Gitte Andersen og Christina Lie oplevede, at tilliden faldt, da medarbejderne flyttede fra storrumskontor til fire mindre kontorer.
Foto: Mogens Jepsen

Når nu borgerservice og mange andre afdelinger er ved at blive lagt ned af en tsunami af opgaver, så er det meget heldigt, at man lige har undersøgt og skrevet om begrebet social kapital.

- Ja, jeg må sige, at siden nytår er den sociale kapital kommet under voldsomt pres.

Sådan lyder det fra Christina Lie, borgerservicemedarbejder i Sorø Kommune, der sammen med Gitte Andersen, skolesekretær på Holbergskolen i kommunen har skrevet afsluttende opgave i diplom i offentlig forvaltning om netop social kapital i borgerservice.

- Og i den her periode er der virkelig brug for at have fuldt fokus på mange af vores fund og konklusioner, pointerer Gitte Andersen.

Godt nok er presset størst i borgerservice, men også på skolerne bruger man netop nu en del tid på at forberede modtagelse af ukrainske børn.

OVERRASKENDE RESULTAT

Gitte Andersen og Christina Lies opgave tog afsæt i en tid, hvor borgerservice i Sorø Kommune var præget af omstruktureringer, lokalemæssige ændringer, en meget stor personaleudskiftning og en lidt negativ fortælling om arbejdspladsen.

Derfor undersøgte de, hvordan det egentlig stod til med den sociale kapital i form af trivsel, samarbejde og tillid. Og undersøgelsen gav en del overraskelser. Den første kom i forhold til måling af samarbejdet.

- Det viste sig, at arbejdsglæden og samarbejdet i afdelingen var væsentligt bedre, end vi havde troet. I hvert fald i forhold til den snak, som fyldte en del. Og det overraskede os virkelig, fortæller Christina Lie.

En forklaring kan være, at det typisk er de mest negative, man hører mest.

- Og så kan det i sådan en kultur være svært at sige åbent, at man faktisk har det godt på arbejdet. Derfor er det en klar pointe, at man husker at høre alle, især dem som ikke siger så meget til daglig, understreger Gitte Andersen.

RAMT PÅ RETFÆDIGHEDEN

I forhold til tillid og følelsen af retfærdighed kunne de registrere et fald. Det kan skyldes flere faktorer, men de kunne se et fuldstændig sammenfald med, at man flyttede fra ét storrum med 22 medarbejdere til 4 kontorer – hver med cirka 6 personer.

Separate og mindre kontorer har sine fordele, men ulempen kan være, at når man ikke kan se alle sine kolleger i fuld funktion, kan der ubevidst og firkantet sagt opstå en følelse af, om de ”mon laver noget derinde”.

Den følelse hænger sammen med begrebet ”følelsen af retfærdighed”, som altså også faldt.

- Hvis der helt generelt bliver mindre åbenhed omkring opgaver og fordeling af opgaver, så giver det grobund for tanker om, hvem der laver mest, og at nogle føler sig overbelastet, understreger Christina Lie.

Derfor er åbenhed omkring fordeling af opgaver vigtig – ikke mindst at medarbejderne bliver inddraget, f.eks. på personalemøder.

- Det er helt tydeligt, at der opstår størst mistænksomhed og følelse af uretfærdighed, hvis opgaver bare placeres eller flyttes rundt, uden at det først bliver diskuteret, lyder det fra de to HK’ere.

Og så er vi tilbage ved det aktuelle arbejdspres i borgerservice og et par anbefalinger fra Christina Lie og Gitte Andersen:

  • Det er vigtigt, at lederen anerkender, at der er travlt, f.eks. ved at kigge ud til medarbejderne. Dertil kommer støtte til prioritering af opgaver.
  • Der skal være åbenhed, gennemsigtighed og dialog om arbejdsbyrde og fordeling af opgaver.
  • Lokaler og indretning bør understøtte synlighed af opgaver.
  • Tag fat i negative narrativer. Hvad er sandt og falsk?