Illustration: Lars Andersen

De fleste af os oplever perioder med højt tempo og mange krav. Det er sjældent et problem, hvis vi også får en rolig periode, hvor vi kan trække vejret, og hvis vi i øvrigt oplever, at travlheden giver mening, og at ledelsen er opmærksom på den.
Alligevel oplever rigtig mange stress. Er presset langvarigt og højt, kan det føre til alvorlig sygdom. I en undersøgelse fra 2019 svarer 2 ud af 3 af HK Kommunals medlemmer, at de inden for det seneste år har oplevet et eller flere symptomer, som skyldes stress.

De 5 mest udbredte symptomer

 • Træthed
 • Søvnbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Spændingshovedpine 

 

Er du tillidsvalgt?

Er du tillidsvalgt i et jobcenter eller en familieafdeling? Til september kan I blive en del af et nyt netværk, der har fokus på at løse problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladserne særligt på jeres område.
Læs mere om netværket her, og tilmeld jer nu

 

Dette skal du kigge efter

Er du bekymret for, om en af dine kolleger har tegn på stress, kan du tage udgangspunkt i boksene nedenfor til at starte en samtale – vis evt. din kollega symptomerne og tag en snak om, han eller hun kan genkende dem.

Psykiske symptomer 
 • Diffus utilpashed
 • Træthed, ulyst
 • Følelse af uoverkommelighed
 • Nedtrykthed, lav selvfølelse
 • Let til tårer
 • Rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Indlæringsvanskeligheder
 
Fysiske symptomer
 • Hovedpine
 • Søvnforstyrrelse
 • Kolde hænder og fødder
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk
 
Adfærdsmæssige symptomer
 • Ændrede spisevaner
 • Øget forbrug af alkohol og tobak
 • Vanskelighed ved at falde i søvn
 • Vanskelighed ved at sove igennem
 • Flere konflikter
 • Social isolering
 

Kilde: Malene Friis Andersen og Marie Kingston: Stop stress – håndbog for ledere

Hvad skal I gøre? 

Hvis din kollega udviser tegn på stress, er det vigtigt, I sørger for dokumentation. Dokumentationen skal bruges, hvis din kollega bliver sygemeldt i længere tid, hvis det i værste fald skal anmeldes som en arbejdsskade eller i forhold til jeres forebyggende arbejdsmiljøindsats på arbejdspladsen.

Tjekliste: 5 punkter, I skal huske

 1. Din kollega skal gå til sin egen læge
 2. I skal orientere nærmeste leder om problemet – og gentage, hvis der ikke bliver fulgt op på det
 3. Støt din kollega i at tale med kollegerne, så det bliver en fælles sag og ikke et individuelt problem
 4. Husk at opfordre de øvrige kolleger i samme situation til også at tage fat i leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
 5. Kontakt jeres lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545 for videre råd, sparring og orientering om de udfordringer, I oplever med arbejdsmiljøet.

Læs også: Alt om dit arbejdsmiljø - stort tema, hvor du kan finde information om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.