Jobcentrene og deres medarbejdere gav i perioden 2011-2019 stadig flere jobparate, aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere en aktiv beskæftigelsesindsats. Det falder helt i tråd med intentionerne bag periodens mange reformer. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny, omfattende rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd.

Den øgede aktivitet skete ifølge rapporten i form af virksomhedsrettet aktivering, ordinær uddannelse eller øvrig vejledning og opkvalificering. Desuden fik flere en tidlig og hyppig samtaleindsats.

Flere ledige i beskæftigelse

VIVE’s rapport er blevet til på foranledning af regeringen og KL, der har forpligtet sig til at undersøge, hvordan sammensætningen af jobcentrenes målgrupper, indsatser og udgifter udviklede sig i perioden 2011-19.

Den periode var om nogen kendetegnet ved, at Folketinget vedtog en række beskæftigelsesreformer med det overordnede sigte, at alle ledige – også borgere, der befandt sig langt fra arbejdsmarkedet – skulle have en tidlig, aktiv og helhedsorienteret indsats.

Formålet var at få flere ledige i beskæftigelse og at reducere antallet af borgere på passiv forsørgelse.

Stor anerkendelse til medarbejderne

I HK Kommunal er næstformand, Pia Lund Jeppesen, særdeles tilfreds med rapportens konklusion om, at jobcentrene i vid udstrækning har levet op til de politiske ambitioner.

- Rapporten dokumenterer jo med al tydelighed, at vores kompetente og loyale jobcentermedarbejdere har kunnet formå at omstille sig, så de leverer den politiske vare, politikerne efterspørger. Det er ovenikøbet sket under særdeles svære betingelser, siger Pia Lund Jeppesen.

Hun peger på, at den ene reform har afløst den anden i perioden.

- Vi har været vidne til en reformiver, der ville slå de fleste ud af kurs samtidig med, at jobcentrene er blevet udskammet i store dele af den offentlige debat. Medarbejderne fortjener stor anerkendelse og respekt for deres indsats under de vilkår, siger Pia Lund Jeppesen.

Større tillid – færre proceskrav

HK Kommunals næstformand håber ikke desto mindre, at Christiansborgpolitikerne er parate til at justere den kurs, beskæftigelsespolitikken har været underlagt gennem de seneste ti år.

- Jeg ser frem til, at man i den beskæftigelsesaftale om finansieringen af Arne-pensionen, der skulle være lige på trapperne, får foretaget et opgør med de senere års tilgang, hvor mistillid til både borgere og ansatte har været dominerende. Beskæftigelsesindsatsen har brug for en langt mere tillidsbaseret tilgang. Vi har brug for færre centralt fastsatte proceskrav. Og vi har brug for, at de ansatte faglighed kan komme i spil på en helt anden måde, end det er tilfældet i dag, fastslår Pia Lund Jeppesen.

Rapporten fra VIVE viser i øvrigt, at udgifterne til jobcentrene har været stort set konstante fra 2011 til 2019 på trods af, at ledigheden er faldet i perioden. Blandt forklaringerne er, at sammensætningen af borgere er ændret i perioden: Andelen af for eksempel aktivitetsparate, personer i ressourceforløb og sygedagpengemodtagere er i dag væsentligt større, end den var for ti år siden.

Endelig kan det ifølge rapporten betale sig at investere i beskæftigelsesindsatsen. Et højere ressourceforbrug medfører simpelthen, at flere kommer i beskæftigelse.

Artiklen er opdateret 08. juni 2022