Lægesekretær på arbejde

Overlad de administrative opgaver til HK'erne, så bl.a. sygeplejerskerne og pædagogerne får tid til deres opgaver, siger HK Kommunals formand, Lene Roed. Arkivfoto: Tom Ingvardsen. 

- Med en bekymrende udsigt til at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft på vigtige velfærdsområder, bliver kommuner og regioner simpelthen nød til at sætte fokus på en ny form for arbejdsdeling, der betyder, at velfærdsopgaverne bliver udført af de rigtige medarbejdere. Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, efter at optaget på landets uddannelsesinstitutioner nu er offentliggjort.

Det voldsomme fald i optaget på de fire store velfærdsuddannelser som sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver øger ifølge HK Kommunals formand behovet for at få optimeret hver enkelt faggruppes potentiale.

- Det sikrer vi blandt andet ved at overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave. Al erfaring viser, at for eksempel pædagoger, lærere og læger har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, ældre eller patienter. Hvis vi skal sikre en velfærd med færre hænder, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration, siger Lene Roed.

Fundament for velfærdssamfundet


Formand for HK Kommunal, Lene Roed. Foto: Tom Ingvardsen.

HK Kommunals formand understreger, hver eneste faggruppe er hinandens forudsætning, og at administration er en helt afgørende del af fundamentet for, at vi har et tidssvarende velfærdssamfund.

- Lad os nu frigøre fremtidens andre velfærdsmedarbejdere for administrative forpligtelser. Det vil ikke alene skabe luft til de nødvendige indsatser, men også sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling med styr på retssikkerhed og økonomi. Professionelle administratorer sikrer et demokratisk funderet velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, effektivitet og retfærdighed, siger Lene Roed.

Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer er ifølge HK Kommunals formand eksempler på, hvordan administrative medarbejdere kan sikre kvaliteten i sundhedsvæsnet.

- De kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale som læger og sygeplejersker. Og så kan de sikre et mere sammenhængende, et mere effektivt og et mere sikkert forløb for patienterne i det fremtidige sundhedsvæsen, lyder det fra Lene Roed.