Underfinansieret velfærd kalder på genopretning

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Med henvisning til Ruslands invasion er det ifølge finansministeren nødvendigt at prioritere skarpt i kommunernes og regionernes økonomi ved de igangværende økonomiforhandlinger. Men den offentlige velfærd, der igennem længere tid har været underfinansieret, bør bare nogenlunde følge med den almindelige velstandsstigning. Og en ny KL-undersøgelse viser, at 77 procent af danskerne forventer forbedret eller samme velfærd i de kommende år. Det duer simpelthen ikke. Vi risikerer at borgernes tillid til det offentlige smuldrer, hvis ikke man fra regeringens side i det mindste får afstemt borgernes forventninger til vel velfærdsniveauet. En anden mulighed er, at vi får løftet velfærden ved at vi får gjort op med de meget snævre ét-årige budgetlofter med dertil hørende økonomiske sanktioner til fordel for en mere fleksibel ordning, hvor det for eksempel gøres lettere at overføre uforbrugte midler fra ét år til et merforbrug det kommende år. Endnu en underfinansieret økonomiaftale vil erodere borgernes tillid til kvaliteten af de offentlige ydelser. Det vil betyde, at flere og flere borgere vælger private løsninger, hvilket igen undergraver værdien af den offentlige velfærd. Og så er vi inde i en ond spiral, der ikke bare lige lader sig stoppe.

Netavisen Pio
30-05-22

Voldsom uro i Kalundborgs jobcenter er på vej mod løsning

Flere end 40 medarbejdere - en fjerdedel af arbejdsstyrken - har forladt Jobcenter Kalundborg på et år. Arbejdsmiljøet især i Unge-afdelingen på jobcentret har, som det udtrykkes af to ansatte, været utåleligt og konfliktfyldt. En ledende medarbejder, der omtales som særligt problemskabende, har sagt sin stilling op. I Kalundborg Kommunes øverste ledelse erkender direktør Søren Ole Sørensen, at især Unge-afdelingen har været under pres. I MED-udvalget arbejder både medarbejdere og ledelse på at genskabe et forløb, hvor vi styrker trivslen i jobcentret. Tillidsrepræsentant Charlotte Due (HK) er en af fem tillidsfolk inddraget i processen. - Der har været dialog gennem nogen tid for at løsne op om de mange udfordringer, der har præget dele af jobcentret. Vi er grundlæggende enige om veje ud af det dårlige klima, og vi tror selvfølgelig på, at det vil blive meget bedre. Det er også nødvendigt, siger hun. En tidligere medarbejder i jobcentret siger til Nordvestnyt: - Arbejdsmiljøet i dele af jobcentret har over få år ændret sig fra tillidsbaseret ledelsesstil til kontrol, utryghed og mistro. Det kan ingen være tjent med.

Sjællandske, Nordvestnyt
28-05-22

Det er ikke uden konsekvenser for borgerne at spare på administration

Debatindlæg af Marlene Svane, FTR for HK’erne i Fredericia Kommune. Der løses utallige administrative opgaver, som har direkte effekt for borgerne, hvis vi ikke udfører dem. Jeg oplever som fællestillidsrepræsentant for HK'erne, hvor travlt denne administrative faggruppe har, og jeg ved, at opgaverne ikke er reduceret i løbet af årene. Der er til gengæld blevet færre kollegaer. Der ikke er et potentiale for at fordele endnu flere opgaver ud til kollegaerne, da der hele tiden bliver færre hænder til at gribe dem. Man vil ikke ramme velfærdsområderne, når der skal findes besparelser. Men hvor går de administrative opgaver mon hen, såfremt der reduceres i antallet af administrative medarbejdere? Der sker ofte det, at de glider over til andre faggrupper. Administrationen løses mest effektivt af de medarbejdere, der er uddannet til det og har kompetencerne. Jeg vil også opfordre til, at man tænker mere langsigtet. Administrative medarbejdere er nøglen til fremtidens digitale kommune, så havde man i stedet for mulighed for at investere i at løse opgaverne smartere og bedre, ville det give gevinst på den lange bane - og det er HK'erne, der har en vigtig rolle i den udvikling.

Fredericia Dagblad m.fl.
28-05-22

Ansatte i Odsherred Kommune er glade for at arbejde 37 timer om ugen

HK-ansatte i Odsherred Kommune er glade for at arbejde 37 timer om ugen over 4 arbejdsdage i stedet for på 5 arbejdsdage. Derfor er både kommunen og de ansatte indstillet på at gøre en forsøgsordning permanent. Allerede i næste uge starter kommunen derfor forhandlinger med organisationerne om den nye ordning.

DR P4 Sjælland Nyheder
27-05-22

Tusindvis trukket ulovligt i kontanthjælp: Der skal altid være et menneske bag vigtige beslutninger i det offentlige, mener HK

Tusindvis af borgere, der er undtaget beskæftigelseskravet om 225 timers arbejde, er uretmæssigt blevet trukket i kontanthjælp på grund af et kommunalt it-system. Systemet har helt automatisk, og uden at der har været sagsbehandlere inde over, simpelthen trukket i deres ydelser. I HK Kommunal siger formand, Lene Roed, at HK’erne netop er med at sikre, at borgerne får de ydelser, de har krav på. Hverken mere eller mindre. – De har en faglig kompetence, der gør, at borgerne bliver serviceret efter lovgivningen. I modsætning til 100 procent automatiserede afgørelser, der så at sige kører på autopilot, siger Lene Roed. Og HK’erne bliver ifølge Lene Roed kraftigt rørt på deres faglighed, når der sker fejl via automatiseringen, som kunne været undgået. – Meget af digitalisering sker med et besparelsespotentiale for øje. Vi indgår gerne i digitaliseringsprojekter, men det er vigtigt for os, at medarbejderne er med i processerne. Digitaliseringen skal give mening for borgerne, men også for de arbejdsgange, man ønsker at digitalisere. Vi skal sikre borgernes retssikkerhed deres tillid til de offentlige myndigheder, siger Lene Roed. Hun peger også på, at vi som myndigheder skal sikre de borgere, der ikke er med på digitaliseringen.

DR P1 Morgen
25-05-22

Der er gevaldige stopklodser for at få unge i job

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK-TR og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Jobcenter. Inklusive misbrug af stoffer eller alkohol er mit gæt, at procenttallet af unge med problemer ud over ledighed er endnu højere 75%. Det kan stadig i dag undre mig, at man fra Christiansborg sidste år valgte at udmønte en enorm millionbesparelse på jobcentrene på netop ungeområdet. Viborg Kommune benytter sig af en ny forsøgsordning i lovgivningen, hvor vi kan fravige kravet om, at alle unge ledige skal mødes med et uddannelsespålæg. Men de psykiske, faglige og sociale problemer samt udbredte misbrugsproblemer, som kan forhindre unge i at komme i gang med en uddannelse, altså også kan være nogle ret gevaldige stopklodser i forhold til at komme i job. Så de unge lediges problemer løses ikke bare ved, at man siger, at nu behøver de ikke gå i skole. Hvis vi som samfund skal lykkes med at halvere mængden af unge arbejdsløse, så kan jobcentrene ikke alene løfte opgaven. Der er behov for, at der arbejdes systematisk med både forebyggelse og behandling, så de unge ikke kommer til os i samme omfang. Der er meget, der kan og bør gøres bedre, end vi gør det i dag. Og der findes intet quickfix.

Viborg Stifts Folkeblad
21-05-22

HK: Sundhedsaftale kræver nye koordinerende hænder

- Hvis intentionerne i den nye sundhedsaftale skal have ben at gå på, kræver det, at vi får skruet op for optaget af de sundhedsadministrative koordinatorer, der kan sikre koordinering og sammenhæng i de nye samarbejdsflader. Sådan siger formanden for DL, Nathali Schaap Degn, om den nye sundhedsaftale. Den betyder blandt andet, at der oprettes op imod 25 nye nærhospitaler, og at der over otte år tilføres 6,8 milliarder kroner til sundhedsvæsnet. Lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer kan ifølge Nathali Degn på professionel vis varetage de administrative opgaver, der bliver stadig mere komplekse og koordinerende på tværs af sektorer og faggrupper. Nathali Schaap Degn foreslår derfor, at man allerede fra sommer hæver optaget af nye studerende på den sundhedsadministrative uddannelse fra 300 til 400. - Opruster vi de sundhedsadministrative kompetencer, vil vi i højere grad kunne realisere et mere sammenhængende, et mere effektivt og et mere sikkert forløb for patienterne, siger hun og fortsætter: - Vi skal i det hele taget sørge for, at det er de rette hænder, der løser opgaverne. Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale.

Ritzau, DKNyt m.fl.
20-05-22

Organisationer: Vejen til helvede er ofte brolagt med gode intentioner i sundhedsdebatten

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen m.fl. Der er mange ny, velmenende og omfattende forslag i arbejdet med den nye sundhedsreform. Hvorfor ser vi så ikke frem til afslutningen af forhandlingernes om sundhedsvæsenets økonomi med optimisme og fortrøstning? Fordi sporene skræmmer. Uden penge til at bakke de gode intentioner op ender den vej i en blindgyde. Regeringen har meldt ud, at de forventer den strammeste økonomiaftale i flere år. Det er skræmmende læsning, når sandheden er, at sundhedsvæsenet allerede er underfinansieret. Penge og personale er ganske simpelt ikke fulgt med ambitionerne. Og det mærker vi i dag. Personalet er presset ud over det yderste, og borgerne mærker det dagligt, når de møder systemet. Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner. I hvert fald hvis de gode intentioner ikke bakkes op af de nødvendige midler til at føre dem ud i livet. Nu venter og håber vi på, at regeringen og regionerne når frem til et resultat, der lever op til de gode intentioner.

Altinget
20-05-22

Tidligere topchef om magtfuld forvaltning: Manipulation og ledelse gennem frygt

Tidligere stabschef i Jammerbugt Kommune, Michael Binderup, mener, at social-, sundheds-og beskæftigelsesforvaltningen kører både manipulation af økonomien og en frygtbaseret ledelsesstil. - Der bliver flyttet livligt rundt på beløb mellem forskellige bevillinger. Når regnskabet skal gøres op, bliver der også hvert år flyttet flittigt rundt med beløb for at få regnskabet til at se så pænt ud som muligt, siger han. Hændelsen og den nu fyrede medarbejder beskrives også i en mail fra marts fra HK’s arbejdsmiljørepræsentant Maja Stoltze: - Der har i økonomiteamet spredt sig en høj grad af utryghed i forhold til trivslen og trygheden på arbejdspladsen i forbindelse med opsigelse af kollega i teamet, står der. Men i øjeblikket er der Ifølge arbejdsmiljørepræsentanten ikke problemer med arbejdsmiljøet. - Det skal forstås som et øjebliksbillede på, hvordan vi havde det på det tidspunkt, vi skrev mailen. Den mail har vi haft en god drøftelse med ledelsen om og os kolleger imellem. Den er lukket. Så vi har fundet den gode melodi igen, siger hun. Maja Stoltze kan heller ikke genkende Michael Binderups beskrivelse af en ledelse baseret på frygt.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
19-05-22

Robotter kan ikke erstatte mennesker

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Regeringen lægger i sin nye digitaliseringsstrategi op til, at automatiseret sagsbehandling skal bidrage til at frigøre administrative ressourcer i kommuner og regioner. Men robotter kan ikke erstatte mennesker af kød og blod. Som formand for HK Kommunal Midt- Vest mener jeg, at fremtidens offentlige digitalisering bør involvere veluddannede medarbejdere med direkte borgerkontakt, hvis vi vil bevare borgernes tillid til velfærdssamfundet. Al erfaring viser, at digitaliseringsprojekter lider skibbrud, hvis man skiller sig af med de medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker. Det giver god mening at frigøre flere hænder til borgernær velfærd. Men det skal ske ved at lade de rigtige medarbejdere løse de relevante opgaver. Og så skal det HK’ere i kommuner og regioner inddrages i digitaliseringen, for de har om nogen tilegnet sig kompetencer i at forstå de tekniske systemer samtidig med, at de har blik for det borgerrettede element i den offentlige service. Endelig er det helt afgørende, at det bliver muligt for borgerne at få et fysisk møde med sagsbehandleren. Menneskelige skøn baseret på professionel faglighed kan aldrig erstattes af nok så avancerede maskiner.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Skive Folkeblad, Dagbladet Holstebro m.fl.
17-05-22

Jobcenter-ansat: Politikeres uheldige udtalelser kan udsætte mig og mine kolleger for fare

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK-TR og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Jobcenter. Jeg oplever ikke vores beskæftigelsesminister være tydeligt interesseret i medarbejdernes medindflydelse på eget arbejde, eller at han er oprigtigt optaget af at mindske statslig kontrol af de ansattes arbejde. Beskæftigelseslovgivningen giver meget lidt medindflydelse på eget arbejde. Det er et vilkår. Men man skal ikke give os lænker om anklerne og så bebrejde os, at vi ikke er gode til stangspring. Og hvis det også skal være slut med ’klamme kommentarer om arbejdspladsen’, så kunne arbejdsmiljøets minister godt indimellem sætte sine folketingskolleger lidt på plads, for her kommer der med jævne mellemrum nogle meget uheldige udtalelser om jobcentrene. De besparelser, man ønsker, skal være forenelige med de ændringer, man beslutter, ellers forpester man ærligt talt mit og mine kollegers arbejdsmiljø. Når politikere udtaler sig direkte imod fakta i debatten omkring jobcentrene, så vil det i værste fald kunne udsætte de ansatte for fare.

A4 Medier
16-05-22

Jobcentre kan skrotte uddannelsesplaner og sende unge direkte i job - men det vil kun gavne få

Siden 1. april har jobcentrene kunnet hjælpe ledige unge uden uddannelse i job - frem for i uddannelse. Det skyldes, at det såkaldte uddannelsespålæg for en periode er blevet fjernet for de unge. I stedet kan jobcentrene lave en jobplan. Initiativet møder indtil videre moderat ros fra flere kanter. - Der var nogle unge, der strittede vældigt imod, når vi indkaldte dem til samtale med fokus på, at de skulle have udarbejdet en uddannelsesplan. De har troet, vi var idioter, der ikke lyttede, når de i virkeligheden ikke ønskede en uddannelse. Nu får vi mulighed for at få en mere ærlig dialog med dem, siger Karina Sørensen, der er beskæftigelsesfaglig medarbejder i Jobcenter Viborg og TR for HK’erne. Men Karina Sørensen mener umiddelbart ikke, det vil have en stor betydning for at øge arbejdsudbuddet. - Det er utopi. En stor del af de ledige, som vi har tilbage, er unge mennesker, der har det møgelendigt, og de er fløjtende ligeglade med, om vi kalder det en uddannelsesplan eller en jobplan, siger hun. Ifølge Karina Sørensen drejer det sig om ledige med mange andre udfordringer end ledighed. Den opfattelse deler Jakob Bigum Lundberg, der er formand for Foreningen af Arbejdsmarkedschefer og direktør i Næstved Kommune.

A4 Medier
12-05-22

HK Kommunal: Digitalisering for mennesker - af mennesker

- Når regeringen i den nye digitaliseringsstrategi foreslår, at kunstig intelligens og automatiseret sagsbehandling skal bidrage til at frigøre administrative ressourcer i kommuner og regioner til borgernær velfærd, er det i bedste fald fugle på taget. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, der henviser til den 10-årsplan for teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der ifølge strategien skal frigøre mere tid til den såkaldte borgernære velfærd svarende til 10.000 årsværk over 10 år. Den øvelse vil ifølge Lene Roed i værste fald øge udfordringerne i den offentlige sektor. Fyringen af de mange lægesekretærer i forbindelse med etableringen af Sundhedsplatformen i to regioner er ifølge HK Kommunals formand et eksempel på, at det er en rigtig dårlig ide at skille sig af med de administrative kernemedarbejdere. - Vi skal simpelthen blive bedre til at lade de rigtige medarbejdere løse de relevante opgaver. For eksempel sikrer det administrative personale jo blandt andet, at andre faggrupper får mere tid til deres kerneopgave. Det er nemlig en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. Endelig er det ifølge Lene Roed helt afgørende, at det bliver muligt for borgerne at få et fysisk møde med sagsbehandleren.

Ritzau, Netavisen Pio m.fl.
05-05-22

Tillidsmand: - Rådhusprojekt var supergodt

Fællestillidsrepræsentant i HK Kommunal på Bornholm, Henrik Marckmann, gav i sin årsberetning udtryk for, at han syntes, det er ærgerligt, at det planlagte rådhusprojekt på Snorrebakken blev droppet. - Der var et supergodt og gennemarbejdet projekt, hvor der var brugt den nødvendige tid til medarbejderinddragelse, sagde han. - Nu starter vi mere eller mindre helt forfra. I hvert fald i forhold til den usikkerhed og frustration der altid vil opstå, når vi medarbejdere bliver præsenteret for forandringer, som vi ikke kender omfanget af. Det er supervigtigt, at vi medarbejdere bliver taget alvorligt og bliver tilstrækkeligt inddraget i processen, sagde han. Henrik Marckmann Hansen delte også roser ud i sin årsberetning. Især er han glad for, at Bornholms Regionskommune nu øger indsatsen for at løse udfordringerne med manglende arbejdskraft ved at forhøje optaget af administrative elever med fire. - Det er simpelthen bare flot, sagde han og fortalte, at det på sigt er tanken, at med et større optag af elever kan Bornholms Regionskommune måske imødekomme lidt af rekrutteringsudfordringen.

DR P4 Bornholm Nyheder, Bornholms Tidende m.fl.
05-05-22

FH Sydfyn fejrer 1. maj efter to års pause

FH Sydfyn inviterer til 1. maj-fest med musik, taler, sang og underholdning ved Det Gamle Værft, Ærøskøbing Havn. På programmet er blandt andet HK Midts sektorformand for HK Kommunal Karina Jørgensen, folketingskandidat og den nyvalgte borgmester Peter Hansted. Herudover leveres der musik af Cafe Orkestret, der består af garvede, ærøske musikere, der spiller slagere og evergreens fra de gode, gamle dage. - FH Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen glæder sig over, at vi igen kan samles til 1. maj efter to års pause og udtrykker ønske om, at så mange som muligt finder vej til Det Gamle Værft og deltager i fejringen af arbejdernes internationale kamp-og festdag.

Fyns Amts Avis m.fl.
27-04-22

Artiklen er opdateret 30. maj 2022