TR'er på UCN

Mette Lillienskjold (t.v), Anette Ørum Sørensen, Kirsten Larsen, Bettina D'Ambrosio og Mette Frænde Andersen udgør HK Stats TR-gruppe på UCN. Foto: Lars Horn.

Mens priserne på energi og fødevarer er steget til himmels i 2022 og udhuler den månedlige hyre, er der godt nyt at hente for 40 stats-HK’ere på uddannelsesinstitutionen UCN i Nordjylland.

På baggrund af en lønanalyse foretaget af ledelsen, der viste store lønforskelle blandt HK’erne, har HK’erne fået bevilget en ekstra lønpulje på 564.000 kroner om året inklusiv pension. I kolde kontanter betyder det, at de 40 HK’ere i gennemsnit stiger med lidt over tusind kroner i løn om måneden.

Den ekstra lønpulje er kommet til på baggrund af en tværgående lønanalyse forud for de lokale lønforhandlinger på UCN senere på efteråret. Analysen viste store forskydninger i størrelsen på lønchecken blandt HK’ere, der er ansat i forskellige afdelinger på UCN.

TR: Vi kunne ikke få armene ned


Udover at være TR er Kirsten Larsen studieadministrativ medarbejder på UCN's afdeling i Hjørring. Foto: Lars Horn.

- Analysen gav anledning til forskellige opmærksomheder i chefgruppen, hvor nogle af disse påkaldte sig aktive handlinger, lød konstateringen i en dagsorden til et samarbejdsudvalgsmøde på UCN tilbage i april i år.

- På samme møde får vi så at vide, at vi får 564.000 kroner i en ekstra lønpulje, og så havde vi svært ved at få armene ned, fortæller TR Kirsten Larsen.

Det var særligt i studieadministrationen, at der var et stort løngab blandt HK’erne, fortæller hun.

- Det er ikke nogen penge, vi har forhandlet om, eller som er blevet taget fra et andet sted. Det er en sum penge, som ledelsen har fundet frem, fordi analysen viste, at de studieadministrative HK’ere havde et lønefterslæb.

Lønpuljen trådte i kraft per 1. april i år.

Kendte ikke til lønforskelle

At der var lønforskelle HK’erne imellem på tværs af afdelinger i UCN kom bag på TR-gruppen.

- Vi kendte godt til forskellene i løn i studieadministrationen, men ikke blandt HK’erne på tværs af UCN, fortæller Kirsten Larsen.

Ifølge Kirsten Larsen bunder lønforskellene i, at UCN er en fusion fra 2007 mellem flere uddannelsesinstitutioner, hvor HK’erne har været placeret i forskellige løntrin.

- Da vi fusionerede i sin tid, kom nogle ind i UCN med henholdsvis en højere og lavere løn, alt afhængigt af hvilken institution man kom fra.

Lønforskelle bliver udlignet

Det er 40 ud af UCN’s 62 HK’ere, der får del i lønpuljen. Sammen med ledelsen har TR-gruppen aftalt 3 kriterier, der udløser et tillæg, og som fungerer som en fordelingsnøgle for lønpuljen.

Det første kriterie går på udligning af lønforskelle mellem medarbejdere i studieadministrationen med sammenlignelige opgaver og sammenlignelig anciennitet. Dertil udgør fastholdelse af medarbejdere med faglige og personlige kvalifikationer i relation til nøgleopgaver og kompetencer i forhold til at drive og udvikle opgaver på tværs af organisationen de to øvrige kriterier.

For Kirsten Larsen og den øvrige TR-gruppe har det haft førsteprioritet at få udlignet lønforskellene.

- Der har været nogle uhensigtsmæssige forskelle i lønnen, så derfor har det været vigtigt for os at få løftet de lavest lønnede. I TR-gruppen gik vi indtil forhandlingerne om fordelingen af puljen med enighed om, at det ikke skulle handle om, at alle skulle have noget fra puljen, siger Kirsten Larsen.

Ifølge Kirsten Larsen har baggrunden for den ekstra lønpulje til HK’erne fra ledelsens side været at gøre UCN mere attraktiv for kvalificeret arbejdskraft, ligesom at man også har ønsket at fastholde kvalificerede medarbejdere. Som eksempler nævner Kirsten Larsen, at der førhen er blevet slået stillinger op i løngruppe 2 på trin 2. Det er ifølge hende ikke i alle tilfælde attraktivt nok, når man konkurrerer med andre uddannelsesinstitutioner om kvalificeret arbejdskraft.

UCN har 9.500 studerende og tilbyder blandt andet uddannelse indenfor de store velfærdsfag, it og byggeri. Der er i alt 900 ansatte fordelt på 6 lokationer i Aalborg, Thisted og Hjørring.