Lina Gisselbæk Lauritsen - foto Mikkel Østergaard

HK Stats forhandlingschef Lina Gisselbæk Lauritsen. Foto: Mikkel Østergaard

En række løngrupper under HK-organisationsaftalen får justeret lønnen op med den aftale, der endelig blev offentliggjort 3. juni. Og i skatteforvaltningen får en enkelt gruppe, som blev overset under OK21-forhandlingerne, en ekstra lønstigning. En ny gruppe er også blevet overenskomstdækket, da der er aftalt aflønning for mediegrafikerelever.

Under selve OK21-forhandlingerne var der ikke afsat organisationspuljer. Men en rest fra OK18 var ikke blevet fordelt. Der blev aftalt en fordeling af denne restpulje i marts 2021, som skulle indarbejdes i den nye organisationsaftale. Med den nye organisationsaftale vil nogle af løngrupperne få en mindre regulering i positiv retning på lønsedlen. Det giver ekstra 417 kroner i grundbeløb om året.

En enkelt løngruppe i skatteforvaltningen blev ’glemt’ under de hektiske forhandlinger ved OK18. Men det rettes der op på nu, så løngruppe 1 får en lønstigning på 6.417 kroner årligt.  

- Det var godt at få organisationsaftalen på plads. Aftalen er administrationsgrundlaget for de statslige arbejdspladser, så nu kan ændringerne få virkning, siger forhandlingschef i HK Stat, Lina Gisselbæk Lauritsen.

De aftalte forhøjelser af basislønnen pr. 31. marts 2021 bliver som følger for de forskellige løngrupper:

  • Kontorfunktionærer, løngruppe 1 og 2, sats II – stigning med 417 kroner årligt i grundbeløb
  • Laboranter, løngruppe 2, sats II og løngruppe 3 – stigning med 417 kroner årligt i grundbeløb
  • Personale i skatteforvaltningen, løngruppe 1 og 3, sats I – her er i løngruppe 1 en stigning på 6.417 kroner årligt, og i løngruppe 3, sats 1 en stigning på 417 kr. årligt i grundbeløb.

Man kan finde overenskomsten her: 032-22.pdf(medst.dk)