Sidste gang, MED-håndbogen på det regionale område blev revideret og udgivet, var i 2018. I mellemtiden er der sket flere forskellige ændringer på MED- og TR-områderne, og det er derfor tid til, at der kommer en ny, revideret udgave af håndbogen.


Hvad skal du være særligt obs på?

Den mest bemærkelsesværdige ændring drejer sig om, at det nu er præciseret, at du som TR har ret til at få alle relevante oplysninger om løn- og arbejdsforhold for de medarbejdere, du repræsenterer. Præciseringen blev aftalt i forbindelse med OK21.

Hvad betyder det for dig?

Du kan nu med MED-håndbogen i hånden gå til din lokale HR-medarbejder og f.eks. forlange eksisterende lønoplysninger på dine medlemmer eller et overblik over godkendt mer- og overarbejde. Alt sammen oplysninger, der er nødvendige for dig som tillidsrepræsentant inden den årlige lønforhandling eller ved nyansættelser.

NB! Den fysiske udgave af MED-håndbogen er trykt og på vej ud til alle tillidsrepræsentanter i regionerne. Den elektroniske udgave kan du hente her.