Den netop indgåede aftale vil ikke kunne indfri borgernes berettigede forventninger til et hospitalsvæsen i topklasse. Det vil øge presset på medarbejdernes arbejdsmiljø. Sådan lyder det fra HK Kommunal om økonomiaftalen for regionerne.

- Den særdeles stramme aftale løser langtfra det altoverskyggende problem, der nu i en årrække har hjemsøgt det danske hospitalsvæsen, nemlig at der er for få hænder, der skal løse stadig flere opgaver. Jeg er med på, at vi står i en vanskelig økonomisk situation, men spørgsmålet er, om det på den lange bane kan betale sig ikke at investere tilstrækkeligt i vores sundhedsvæsen, siger HK Kommunals formand Lene Roed.

Pres på arbejdsmiljø og rekruttering

Regionerne bliver som udgangspunkt kompenseret for det stigende antal ældre og børn med 1 milliarder kroner mere i 2023. Men der er ikke dækning for for eksempel de stigende udgifter til ny medicin og nye behandlingsformer, mener HK Kommunals formand.

Sundhedsvæsenet står allerede ifølge Lene Roed overfor store udfordringer med at kunne rekruttere og fastholde det personale, der i forvejen løber alt for stærkt.

- Alt i alt vil borgerne med den smalle aftale opleve, at deres forventninger til behandling og pleje ikke i alle tilfælde bliver opfyldt. Det giver et yderligere pres på medarbejdernes arbejdsmiljø. Og det vil forstærke rekrutteringsudfordringerne. Regionerne har nu en stor opgave med at give medarbejderne de allerbedste arbejdsbetingelser, siger Lene Roed.

Sundhedsadministrative kompetencer skal løftes

Den smalle aftale betyder ifølge regionerne, at der i 2023 skal prioriteres skarpt indenfor rammen. I Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, der omfatter blandt andre lægesekretærerne, foreslår formand, Nathali Schaap Degn, at regionerne giver de sundhedsadministrative kompetencer et løft.

- Ledelserne på vores hospitaler bør i højere grad sigte mod, at det er de rette hænder, der løser opgaverne. Allerede i det nuværende sundhedsvæsen er der alt for mange administrative opgaver, der hænger på skuldrene af læger og sygeplejersker. Og som stjæler tid fra patienterne. Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale, siger Nathali Schaap Degn.

Artiklen er opdateret 10. juni 2022