Jobcenter

Afskaffelse af skærpet tilsyn i kommuner, ændrede grænser for resultatmål, enklere registreringer samt afskaffelse af krav til kommuner om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Sådan lyder overskriften på nogle af de tiltag, der er inkluderet i ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, der blev offentliggjort fredag eftermiddag (24. juni 2022). Bag aftalen står Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af "Arbejdsfællesskabet af løsgængere".

Præmissen om en stor besparelse var fastlagt på forhånd, fordi aftalen om retten til tidlig tilbagetrækning, den såkaldte ”Arne-pension”, forudsatte en besparelse på jobcentrene på 1,1 mia. kr. Den forringelse af beskæftigelsesindsatsen blev kritiseret skarpt af HK Kommunal, da den blev kendt i november 2020.

Landets a-kasser har tilbudt at finansiere en del af beløbet ved at overtage ansvaret for de forsikrede ledige i de første måneder af deres ledighedsperiode. Det er i den nye aftale blevet fastlagt til de første tre måneder. Derudover er der som nævnt en række regelforenklinger, der kan frigøre ressourcer. 

Flere individuelle løsninger er godt

Lene Roed, formand i HK Kommunal, der organiserer mere end 5.000 ansatte i jobcentrene, er glad for udsigten til færre rigide proceskrav:

- Det lover godt for mere smidige forløb og individuelle løsninger, hvor borgerne bliver mødt med tillid i stedet for kontrol, og hvor job- og virksomhedskonsulenterne kan bruge deres faglighed prioritere deres indsats, siger hun.

Hun beklager, at finansieringen af ”Arne-pensionen” skal ske via besparelser på beskæftigelsesindsatsen:

- Medarbejderne i jobcentrene bliver presset voldsomt, når de er færre om opgaverne. Den komplekse indsats over for bl.a. unge og kontanthjælpsmodtagere – i mange tilfælde med sociale og psykiske problemer – kræver store ressourcer. Og den indsats reduceres ikke, fordi de første tre måneder af dagpengemodtagernes ledighed håndteres af a-kasserne.

Onlinemøde for tillidsrepræsentanter på mandag

De nærmere detaljer i aftalen bliver nu analyseret i HK Kommunal. Fagkonsulent Lars Brandstrup vil i en direkte mail indkalde alle HK-tillidsrepræsentanter på landets jobcentre til et onlinemøde, der sandsynligvis afvikles mandag formiddag. Her vil det blive muligt at høre mere og drøfte konsekvenserne af den nye politiske aftale.

Se aftaleteksten her (pdf - 7 sider)