvilken løn du skal have, hvis du er ansat 37 timer om ugen. Prøv HK’s løntjek for at finde ud af, hvad lønniveauet er inden for dit fag og branche.
  2. Tag en snak med din arbejdsgiver om, hvor meget overarbejde du kan forvente. Og hvad honoreringen for overarbejdet vil være.
  3. Få aftalen om funktionsløn på skrift og bed om at få præciseret, hvor meget overarbejdet udgør af din løn. Både i forhold til antal timer, og hvilken værdi det har i kroner og øre.
  4. Hold regnskab med, hvor meget overarbejde du har.
  5. Husk at få talt om omfanget af overarbejde, når du har din årlige lønsamtale. Det har du ret til.

 

Viser det sig, at du arbejder mere over end det, der var forventet, bør du reagere.

- Vi ved, at der hurtigt kan ske ændringer på arbejdspladsen. Måske sker der omstruktureringer. Måske bliver en af dine kolleger sygemeldt i længere tid. Det kan medføre, at din arbejdsmængde stiger. Derfor skal du tage fat i din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever, at overarbejdet løber løbsk, forklarer Kim Jung Olsen.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvad der er aftalt i din funktionsløn, kan du kontakte din lokale HK-afdeling for at få hjælp.

- Overenskomsten sikrer, at du kan få vurderet din aftale om funktionsløn, hvis HK mener, at der er et misforhold mellem, hvor meget overarbejde du har, og hvordan det honoreres. Så tøv ikke med at kontakte HK, siger HK Privats faglige chef.