Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Formand for HK Kommunal, Lene Roed. Foto: Tom Ingvardsen

Medarbejderne i kommunerne risikerer at komme i klemme mellem de økonomiske muligheder og borgernes berettigede forventninger til en god velfærd. Og det er uholdbart, mener HK Kommunal, efter at regeringen og kommunerne har landet en særdeles stram økonomiaftale for kommunerne i 2023.

- Det er utrolig belastende for medarbejderne at stå i et krydspres mellem på den ene side de stramme økonomiske muligheder og på den anden side borgere, der har forventninger til en velfærd af høj kvalitet, siger HK Kommunals formand Lene Roed.

Velfærdsforventninger skal afstemmes

Derfor skal der ifølge HK Kommunals formand ekstraordinært fokus på medarbejderne, arbejdspresset og arbejdsmiljøet.

- Og så må arbejdsgiverne og regeringen stå på mål for rammerne og den velfærd, der kan leveres til borgerne. Det er vigtigt, at man fra regeringens side i det mindste får afstemt borgernes forventninger til det kommende velfærdsniveau. Det duer simpelthen ikke, hvis borgerne har urealistiske forventninger til en velfærd, der reelt ikke er finansiering til, siger Lene Roed.

Kommunerne bliver som udgangspunkt kompenseret for det stigende antal ældre og børn med 1,3 milliarder kroner mere i 2023 til velfærd. Men der er ikke dækning for de stigende udgifter til udsatte børn og unge samt handicappede. På anlægsområdet er der væsentlig færre penge til byggeri og renovering.

- Alt i alt er der tale om en så stram aftale, at kommunerne vil være nødt til at prioritere hårdt. I forvejen er der mangel på arbejdskraft, og det er vigtigt at gøre alt for at sikre, at der ikke opstår en ond spiral, hvor de dygtige og dedikerede medarbejdere forsvinder fra kommunerne, lyder det fra Lene Roed.

Bevidst opgaveglidning

HK Kommunals formand slår fast, at der med den netop indgåede økonomiaftale er tale om virkelig smalhans.

- Det bliver hårdt. Både for borgerne og for medarbejderne. Jeg forventer, at det er en engangsforestilling, siger Lene Roed, der samtidig anerkender, at landet aktuelt står i en vanskelig økonomisk situation.

På de store velfærdsområder planlægger regeringen og kommunerne at gå i gang med at omlægge opgaveløsningerne for at få mere effektiv drift. Her foreslår HK Kommunals formand, at man inddrager bevidst opgaveglidning.

- Det vil være helt oplagt at få flere dygtige administrative medarbejdere i spil, så blandt andet pædagoger, lærere og sosu’er bliver aflastet for administrative opgaver, siger Lene Roed.

Lyt til beskæftigelsesmedarbejderne

Formanden for HK Kommunal hilser med tilfredshed, at man vil arbejde mod færre proceskrav på beskæftigelsesområdet, og at man ønsker at sætte fire kommuner fri på området.

- Også her er det vigtigt at lytte til medarbejderne på beskæftigelsesområdet og lade dem bruge deres store faglighed og erfaring fra, hvad der virker og ikke virker, siger Lene Roed.

Regeringen og Danske Regioner forventes snarest at lande en aftale om næste års økonomi for det regionale område.

Artiklen er opdateret 09. juni 2022