Foto: Tom Ingvardsen

Massive besparelser på jobcentrene og massive besparelser på indsatser som vejledning og opkvalificering, der vil ramme de svage ledige hårdt. Det er noget af indholdet i den nye aftale, som regeringen har indgået med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og de frafaldne DF’ere.

Aftalen betyder desværre, at medarbejderne i jobcentrene nu kan se frem til usikkerhed, nedskæringer og et belastet arbejdsmiljø mange år frem, siger HK Kommunals næstformand Pia Lund Jeppesen.

 - Aftalen ruller kæmpestore besparelser ud over jobcentrene, og det kan ikke undgå at presse arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der i årevis har løftet en kæmpe indsats for at hjælpe vores ledige ind på arbejdsmarkedet. Med en stærk og håndholdt indsats har hver enkelt medarbejder masser af eksempler på, at indsatsen er lykkedes. Meget af det risikerer nu at blive bombet tilbage, og der bliver skabt stor usikkerhed om job og arbejdsmiljø for medarbejderne, siger Pia Lund Jeppesen.

Hun opfordrer arbejdsgiverne til omgående at tage hånd om situationen og medarbejderne og få lagt en plan for, hvordan man vil håndtere det lokalt og for de enkelte medarbejdere.

- Selv om der er mange usikkerheder, så er det vigtigt for medarbejderne, at ledelsen tager initiativ til at få drøftet situationen. I den sammenhæng vil det være relevant at snakke om kompetenceudvikling, så en del af de medarbejdere, der spares væk i jobcentrene, får ekstra kvalifikationer til at varetage andre opgaver, fx i kommunens sociale indsatser, siger Pia Lund Jeppesen.

Griber ind i forligsbelagte aftaler

Usikkerhederne i aftalen handler blandt andet om, at en del af indholdet er ”forligsbelagt”, hvilket betyder, at den griber ind i tidligere indgåede aftaler mellem forskellige konstellationer af partier i Folketinget. Vigtige dele af aftalen kan derfor formentlig først træde i kraft efter et folketingsvalg.

Hvis aftalen udmøntes til lov, er det vurderingen, at de medlemmer, der arbejder med forsikrede ledige, vil blive ramt mest direkte, fordi A-kasserne skal varetage indsatsen i forhold til denne gruppe i de første tre måneders ledighed, og fordi antallet af samtaler sættes ned.

Der er dog også direkte besparelseskrav til jobcentrenes administration, som ikke er konkretiseret, og som sandsynligvis vil komme til at berøre hovedparten af medarbejderne inden for beskæftigelsesindsatsen. 

 

Mange glemmer, at hovedparten af de ledige i dag har andre udfordringer end ledighed. Derfor er en håndholdt indsats helt nødvendig.
- Pia Lund Jeppesen

 

Aftalen betyder alt i alt besparelser på 760 millioner kroner årligt fra 2024.

 - Og det kan simpelthen ikke undgås, at de dramatiske besparelser går ud over kvaliteten af indsatsen over for de udsatte borgere. Mange glemmer, at hovedparten af de ledige i dag har andre udfordringer end ledighed. Det kan være misbrug, psykiske udfordringer, diagnoser osv. Og derfor er en håndholdt indsats helt nødvendig for at hjælpe de udsatte borgere, siger Pia Lund Jeppesen.

Aftalen skal finansiere den sidste del af retten til tidlig pension (Arne-pensionen), så beskæftigelsesindsatsen samlet set bidrager med 1,1 mia. kroner. 

Hovedpunkter i aftalen

"Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen"

De forsikrede ledige skal fremover have de første 3 måneder i a-kasserne fra og med 1. januar 2024 
Samtidig skærer man i antallet af samtaler, så man fremover kun skal have seks samtaler i løbet af de første seks måneder mod ni samtaler i dag. Det vil fortsat være jobcentret, der bevilger indsatser efter indstilling fra a-kasserne. Denne del af aftalen forventes at frigøre 150 mio. kroner, fordi a-kasserne selv afholder udgifterne.

Færre midler til øvrig vejledning og opkvalificering, flere virksomhedsrettede tilbud
Man vil fjerne ”øvrig vejledning og opkvalificering” fra listen over indsatser, der kan bruges som lovpligtige ret-og-pligt-tilbud. Oversat fra jobcentersprog betyder det, at de tilbud, de ledige skal tage imod for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, orienteres meget entydigt mod virksomhedsrettede indsatser som løntilskud og virksomhedspraktik. 

Mulighed for virtuelle samtaler fra anden samtale
Det gøres muligt at afholde virtuelle samtaler fra anden samtale, dog kan sygedagpengemodtagere med en arbejdsgiver efter aftale afholde første samtale virtuelt efter aftale.

Regelforenklinger og besparelser på administration 
Der skal gennemføres en række analyser, der skal sprede lys over potentialet for regelforenklinger ift. registreringer, overholdelse af resultatmål mm. Samtidig skal det belyses, hvorfor nogle jobcentre har markant lavere administrationsomkostninger pr. indbygger end andre med henblik på en samlet effektivisering af jobcenterindsatsen. Samlet set skal det fra 2024 medføre en besparelse på 235 mio. kroner årligt.

Samspil med andre reformer
Aftalen nævner en række yderligere potentielle besparelsesmuligheder, herunder på sygedagpengeområdet, hvor der lægges op til en smidigere sagsgang for de sygemeldte, der forventes at komme hurtigt tilbage i arbejde. Tilsvarende anbefaler man at fjerne kravet om obligatoriske lægeerklæringer, hvis kommunerne vurderer, at sagen er tilstrækkeligt belyst, ligesom man vil gennemgå rehabiliteringsteamets rolle og bemanding kritisk. I alle tre tilfælde vil anbefalingerne indgå i de reformgennemgange, der går i gang i forhold til sygedagpenge- og førtidspensionsreformerne senere på året.

”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”
Se selve aftalen her (pdf – 7 sider)