Gruppe i en rundkreds
Tillidsrepræsentanten formidler budskaber fra medarbejderne til ledelsen  (foto: Colourbox.dk)

Tillidsrepræsentanten bygger bro mellem medarbejderne og ledelsen. Tilliden mellem medarbejderne og deres tillidsrepræsentant betyder, at medarbejderne via tillidsrepræsentanten kan få deres bekymringer, forslag og idéer båret videre til ledelsen. 

 
Med tillidsrepræsentanten har vi en lokal ambassadør for medarbejderne og fagforeningen på arbejdspladsen.
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland

 

Problemknuser 

Jonna Vestergaard
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland, som har i alt 68 tillidsrepræsentanter. 

Tillidsrepræsentanten færdes – ofte modsat lederen – blandt ligeværdige kolleger i dagligdagen. De får derfor vigtig viden om trivsel, samarbejde og hele livet på arbejdspladsen. Hermed kan tillidsrepræsentanten tit fange selv de mindste sandkorn mellem tandhjulene - og de kan i god tid håndtere problemer, før disse vokser sig store. Alt dette sker naturligvis i tæt samarbejde med medarbejderne og ledelsen. 

 

Idé-udvikler 

Også for ledelsen er en god tillidsrepræsentant guld værd. Tillidsrepræsentanten udvikler arbejdspladsen ved at tage medarbejdernes synspunkter med til ledelsens bord - og ofte også løsningsforslag og idéer fra medarbejderne. Ledelsen opnår store fordele ved at lytte til tillidsrepræsentanten, da ledelsen sjældent kan få adgang til den viden fra medarbejderne, som tillidsrepræsentanten naturligt får via samarbejdet med ligeværdige kolleger. 

 

 

Styrker den danske model

For os som fagforening er vores tillidsrepræsentanter en helt uundværlig medspiller. Hele den danske model bygger nemlig på, at vi har CENTRALE overenskomster om løn- og arbejdsforhold. Disse aftaler kombinerer vi ofte med LOKALE aftaler på de enkelte arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten forhandler og indgår sådanne lokale aftaler med ledelsen. Med tillidsrepræsentanten har vi en lokal ambassadør for medarbejderne og fagforeningen på arbejdspladsen.

Uden tillidsrepræsentanterne ville hele den danske model næppe kunne eksistere. Vi ville ikke kunne udvikle de gode lokale løsninger og aftaler på arbejdspladserne. Vores overenskomster ville forringes. Arbejdsmiljø og trivsel ville sikkert rasle ned. Ledelserne ville træffe mange flere beslutninger uden kendskab til dagligdagen blandt medarbejderne - og derfor med stor risiko for kostbare forkerte beslutninger. 

Tillidsrepræsentanten fortjener derfor megen ros – både af kollegerne, af ledelserne og af os som faglige organisationer. Derfor skal min opfordring lyde: Ros vores fælles tillidsrepræsentanter! De fortjener det.  

Kvinde med udstrakt haand

Tillidsrepræsentanten indgår på vegne af medarbejderne og deres fagforeninger aftaler med ledelsen (foto: Colourbox.dk)