Michael Wassileffsky er makker med Maria Hjorth (t.h.). Og det er en stor fordel, at der på den måde altid er en at sparre med, fortæller teamleder Mia Bruus (i midten). Foto: Mogens Jepsen.

“Har du en stærk administrativ profil, brænder du for udsatte børn og unge, og har du mod på at tage en diplomuddannelse i socialformidling”?

Sådan lød det i stillingsopslaget fra teamleder Mia Bruus og Slagelse Kom 2021 med det formål at få fire nye medarbejdere til Børn- og Ungeafdelingen.

Ikke at Mia Bruus og de andre teamledere ikke havde forsøgt tidligere.

- Vi søgte efter fire socialrådgivere, men der kom meget få ansøgere, så vi tænkte, at vi måtte gå nye veje for at få flere, siger hun og forklarer samtidig, at ledelsen her så en mulighed for at slå flere fluer med et smæk:

- Måske det var muligt at få sagsbehandlere med en anden profil og altså også med lidt andre kompetencer.

Derfor endte man med at søge efter fire administrative profiler, altså klassiske HK-profiler – men med den sløjfe, at der i ansættelsen lå den betingelse, at de skulle starte på diplom i socialformidling med det samme – og altså både personligt og kompetencemæssigt skulle være klar til at starte uddannelsen.

ET STORT TRÆKPLASTER

En af dem, der søgte – og en af de fire administrative profiler, som fik stillingen – er Maria Hjorth. Efter 14 år på ydelsesområdet i en an den kommune og med enorm lyst til at blive socialformidler, var det et trækplaster, at hun kunne få den uddannelse, hun havde snakket om til MUS-samtalen de seneste fem år.

 

Jeg ser det jo også som en måde at fremtidssikre mit arbejdsliv på.
- Maria Hjorth, nyansat i Slagelse Kommune og i gang med socialformidleruddannelsen

 

- Jeg har været klar i så mange år, men har fået nej til muligheden, så da Slagelse Kommune tilbød det i en ansættelse, var jeg ikke i tvivl om at skifte. Jeg ser det jo også som en måde at fremtidssikre mit arbejdsliv på, fortæller Maria Hjorth, der ser børneområdet som et felt, hun gerne vil udforske.

- Det giver så meget mening for mig at arbejde med udsatte børn, og jeg føler, at jeg gør en forskel her. Og så er det ideelt at kunne kombinere den teoretiske del på diplomuddannelsen med den socialfaglige indsats i de konkrete sager.

ERFAREN MAKKER GIVER POTE

Man kan faktisk tale om, at Maria Hjorth får to uddannelser i én ansættelse. En af teamleder Mia Bruus’ kongstanker er nemlig, at sagsbehandlerne skal arbejde sammen i makkerskaber.

- Det vil typisk betyde, at en socialrådgiver og en administrativ, dvs. kommende socialformidler, har fælles sagsstamme og, at de samarbejder om alle deres sager. Netop fordi de har to forskellige profiler, supplerer de hinanden kompetencemæssigt, og de har altid en at sparre med om sagerne, pointerer Mia Bruus.

Rollefordelingen nu er, at Michael Wassileffsky som erfaren rådgiver er mødeleder, når de er ude og gennemfører samtaler med afsæt i de socialfaglige metoder. På den måde bliver Maria Hjorth introduceret til og uddannet i den praksis, som hun får den teoretiske baggrund for på skolen.

For Michael Wassileffsky er det også en gevinst.

- Det er en kæmpe gave for mig. Dels fordi jeg hele tiden skal begrunde, hvorfor jeg siger, som jeg gør, og så giver det bare en ekstra sikkerhed og tryghed, at vi er to, som hører og kan diskutere det bagefter.

- Så selv om vi har dobbelt så mange sager som andre, så føler jeg, at vi faktisk får gjort et grundigere stykke arbejde, men at det også går hurtigere, siger han.

Så selv om Michael Wassileffsky i øjeblikket er ordførende på sagerne, når de er ude, så er makkerskabet ligeværdigt.

Maria Hjorth har myndighedsudøvelse, og forældre til et barn får frit valg mellem, hvem de vil kontakte, hvis de har spørgsmål. Og på kontoret sidder Maria Hjorth også med samværsafgørelser, handleplaner, indstillinger og alle de andre opgaver i børnesager.

FLERE KVALIFICEREDE ANSØGERE

For Mia Bruus er der ingen tvivl om, at der er klare fordele ved at søge efter med arbejdere med administrative profiler.

Kommunen får nemlig folk, der typisk har erfaring med at arbejde i politiske organisationer, folk der er vant til at træffe afgørelser og møde borgere i pressede situationer, og som har erfaringer fra andre sags-, ydelses- og lovgivningsområder.

Og sammenholdt med guleroden i stillingsopslaget om en diplom i socialformidling har initiativet været en succes.

- Vi kunne jo se, at feltet af ansøgere blev større, ligesom vi faktisk fik en del flere kvalificerede at vælge imellem, fortæller Mia Bruus.

En ansøger var endog meget begejstret for guleroden med en diplomuddannelse.

- Vedkommende var faktisk villig til at gå flere tusinde kroner ned i løn bare for at få lov til at få socialformidleruddannelsen, så det kan sagtens være, at vi vil se på et lignende initiativ på andre sagsområder for at lette rekrutteringen