Bundt pengesedler, der står på kanten.

Um, masser af dejlige kroner venter på at blive udbetalt fra Feriekonto.

1,35 milliarder kroner.

Så mange penge står der i uafhentede feriepenge hos Feriekonto fra det ferieår, der sluttede med udgangen af 2021. De penge skal fordeles mellem 350.000 danskere, som altså endnu ikke har hævet alle deres feriepenge.

Og det er en del flere, end man er vant til, oplyser ATP, som administrerer danskernes feriepenge via Feriekonto. En forklaring på de ekstra mange uhævede feriepenge kan være, at danskernes feriemønster har været påvirket af Covid-19 og indførelsen af den nye ferielov, lyder det fra Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør i ATP.

Er du en af dem, som har feriepenge til gode? Eller er du i tvivl?

Tjek for en sikkerheds skyld på borger.dk

Via borger.dk kan du hæve feriepengene frem til den 30. september. Herefter bliver de feriepenge, som ikke er blevet hævet overført til en feriefond.

Frem til udgangen af 2024 har du faktisk stadig mulighed for at ansøge om pengene, men så bliver det en noget mere besværlig ansøgningsproces.

Normalt er feriepenge forbeholdt de lønmodtagere, som ikke får ferie med løn. Det vil sige, at de optjener 12,5 % af lønnen, som indbetales til Feriekonto og udbetales i takt med, at de holder ferie.

Men har du ferie med løn og fratræder dit job, skal din tidligere arbejdsgiver indbetale feriegodtgørelsen til Feriekonto for de feriedage, du ikke har nået at holde, inden du stoppede.