Den helt store læring, især ift. KSD, er at man som sagsbehandler skal kunne klare at man nærmest bliver til en brik i en proces. Tidligere sad man med en hel sag og fulgte den til dørs. Nu klarer man en enkelt opgave i en sag, men har ikke længere overblikket og følingen med sagen. Det er en kæmpe forandring. Fotograf: Mogens Jepsen

De to store ydelsessystemer KSD og KY har nu været i brug i ca. to år.

Tilfredsheden er trods alt i klar bedring, selv om der stadig er mange fejl og ændringsønsker i kø. Og medarbejderne må stadig udføre en del workarounds og har ekstra arbejdsgange for at sikre, at borgernes retssikkerhed overholdes.

HK Kommunal havde derfor samlet flere til temadag for ydelsesmedarbejdere for at samle op på den samlede læring og dermed også kigge fremad til næste implementering

Kombit: Mere fokus på medarbejderne

Fra Kombit havde implementeringschef Mie Holmsgaard Rasmussen bevæget sig ind i løvens hule.

-  Så store systemer er i virkeligheden så gennemgribende for medarbejderne, at det lige så meget er forandringsprojekter, som det er IT-projekter. Det handler fx om at turde afgive kontrollen til systemet og have tillid til de dets afgørelser. Vi skal fremover have endnu mere fokus på medarbejdersiden.

Hun nævnte blandt andet, at Kombit lige nu afsøger muligheder for, at de i endnu højere grad kan understøtte kommunerne i implementeringsfasen.

Ligesom man allerede nu har etableret netværksgrupper i alle landets kommuner på de enkelte systemer, som giver Kombit en meget bedre kontakt til brugerne.

Drop tidsoptimismen

Britt Røpke var tidligere ydelseschef i Næstved, men har nu samme stilling i Faxe Kommune.

Hun havde to pointer – dels et om at systemudviklingen skal ske meget mere med afsæt i praksis, og hvordan praktikere arbejder, dels om tidsoptimisme.

-  Min klare anbefaling er, at man, dvs. Kombit, skal droppe tidsoptimismen i forhold til den hastighed systemer udrulles. Og endnu stærkere fokus på hos Kombit hvem der har ansvaret, når systemet ikke fungerer efter hensigten.

Medlemmer kan trygt gå til journalisterne i HK

Fra Kommunalbladet fortalte journalist Mogens Jepsen, hvordan han via blandt andet aktindsigter hos Kombit og bidske vagthundeartikler til Kommunalbladet havde fulgt sagen og på den måde havde  været et talerør for medlemmernes frustrationer og en kanal for dem til at lægge pres på leverandører, politikere, Kombit mv. 

-  Sagen er et eksempel på, at en fagforening er mere end bare rettigheder om løn og ferie, men også kan spille en meget aktiv rolle, når arbejdsmiljø udfordres i en grad, så folk melder sig syge og flygter fra jobbet.

Det er blandt andet lykkes at få Folketingets Ombudsmand og beskæftigelsesministeren til at gå ind i sagen.

-  Fordelen for medlemmerne ved at bruge journalister i HK er jo, at de kan have tillid til, at vi har deres ryg.