En overenskomst sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle på arbejdspladsen – også for medarbejdere, som ikke er medlemmer af den overenskomstbærende fagforening.

Det kan være frustrerende for de medarbejdere, som betaler kontingent og lægger timer i foreningsarbejdet, når deres kollegaer vælger at stå uden for fællesskabet - og alligevel får del i de gode løn- og arbejdsvilkår. Men det er faktisk muligt at få forhandlet nogle vilkår hjem, som kun gælder for HK-medlemmer.

Hos Næstved Taxa har HK’erne en særoverenskomst, som de forhandler hvert tredje år. Ved seneste forhandling lykkedes det HK’erne at sikre en ekstra fridag pr. medarbejder pr. år. I overenskomsten står der, at fridagene udelukkende kan gives til medlemmer af HK.

Det betyder, at de medarbejdere, som ikke er medlemmer af HK, ikke får del i fridagene. De ekstra fridage bliver så fordelt mellem HK’erne.

Palle Jacobsen - Næstved Taxa

Palle Jacobsen fik forhandlet en ekstra fridag kun for HK'erne ved sidste overenskomstforhandling. 

Medlemsfordele vægtede højest

Palle Jacobsen er koordinator og tillidsrepræsentant hos Næstved Taxa. Til daglig tager han imod bestillinger og dirigerer taxachaufførerne ud til de rigtige adresser. De er i alt 6 kollegaer, hvoraf de 5 er medlemmer af HK.

Sidste år skulle de 5 medlemmer finde frem til, hvilke krav de gerne ville fremsætte, når fagforeningen skulle forhandle en ny overenskomst. Her lå især medlemsfordele højt på listen.

- Det vigtigste for os var, at vi fik noget ind i overenskomsten, hvor der var forskel på at være i HK og uden for HK. Medlemsfordele vægtede så højt, at det lå højere end at få lønstigninger udover den normale stigning, siger Palle Jacobsen. 

Det betød til gengæld ikke så meget for dem, hvad fordelene skulle være, men de fandt frem til, at en ekstra fridag til HK’erne måske ville gå igennem hos ledelsen – og det gjorde den.

- En fridag er noget, som alle kan bruge. Her føler man virkelig, at man får noget. Vi var også inde på, om vi skulle forhandle et tillæg, som svarede til det, vi betaler i kontingent til fagforeningen, men det ville blive svært at få forhandlet hjem. Vi blev derfor enige om, at vi skulle have den her fridag, for den kunne vi bytte med fredagen efter Kristi himmelfart, som også var en fridag, men som vi faktisk havde glemt, at vi havde ret til, siger Palle Jacobsen.

Find mere viden om HK's overenskomster her

Udover den ekstra fridag fik Palle Jakobsen og kollegaerne også forhandlet sig til, at det blev skrevet ind i overenskomsten, at de følger de generelle KTO-lønstigninger (red. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansattes lønstigninger). Samtidig har de fået ændret lønskalaen, så der er kommet et ekstra trin på, og de enkelte trin er blevet kortere, så medarbejderne hurtigere rykker sig. Alle blev samtidig rykket 1 trin op på lønskalaen.

Åbner op for flere fordele

Helle Rubini, faglig konsulent hos HK Sjælland, var med til at forhandle særoverenskomsten sammen med HK’erne hos Næstved Taxa. Hun mener, at det er en god strategi at starte med nogle fordele, som ikke koster arbejdsgiveren noget. Det kan nemlig skabe et fundament for fremtidige forhandlinger, hvor medlemsfordele også er et krav.

- Når man først har åbnet op for det principielle i at medtage denne forskel på medlemmer og ikke-medlemmer i overenskomsten, så kan det være, at ledelsen ved senere forhandlinger vil være mere åbne over for at godtage flere økonomiske fordele for medlemmer, siger Helle Rubini.

Palle Jacobsen forestiller sig også, at de ved overenskomstforhandlingerne i 2024 vil fremsætte krav, der kan sikre medlemmerne endnu flere fordele.

- Det var vigtigt for os, at der var forskel på at være med i HK og ikke at være med. Jeg tror også, at når vi skal forhandle igen, vil vi prøve at skabe yderligere forskel, siger Palle Jacobsen.


Landsoverenskomst eller særoverenskomst

HK har flere end 1.400 overenskomster.
En del af dem er landsoverenskomster, som forhandles mellem HK og en arbejdsgiverforening. Landsoverenskomsterne er kendetegnet ved, at de omfatter mange medlemmer på tværs af virksomheder og geografi. For eksempel er hele det offentlige område dækket af landsoverenskomster.

Industriens funktionæroverenskomst, som er den største på det private område, omfatter flere end 30.000 HK-medlemmer.

Flertallet af HK’s overenskomster er dog  særoverenskomster, som er forhandlet mellem HK og en virksomhed. Særoverenskomsterne er kendetegnet ved, at de kun omfatter medarbejdere i den pågældende virksomhed. En overenskomst løber typisk 2 til 3 år.