Hvordan sikrer fagforeningen relevans blandt de unge og nye på arbejdsmarkedet?

Det er der ikke noget simpelt svar på. Vi ved bare, at vi skal til at gøre noget anderledes. For selvom tillidsrepræsentanterne (TR) i HK Kommunal Sjælland er dygtige til at organisere de nye på arbejdsmarkedet, så forlader for mange af dem HK igen.

Dette var baggrunden for temadagen, hvor TR gennem oplæg, analyser og diskussioner fik sat startskuddet til en udvikling, som skal munde ud i konkrete tiltag for de nye på arbejdsmarkedet.

Gruppearbejde til temadag om de nye på arbejdsmarkedet

Gruppedrøftelser til temadagen om de unge på arbejdsmarkedet.

Hvorfor forlader de os?

I HK Kommunal Sjælland er der medlemsfremgang, og mange TR er dygtige til at organisere de nye på arbejdsmarkedet.

Men det gør jo ikke noget at være på forkant med de overordnede tendenser, som viser en generel tendens til, at den samlede fagbevægelse mister medlemmer.

Jonas Felbo-Kolding er analytiker ved Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), hvor han blandt andet undersøger, hvorfor lønmodtagernes opbakning til fagforeningen generelt er faldende.

En vigtig pointe fra hans oplæg var, at fagbevægelsen faktisk er ret dygtige til at rekruttere nye medlemmer, men det halter med fastholdsen. For alt for mange melder sig ud igen.

Men hvorfor forlader de os? Ifølge Jonas Felbo-Kolding er de mest gængse svar, at folk ikke har en følelse af, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. 30 % af de adspurgte svarer for eksempel, at de ikke har været i kontakt med deres fagforening det seneste år.

Jonas Felbo-Kolding, FH

Jonas Felbo-Kolding holder oplæg om unges organisering på arbejdsmarkedet i FH og pointer fra FH’s kongresprojekt.

Vi skal have flere aktive medlemmer

Dagens anden oplægsholder var Frederik Enevoldsen, som er næstformand i Dansk Ungdoms Fællesråd og konsulent i Dansk Metal.

Han bakkede op om Jonas Felbo-Koldings analyse. Han pegede blandt andet på, at fagbevægelsen bruger en forkert strategi, når de rekrutterer unge med gratis medlemskab, der både giver kurser, forsikringer og a-kasse.

For når medlemskabet ikke længere er gratis, så siver medlemmerne lige så stille fra fagforeningen igen.

Samtidig slog han på tromme for, at fagbevægelsen i højere grad skal begynde at måle aktiveringsgraden i stedet for organiseringsgraden.

Frederik Enevoldsen mener, at de aktive medlemmer er det primære middel til organisering. Derfor skal vi som fagforening i højere grad se på, hvad vi kan gøre for, at medlemmerne har lyst til at engagere sig og være aktive i stedet for at fokusere på at rekruttere med gaver i form af gratis medlemskab til studerende.

Frederik Enevoldsen, DUF

Frederik Enevoldsen fortæller om unge og ungdomsorganisering.

Vi skal arbejde for at tilpasse arbejdslivet

Nina Andersen er fællestillidsrepræsentant (FTR) i Vordingborg Kommune. Hos hende er der en organiseringsgrad på 86 %. Hun forklarer den høje organiseringsgrad med, at de er gode til at tage dialogen om fagforeningen med nyankomne på arbejdspladsen.

Samtidig har klubbestyrelsen også lagt en strategi for, hvordan de skal tiltrække yngre kollegaer til hvervet som TR. Den strategi er lykkedes nu med en ny TR under 30 år.

- Det, der optager mig, er dels, om vi har det rigtige fokus i forhold til rekruttering og fastholdelse, og hvordan vi udvikler os, så vi som fagforening forbliver en aktiv spiller og får de unge med, siger Nina Andersen.

Nina Andersen har selv et bud på, hvordan vi forbliver relevante – både for de unge og andre aldersgrupper.

- Der er nogle punkter, hvor man kan sige, at den måde, vi markedsfører os på, skal ændre sig. Vi skal arbejde mere for fleksible arbejdspladser, hvor vi tilpasser arbejdslivet efter de forskellige livsfaser. Vi skal blive ved med at understøtte en forbedring af vilkårene. Målet er, at alle skal gå glade afsted og komme glade hjem fra arbejde, siger Nina Andersen.

Stigende mistrivsel blandt unge

Sidst på dagen tegnede Sana Mahin Doost et generationsportræt af en ungdomsårgang, som ikke har den bedste trivsel.

Sana Mahin Doost er forhenværende forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, arbejder som kommunikationsrådgiver på Aalborg Universitet og holder foredrag om præstationspresset blandt unge.

Hun fortalte om den stigende mistrivsel, man ser hos unge, og hvad de bagvedliggende grunde kan være til det. Her pegede hun blandt andet på, at politikerne forsøger at detailstyre de unges liv ved blandt andet at lave reformer, der skal få dem hurtigere igennem uddannelsessystemet – helt fra børnehaven til universiteterne.

Om få år er disse unge på vej ud på arbejdsmarkedet. Hvordan skal vi møde dem? Det spørgsmål gjorde Sana Mahin Doost deltagerne klogere på. Sikkert og vist er det, at vi som fagforening skal blive bedre til også at kæmpe deres kampe.

Sana Mahin Doost

Sana Mahin Doost taler om unges stigende mistrivsel i et præstations- og konkurrencesamfund.

 

Den videre plan

Efter temadagen skal deltagerne tilbage til deres arbejdspladser og formidle og afprøve den nye viden.
 
Inden udgangen af september 2022 skal de melde tilbage til HK Kommunal Sjælland om deres oplevelser og erfaringer med at afprøve planer på arbejdspladserne. 
Projektkoordinator Sandra Marstrand, fagchef Klaus Reippurt Nielsen og formand Michael Rosenberg, HK Kommunal Sjælland, udvælger de 3 mest spændende/
sjove/indsigtsfulde indsatser blandt besvarelserne. De skal hver især holde et oplæg på TR-konferencen til efteråret.
 
Deltagerne på TR-konferencen udpeger vinderen. 1. præmien er 10.000 kr. til en oplægsholder til et medlemsarrangement i klubben, og 2. og 3. pladsen er 2.500 kr. som tilskud til et medlemsarrangement.