Fra Aarhus kommer der 55, og fra Aalborg er det 42 medlemmer af HK Kommunal, der 6. september sætter kursen mod Odense. De to store byer er dermed godt repræsenteret på den store, faglige festival ”Fag & Fremtid”, der nu endelig igen kan afvikles oven på tiden med corona-nedlukninger.

Kigger man på antallet af tilmeldinger i forhold til kommunernes størrelse, kommer der flest deltagere fra Odder, Lolland, Struer og Vordingborg. I Vordingborg har teamchefen for Team Regnskab i kommunens økonomiafdeling besluttet at sende hele afdelingen af sted for at ”få kompetenceudvikling på en koncentreret måde – og med et kraftigt socialt islæt”.

Til gengæld er der på nuværende tidspunktet ingen tilmeldte fra omkring halvdelen af landets kommuner. To store kommuner, København og Odense, har endnu kun et en-cifret antal tilmeldte.

I 2018 og tidligere kneb det med tilmeldinger fra ansatte i regionerne, men det ser meget bedre ud denne gang, forlyder det fra arrangørerne. Alle fem regioner sender medarbejdere til konferencen, og tilsammen udgør de næsten en fjerdedel af alle dem, der er er tilmeldt på nuværende tidspunkt. 35 af de regionsansatte er lægesekretærer.

Billedet kan ændre sig, for man kan stadig nå at komme med. Der er plads til mindst 200 mere. Tilmeldingsfristen er 26. juni 2022. Som TR kan du arbejde for gode vilkår for deltagelse og bidrage til at udbrede kendskabet om konferencen.

 

Fag & Fremtid 2022

Praktisk information

Tirsdag den 6. september kl. 10.00 til onsdag den 7. september kl. 13.30 på Odeon i Odense

Tilmeldingsfrist: 26. juni 2022

Konferencepris

For medlemmer af HK:
2.900 kr.
For øvrige deltagere:
5.700 kr.

Konferenceprisen dækker konferencedeltagelse, fuld forplejning, middag, musik samt materialer. Prisen er eksklusive hotelovernatning.

Tjek Fag & Fremtid på Facebook, hvor der løbende vil komme nyheder

Det fulde program og alle praktiske oplysninger

Har du spørgsmål ang. tilmelding, priser, hotel m.v. kontakt KongresKompagniet