En fejl i sygedagpenge KSD har givet fejludbetalinger i millionklassen til flere tusinde mindre virksomheder.


Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Foto: Steen Brogaard

Det fremgår af en redegørelse, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet Folketinget på baggrund af et notat fra Kombit.

- Jeg ser naturligvis med meget stor alvor på sagen og har derfor bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at sikre, at KL lægger en plan for, hvordan og hvornår de pågældende kommuner kan genoptage de berørte sager og få opkrævet de fejludbetalte forløb, siger Peter Hummelgaard i redegørelsen. 

KOMBIT angiver, at det drejer sig om en samlet fejludbetaling på op til 110 mio. kr. i perioden november 2019 til marts 2022.

Ingen har fået udbetalt for lidt

Fejlen skønnes at have ramt knap 5.000 mindre private virksomheder og godt 3.500 selvstændige, der har fået udbetalt refusion/sygedagpenge, selvom de ikke har haft en gyldig forsikringsordning.

Det understreges dog i redegørelsen, at fejlen for det første nu er rettet og for det andet, at ingen virksomheder eller selvstændige har fået udbetalt for lidt.

Byttet om på to koder

Fejlen er opstået i forbindelse med implementering af det digitale kontrolsystem ”VAS” i KSD var byttet om på de koder, der returneres efter kontrollen.

Dertil kommer, at KOMBIT i forbindelse med implementeringen i KSD ikke har gennemtestet, om kontrollerne virkede efter hensigten.

STAR og KL skal nu lægge en plan for, hvordan sygedagpengesagerne genoptages og hvordan de fejludbetalte beløb indkræves.