Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev både afviklet en velbesøgt generalforsamling, holdt flere bestyrelsesmøder og været på bestyrelsesseminar.
Lad os starte med generalforsamlingen. Hvor var det dejligt, at det igen blev muligt at samles fysisk og samtidig se så mange bakke op om generalforsamlingen. Tusind tak for jeres deltagelse – det gjorde os stolte og glade. Vi håber at se jer alle igen, når vi holder generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023. 

På HK Nordjyllands repræsentantskabsmøde blev Kirsten Estrup Madsen genvalgt som afdelingsformand, og efterfølgende konstituerede afdelingsbestyrelsen sig med valg af Katharina Antonsen som næstformand for HK Nordjylland. Det betyder, at Katharina både er formand for HK Kommunal Nordjylland og næstformand i HK Nordjylland.

Hybride arbejdspladser i fokus - i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

Hjemmearbejdende kvinde med PC
HK Kommunal har iværksat en undersøgelse af hjemmearbejde/hybridarbejde sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Da Covid-pandemien udbrød steg anvendelsen af hybride arbejdsformer, det vil sige en kombination af at befinde sig på den fysiske arbejdsplads og hjemmearbejdspladsen. I en tid, hvor samfundet arbejder på at finde ”den nye normal”, er de kommunale/regionale arbejdspladser ved at organisere nye hybride arbejdsformer – og dermed også fremtidens arbejdspladser. På bedste vis forsøger alle at navigere i et krydsfelt mellem egne forventninger og arbejdspladsens behov, samt have fokus på hvad der skaber den bedste produktivitet og trivsel for den enkelte og for fællesskabet. 

For at blive klogere på hvad hjemmearbejde/hybridarbejde gør ved den enkeltes trivsel og produktivitet, har HK Kommunal iværksat en undersøgelse af hjemmearbejde/hybridarbejde sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I undersøgelsen deltager 4 kommunale arbejdspladser og 1 regional arbejdsplads. Når undersøgelsen er færdig, er det vores håb, at vi får nogle værktøjer til at indføre og videreudvikle hjemmearbejde/hybridarbejde på de kommunale og regionale arbejdspladser. 

Vi har afviklet en ekstraordinær kongres for at vælge ny næstformand. Her faldt valget på Pia Lund Jeppesen.

God sommer

Lige om lidt er der dømt sommerferie, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og dine en rigtig god sommer. 

Bedste sommerhilsner

Katharina Antonsen, Formand

Susanne Thorsø, Næstformand