Kvinde falder over gulvtæppe i hjemmet

Hvornår er det en arbejdsskade, hvis du arbejder hjemme? Foto: Mostphotos.com

Bare fordi man kommer til skade mens man har en hjemmearbejdsdag, er det ikke nødvendigvis en arbejdsskade.

Det handler nemlig om omstændighederne.

Det slår Ankestyrelsen fast i en principmeddelelse, som samler principper og tydeliggør, hvilke forhold der skal være tale om førend en skade kan anerkendes.

Hvad præcist falder du over?

Princippet kan groft sagt illustreres med en dagplejemor som eksempel.

Hvis hun snubler over en skubbe-gå-vogn fra dagplejebørnenes legeværelse, er det en arbejdsskade, men hvis hun snubler over et løbehjul i indkørslen tilhørende eget barn, er det ikke en arbejdsskade.

”Det er nemlig en grundlæggende betingelse for at anerkende en skade som en arbejdsskade, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår”, som det hedder fra Ankestyrelsen.

Altså at forudsætningen er, at skaden sker i en situation, som har naturlig og nødvendig forbindelse til selve arbejdet.

Fire godkendte hændelser

Ankestyrelsen ridser dog fire eksempler op, som også betragtes som en arbejdsrelateret situation.

  • Hvis man skal hente arbejdsredskaber fx, pc, papir eller kuglepenne
  • Fald over ledninger fra fx arbejdscomputeren
  • Færden i forbindelse med toiletbesøg
  • Hvis man skal hente mad og drikke i eget hjem

 

Du bestemmer selv, om du vil i gården!

Ankestyrelsen henviser blandt andet til flere afgjorte sager.

Sag 1: Fordi sundhedsmyndighederne anbefalede at man lavede motion under corona-nedlukning og hjemsendelse, gik personen en tur – og faldt.

Skaden blev IKKE anerkendt.

Sag 2: Efter en meget svær virtuel Zoom-samtale med en kollega, gik personen ned i gården for at trække lidt luft og tænke over sagen. På vej op ringer han kollegaen op – og falder.

Skaden bliver IKKE anerkendt, da opholdet i egen gård ikke var nødvendig ift arbejdet.

Sag 3: En person havde arbejdsplads i kælderen og skulle mellem to virtuelle møder dels på toilet, dels i køkkenet efter drikke – begge dele i stueplan. Personen faldt på trapperne.

Skaden blev anerkendt, da både toiletbesøg og hentning af drikke mv er en naturlig del af arbejdet.

Er du tillidsvalgt?

Til september starter et nyt netværk for jer, der er tillidsvalgte i jobcentre og familieafdelinger. Netværket er igangsat af SPARK i samarbejde med bl.a. HK Kommunal. Fokus vil særligt være på stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladserne.
I netværket får I bl.a. konkrete redskaber til at løse problemstillinger på jeres arbejdsplads, sparring og videndeling med andre kolleger på samme områder.
Se mere om netværket på SPARKs hjemmeside, og tilmeld jer nu.