Der skrives meget træls, nedladende og alt for negativt om jobcentrene. Det er utroligt ensidigt og selv ministeren for området, der er ansvarlig for den lovgivning, der administreres efter, finder det på sin plads at sende jobcentrene en bredside. 

Vrede, utryghed, skuffelse og usikkerhed bliver rettet mod jobcentrenes ansatte og ledelser. Angsten for at miste sit forsørgelsesgrundlag eller belastningen ved sygdom fylder så meget for nogle borgere, at afmagten bliver rettet mod de ansatte, der er sat i verden for at hjælpe de selvsamme borgere.

Men det er en forkert vej at gå gennem hetz og chikane mod medarbejderne på Jobcentrene. 

Hans-Henrik Hansen

Hans-Henrik Hansen formand for HK Kommunal Østjylland

Kritikken er ude af proportioner

På Jobcenter Randers og landets øvrige jobcentre findes der mange eksempler på, hvordan man faktisk løser de primære opgaver med at få ledige i job eller uddannelse. Men disse eksempler har noget vanskeligere ved at finde vej til medierne og den brede offentlighed, der heller vil dyrke de marginaler og undtagelser, som den komplekse lovgivning også skaber.

Ja, der kan utvivlsomt findes eksempler på meningsløs aktivering, rigid sagsbehandling og fejl, der bliver lavet. Men det er altså undtagelsen.

Trods stram lovgivning, meningsløse dokumentationskrav og overdrevet kontrol føler og oplever mange borgere, at de får den hjælp de har brug for. 

Men den slags sælger jo ikke aviser eller giver klik på sociale medier. 

Hvis jobcentrene skal præstere endnu bedre end i dag er løsningen ikke at skyde på medarbejderne. At fremstille dem som inkompetente og bevidst ondskabsfulde. 
Jeg kender ikke til nogen medlemmer, der går på arbejde hverdag for at gøre livet så surt som muligt for de ledige. Nej de forsøger at skabe mening og finde løsninger for den ledige.

Så stop nu hetzen mod medarbejderne, der ville ønske at det handlede om resultater samt den frihed og tillid, der skal til for at opnå resultater og løsninger. 

Byrådsmedlem Bjarne Overmark hævder i Amtsavisen den 25. maj 2022, at der er noget galt med sagsbehandlingen i Jobcenter Randers og konkluderer samtidig, at hvis man fulgte lovgivningen, ville der være en hurtigere afklaring og færre problemer. 

Fakta er dog, at Ankestyrelsens klagestatistik viser, at Randers Kommune med en omgørelsesprocent på 21 ligger noget under landsgennemsnittet på 26. 

Den magtfulde kommissionsformand Nina Smith fremførte på KL’s topmøde i Aalborg i marts måned nødvendigheden af, at få lempelser i lovkravene, især på beskæftigelsesområdet. Der skal kigges mere helhedsorienteret på mennesket. 

Mange regler og lovkrav spænder ben for hinanden og det går desværre ud over borgerne. 

Der har været mange intentioner om oprydning og regelsanering gennem årene – men desværre alt for lidt handling. Alle ændringer bliver præsenteret som forenklinger, men er i praksis det modsatte.

LAB-loven er blevet til ved knopskydning. Arbejdsgange, fortolkninger og lovgivning ændres (for) ofte, når der skiftes politisk ledelse.

Det er på tide at trække stikket og starte på en frisk. 

Politikkerne må stå på mål for de ændringer og regler de vedtager. De skal tage deres ansvar på dig. 

Beskæftigelsesområdet er for vigtigt til at blive brugt som en populistisk politisk legeplads.

Af Hans-Henrik Hansen
Formand for HK Kommunal Østjylland