Ung kvinde tjekker flyafgange

Mange danskere er lige nu strandet på feriedestinationer, fordi deres fly er blevet aflyst pga. strejken i SAS. Og andre kan ikke komme afsted på grund af aflyste flyafgange.

Det er bare irriterende at få ferieplanerne spoleret, og det kan give dig nogle udfordringer i forhold til din arbejdsplads. Jonas Leander fra HK’s juridiske afdeling fortæller, hvad du skal være opmærksom på under flykonflikten.

Hvad skal jeg gøre i forhold til min arbejdsgiver, hvis jeg ikke kan komme hjem?
Du skal orientere din arbejdsgiver hurtigst muligt, så I forhåbentligt kan finde en løsning, som begge parter kan leve med. Og hold kontakten løbende, så din arbejdsgiver kan planlægge, hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles, når du ikke er der. Har du mulighed for at arbejde fra distancen, så tilbyd din arbejdsgiver denne mulighed.

Kan det få konsekvenser for din ansættelse, at du ikke møder på arbejde?
Udeblivelse er som udgangspunkt en væsentlig misligholdelse af dit ansættelsesforhold. I værste fald kan du blive bortvist fra arbejdspladsen.
Kan du ikke lave en aftale med din arbejdsgiver, som beskrevet under punkt 1, har du derfor pligt til at gøre dig flest mulige bestræbelser på at finde en alternativ hjemrejse, så du kan møde på arbejde som aftalt eller hurtigst muligt herefter.
Også i denne situation er det vigtigt, at du orienterer din arbejdsgiver, så hurtigt som muligt.
Dine bestræbelser på at udbedre situationen, forbedrer din retsstilling, hvis din arbejdsgiver skulle finde på at opsige eller bortvise dig.

Om din udeblivelse kan berettige en bortvisning eller opsigelse vil altid være en konkret vurdering.

Følgende vil spille ind ved vurderingen:

  • Risikoen for strejke ved din udrejse til destinationen
  • Hvor længe du udebliver fra dit arbejde
  • Dine bestræbelser for at finde anden hjemtransport
  • Dit informationsniveau til arbejdsgiveren
  • Genen for din arbejdsgiver
  • Din mulighed for at udføre arbejde på destinationen

Kan min arbejdsgiver trække mig i løn?
Det korte svar er ja. Hvis du ikke møder på arbejde, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn. Ønsker din arbejdsgiver at trække dig i løn under dit fravær, kan du i stedet forsøge at aftale, at du forlænger din ferie, gør brug af feriefridage eller afspadsering, eller at du arbejder timerne ind, når du er tilbage igen.

Kan jeg flytte min ferie, hvis min rejse bliver aflyst?
Du har ikke ret til at flytte din ferie med begrundelsen, at du ikke kan komme afsted. Du kan kun få flyttet din ferie, hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om det.

Har du andre spørgsmål om ferierettigheder som lønmodtager, er du velkommen til at kontakte HK.

Gå til kontaktside