Får man tilkendt fx erstatning for tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade, kan der gå meget lang tid, før man ser noget til pengene, hvis arbejdsgivers forsikringsselskab er uenig i afgørelsen. Taber forsikringsselskabet, har de hidtil kunnet nøjes med at betale renter af erstatningsbeløbet efter skat. Men den går ikke længere. Der skal betales renter af hele beløbet. Det står klart med afgørelsen af en principiel sag, som HK har ført. HK fik først medhold i Vestre Landsret og har nu også Højesterets ord for, at det skal være slut med at lade forsikringsselskaber slippe billigere i renter på den måde.

Det vækker glæde hos Jesper Thorup, fællesformand i HK Østjylland, som rejste sagen på vegne af to medlemmer:

- Det glæder mig så meget, at Højesteret har stadfæstet landsrettens dom. Ikke bare i forhold til vores to østjyske medlemmer, der er rigtig glade, men på alle medlemmers vegne, fordi vi er sluppet af med en uheldig retstilstand. Jeg er stolt af, at vi som fagforening har ført endnu en principiel sag, som de enkelte medlemmer ikke ville have haft en chance for at føre selv. Det er endnu et godt argument for, hvorfor man skal vælge en rigtig fagforening, siger fællesformand for HK Østjylland, Jesper Thorup.

Jesper Thoup

Jesper Thorup formand for HK Østjylland

Den nye dom gør op med den måde, en række forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i mange år har regnet renterne ud på i arbejdsskadesager. Den vil medføre, at tusindvis af sager skal tages op igen. Netop på grund af sagens principielle karakter, løftede HK i sin tid sagen ind i landsretten. Og den nye højesteretsdom får en varm modtagelse hos HK Danmarks næstformand Mads Samsing:

- Dommen er ikke alene godt nyt for de tusindvis af kolleger derude, som allerede er kommet i klemme i et juridisk tovtrækkeri om erstatning. Den er også godt nyt for alle, der fremover havner i en lignende situation. Det har været meget vigtigt for os at få fastslået i landsretten og nu Højesteret, at flere selskaber i årevis har udregnet erstatningerne ud fra et forkert princip. Og det er selvsagt urimeligt og uacceptabelt, at en arbejdsskade-ramt kollega bliver snydt for en del af sin erstatning, når forsikringsselskaber trækker sager i langdrag, udtaler næstformanden.