2. august 2022 fik Danmark nye barselsregler. De betyder blandt andet, at far/medmor får 11 ugers øremærket barsel, som ikke kan overføres til mor.

Vi har talt med tre medlemmer om deres holdninger til de nye barselsregler. To har været på barsel på de gamle barselsregler, og en skal på barsel på de nye regler.

Josefine Vilvig Andersen - gravid, skal på barsel på de nye barselsregler

Køkkenassistent i IKEA Tåstrup

Josefine Andersen IKEA Tåstrup Foto: Privat

"Det er klart en fordel, at barnet får en tættere relation til far fra starten," siger Josefine Vilvig Andersen. Foto: Privat.

Hvad tænker du om de nye barselsregler?

- Det er fedt, at far som minimum skal tage 11 ugers barsel. Jeg har tænkt meget på, at jeg ikke måtte sige på mit arbejde, at jeg gerne ville være gravid. De nye regler gør det mere lige, når far automatisk skal have mere barsel.

Hvilke fordele ser du ved de nye barselsregler?

- Det er klart en fordel, at barnet får en tættere relation til far fra starten. Der kommer en mere ligelig relation til begge forældre. Barnet oplever, at far kan de samme ting, som mor kan. Det kan for eksempel være at putte. Derhjemme har vi snakket om, at min kæreste nok ville tage halvdelen af barslen. Sådan en snak med arbejdsgiver bliver nemmere, når far i forvejen skal have 11 ugers barsel.

Hvilke ulemper ser du ved de nye barselsregler?

- Der kan være nogle økonomiske udfordringer ved, at far skal gå hjemme. Hos os er det min kæreste, som hiver den højeste løn. Derfor kommer vi til at sidde strammere i det de måneder, han er på barsel. Og det er jo ikke kun hjemme hos os – i Danmark tjener manden generelt mest.

Hvordan kommer de nye barselsregler til at påvirke jer?

- Selv hjemme hos os, hvor vi har snakket om at dele barslen 50/50, bliver det ændret en smule, når snakken lander på økonomi. Men nu er der den her lov, hvor jeg kan sige: ”Du skal i hvert fald tage 11 ugers barsel.” Bare tanken om at gå hjemme et helt år giver mig hjertebanken.

Line Hasselby – er kommet tilbage fra barsel på de gamle barselsregler

Tillidsrepræsentant i Bilka One Stop

Line Hasselby - foto: HK Hovedstaden

"Jeg vil klart anbefale alle fædre at tage så meget barsel, de kan, " Line Hasselby. Foto: HK Hovedstaden.

Hvordan valgte I at fordele barslen?

- Min kæreste tog 11 ugers barsel. Han ville gerne have så meget barsel, han kunne få, så længe vi havde økonomien til det. Han ville ikke gå glip af noget.

Hvordan havde du det med den fordeling?

- Det var superfint med mig. Også for at min kæreste og vores datter kunne få en tæt tilknytning til hinanden. Det har blandt andet gjort, at hun ikke er så mor-syg.

Hvad synes du om de nye barselsregler?

- Det burde være op til de enkelte familier at bestemme, hvordan barslen fordeles. Der er mange familier, hvor der ikke er økonomi til, at far går hjemme. Det er også forkert, at barslen forsvinder, hvis far ikke holder den. Man tænker mere på ligestilling end på barnet.

Kan du se fordele ved de nye barselsregler?

- Det er, at far på en måde bliver tvunget til at deltage mere aktivt i sit barns liv i en tidlig alder. Far får en tættere tilknytning til sit barn. Jeg kan se derhjemme, at vores datter og min kæreste elsker hinanden over alt på jorden. De kan rende rundt og lege, som om jeg slet ikke er der.

Ville I have gjort noget anderledes i forhold til fordeling af barsel?

- Nej. Min kæreste skulle have så meget barsel som muligt. Til sidst glædede jeg mig også til at komme tilbage på arbejde. Jeg vil klart anbefale alle fædre at tage så meget barsel, de kan. Men det burde stadig være folk selv, der valgte det.

Marinela Bak – Er på barsel på de gamle barselsregler

Tidligere e-commercekoordinator hos Ilse Jacobsen

Marinela Bak. Foto: privat

"Vi er glade for, vi er dækket under de gamle regler," siger Marinela Bak. Foto: Privat.

Hvordan valgte I at fordele barslen?

- Min kæreste har taget to ugers barsel efter fødslen, og jeg tager resten. Min kæreste ville rigtig gerne have taget mere – men han er selvstændig murer og har et firma med sin far. Hvis min kæreste var på barsel, skulle hans far stå med firmaet alene. Derfor har vi taget den beslutning.

Hvorfor ville I gerne have fordelt mere barsel til din kæreste?

- Den første tid sammen er vigtig. Jeg havde en ret slem fødsel, så vi var indlagt i fire dage. Bagefter fik vores datter gulsot, så hun skulle på efterfødselsklinikken hver anden dag. Derfor er hans barsel primært gået med det. Så er to uger ikke lang tid. Han har ikke kunne nyde bare at være sammen med vores datter.

Hvad synes du om de nye barselsregler?

- Det er ærgerligt, man ikke selv bestemmer, hvordan barslen fordeles. Vi er glade for, vi er dækket under de gamle regler. På de nye regler ville vores datter risikere at starte tidligere i institution, fordi min kæreste ikke havde kunne tage alle 11 ugers barsel. Men der kan også være fordele for barnet, ved at far bliver ”presset” til at tage længere barsel, så de har mere tid sammen.

Bliv klogere på de nye barselsregler her.