Whistleblower

I et halvt års tid har du som lønmodtager kunnet indberette ulovligheder til Datatilsynets whistleblowerordning. Ordningen blev etableret i forbindelse med den nye whistleblowerlov, der trådte i kraft i december 2021.

Siden har ordningen fået 43 indberetninger. 38 er blevet færdigbehandlet, og der er fundet grundlag for at sende 12 af dem videre til de relevante myndigheder, hvad enten det er til politiet eller et statsligt tilsyn.

Det viser en aktuel opgørelse fra whistleblowerordningen. Og selv om det ifølge lederen af ordningen er ”et forholdsvist pænt tal” for et helt nyt tiltag, så ser hun gerne, at der kommer endnu flere.

LINK: Her er, hvad du kan whistleblowe om

- Lige nu ligger vi ret stabilt på et par stykker om ugen. Det tager nok et par år, før vi får et helt reelt billede af, hvor meget sådan en ordning reelt vil blive brugt. Men det vil være ærgerligt, hvis det er manglende kendskab, som gør, vi at ikke får ting frem i lyset, siger Karina Kok Sanderhoff, der er kontorchef i whistleblowerenheden.

- Det er mit indtryk, at det kræver en del tilløb for folk, før man indberetter. Vi har en del potentielle whistleblowere, som ringer på vores telefon for at fortælle, men som ikke endnu ikke er klar til en officiel indberetning.

Du kan ringe til whistleblowerordningen på 3319 3202 eller skrive en mail på wb@datatilsynet, hvis du ikke er klar til en officiel indberetning. Ligesom de også tilbyder at holde et møde under diskrete rammer.

LINK: Sådan er du beskyttet

Tallene viser, at der er en overvægt at henvendelser omkring GDPR-forhold. Noget, kontorchefen tilskriver, at ordningen er forankret i Datatilsynet. Men ordningen er altså også til alle mulige andre forhold end brud på GDPR-reglerne – fx bestikkelse, bedrageri, chikane og overtrædelser af miljølovgivningen.

Foruden Datatilsynets whistleblowerordning, blev det med den nye whistleblowerlov også et krav til alle virksomheder med mindst 250 ansatte, at de skal oprette en intern ordning. Fra december 2023 kommer det til at gælde alle virksomheder med mindst 50 ansatte.