Femern Bælt er Danmarks største intrastrukturprojekt og vil, når det forventeligt står færdigt i 2029, være verdens længste sænketunnel.

Tunnelbyggeriet vil i løbet af de næste par år beskæftige flere tusinde mennesker. På sigt forventer hovedentreprisen på byggeriet, FLC, at de vil få brug for at ansætte op til 200 medarbejdere på deres kontorer. Derfor har det været vigtigt for HK at sikre de ansatte ordnede vilkår.

Det er nu lykkedes for HK.

FLC Tunnel Group og FLC Portal Group tiltræder fra 1. juli overenskomsten mellem HK og DI DIO3 (tidligere Dansk Byggeri).

 Formandsskabet besøger Femern Bælt

HK's og HK Sjællands formandskab var i maj måned på besøg på Femern Bælt-byggeriet. 

Sikrede vilkår

De kontoransatte i de 2 selskaber bliver nu sikret pensionsopsparing, 5 feriefridage, fritvalgskonto, fri på barnets første sygedag og meget andet gennem overenskomsten.

Det er Niclas Rasmussen, faglig konsulent i HK Sjælland, der har været med til at forhandle overenskomsten. I den nærmeste fremtid vil han begynde at planlægge informationsmøder for medarbejderne, så de ved, hvad den nye overenskomstaftale indebærer.

Udover at holde informationsmøder er næste skridt også at oversætte overenskomsten til engelsk, for der vil komme medarbejdere fra hele verden til Rødbyhavn.

Niclas Rasmussen har også et satellitkontor hos BAT ved Femern-byggeriet, Strandholmsvej 19, Rødbyhavn. Her er ansatte på HK’s overenskomst velkomne til at kigge forbi til en snak om vilkår og kontrakter efter aftale med Niclas.

HK har også indgået aftale med den anden hovedentreprenør, hollandske FCB. Læs mere om den aftale her

Billede af Femern-byggeriet

Indløbet til tunnelbyggeriet i Rødbyhavn fotograferet fra oven i maj 2022. Foto: Femern A/S