Margrete Bak, konsulentvirksomheden Karlbak

Netværksekspert Margrete Bak fra virksomheden KarlBak. Foto: Thora Fotografi

Jeg har masser af gode kolleger, som jeg klikker med, spiser frokost med og sidder ved siden af.

Tænker du måske. Godt, for det er vigtigt. Men hvis du samtidig tænker, ”og det må være godt nok”, så tager du faktisk fejl. For professionelle relationer er mere og andet end gode kolleger. Og de er sværere at undvære, end du måske forestiller dig.

- Enhver kontakt, vi har i kraft af vores arbejdsliv, åbner muligheder for os. Derfor skal vi blive mere bevidste om, hvad vi putter ind i vores kontakter, lyder det fra netværksekspert Margrete Bak fra konsulentvirksomheden Karlbak.

Det er ikke en særlig gruppe af mennesker, der hører til i kategorien ”professionelle relationer”. Det kan både være kunder, andre medarbejdere, samarbejdspartnere eller leverandører. Det er måden, du går til dem på, der afgør, om de bliver professionelle relationer.

- I stedet for at sige: ”Nå, du vil som kunde have tre af dem”, og så slut, kan du for eksempel spørge: ”Hvordan har I egentlig fundet os? Hvad har I ellers interesse i? Hvorfor er det særligt os, I henvender jer til?”. Man skaber professionelle relationer ved at være mere bevidst om, hvad man putter ind i det, der ofte el lers bare er kortvarige kontakter i det daglige, lyder det fra Margrete Bak.

Gratis kurser i kommunikation og relationer

Online-kursus

Margrete Bak holder et virtuelt oplæg på 30 minutter om ”fokus på relationer” 14. juni kl. 9-9.30.
Læs mere og tilmeld dig

Temaaften med fællesspisning:

Kommunikation og relationer
13. september kl. 16.30-20 i Odense
Læs mere og tilmeld dig


Det er en vigtig pointe, at man aldrig på forhånd kan vide, hvilke af arbejdsdagens kortvarige kontakter, der viser sig at blive nyttige for en selv. Og heri ligger netop årsagen til, at vi bør blive bedre til det med professionelle relationer.

- Alle kontakter kan en dag vise sig at være dén, der åbnede noget nyt for os. Det kan være et nyt blik på branchen eller en dybere indsigt i, hvad ens egen virksomhed har gang i. Det er meget svært at vide på forhånd, fordi det ikke er som at putte en krone i en automat, og så kommer der noget bestemt ud, forklarer Margrete Bak.

Måden at gå til sine kontakter på afgør, om man selv får mere nyttig viden i det daglige eller ej. Og om man synliggør sig selv mere - eller ej.

- Det skaber nye muligheder for os arbejdsmæssigt, fordi vi ser, hvor andres viden har ført dem hen karrieremæssigt. Men det giver også større arbejdsglæde i det job, du allerede har, og en grundlæggende tryghed, fordi du ikke føler dig alene på det hurtigt skiftende arbejdsmarked. For du har professionelle relationer, siger Margrete Bak.

Guide

5 tips til at styrke relationer

1. Vær interesseret
Træn din nysgerrighed, når du møder mennesker. Det kan umiddelbart virke, som om de har svaret på det, du ville vide. Men prøv opfølgende spørgsmål. Et eksempel kunne være, at du siger: ”Det lyder spændende. Har I virkelig kunder i Colombia? Hvordan har I fået dem? Hvordan fungerer det?”. Når du følger din nysgerrighed, åbner det op for flere relationer.

2. Vær interessant

Prøv også at være ”interessant”. Giv lidt mere af dig selv, hvis det i situationen er relevant. Fortæl om det, du kommer fra, og hvordan I gør. Et eksempel kunne være, at du i en samtale siger: ”Det, I har gang i, har vi lige gjort os erfaringer med. Måske kan det være interessant for jer”. Du skal selvfølgelig ikke spilde andres tid, men hvis dine erfaringer er relevante, så stil dem til rådighed for andre.

3. Spørg endnu mere
At spørge er mere end blot at følge din nysgerrighed. Hvis der i samtaler eller til møder dukker noget op, som du er i tvivl om betydningen af, og som du burde vide mere om, så spørg til det. Alt for ofte siger vi ingenting. Prøv i stedet at sige: ”Det lyder spændende. Det ved jeg ikke nok om. Kan du fortælle lidt mere om det?"

4. Brug det
Når du har spurgt mere ind, så husk også at bruge det. Du har fået et andet menneske til at inve stere 10 minutter på at forklare dig noget grundigt. Måske er det ikke noget, du skal bruge lige nu og her. Der kan godt gå tid, før det en dag bliver relevant for dig. Derfor husk dig selv på, at du nok skal få brug for det på et tidspunkt.

5. Stol på det
Stol på, at det nytter at styrke dine relationer. Du kan aldrig vide på forhånd, hvilken af dine relationer, du en dag får brug for. Netop derfor skal du ikke bevæge dig i alt for snævre relations-tunneller, men i stedet tænke bredt. Relationer handler om på et grundlæggende foranderligt arbejdsmarked at gøre brug af de erfaringer, som andre mennesker gør sig.
Vis mere

Fremtidens vigtigste kompetencer

Over den kommende tid sætter vi fokus på hver af de 8 kompetencer, som HK Privat mener, er de vigtigste for dig at besidde på fremtidens arbejdsmarked. Det gør vi både med artikler og med kursustilbud inden for hver kompetence:
  • Service-mindset
  • Kritisk tænkning
  • Forretningsforståelse
  • Kommunikation & relationer
  • Kreativ tænkning
  • Praktisk problemløsning
  • Teknologiforståelse
  • Forståelse for projektarbejde

 

Læs mere om de 8 kompetencer