Mens den nye lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige er ved at blive implementeret, er der stor mangel på tandfagligt personale. Heldigvis står der kompetente tandklinikassistenter, der har taget efter- og videreuddannelse, så de er klar til at aflaste tandlæger og tandplejere på en række områder.

Klinikassistenter klar til flere opgaver
- Den nye lov er virkelig en sejr for tandsundheden. Og forhåbentlig kan vi som tandklinikassistenter få lov at bidrage. Mange klinikassistenter er klar til at overtage flere og nye opgaver fra tandlægerne og tandplejerne. Især dem, der har taget moduler i akademiuddannelsen i odontologisk praksis, forklarer Malene Løvbjerg, der er repræsentant for tandklinikassistenterne i HK Kommunal.

I Nyborg Kommune, hvor Malene Løvbjerg selv er ansat, klarer klinikassistenterne nu forebyggelse og screeninger, ligesom de også klarer mange nødbehandlinger, skråslibninger, midlertidige fyldninger, profylakse og meget mere. Derfor vil det med den nye lov om gratis tandpleje for de 18-21-årige være helt oplagt, at lade tandklinikassistenterne byde ind på nogle af opgaverne.