Dyre akademikere sætter sig på job, som en HK'er snildt kunne klare

Debatindlæg af Nana Harring, Folketingskandidat (DF). Siden kommunalreformen i 2007 er der blevet 8.900 færre skolelærere, 1.300 færre pædagoger og 2.700 færre social-og sundhedspersonale. Til gengæld er antallet af dem, der er ansat på en akademikeroverenskomst, steget med ca. 8.300. Fagforbundet HK har ofte peget på, at de mange akademikere, som vi uddanner, tager HK'ernes arbejde; noget skal de jo lave. Men det giver ikke mening at betale dyre, dyre uddannelser til magistre i fransk, hvis deres arbejde sagtens kunne klares af HK'ere med uddannelser, som har kostet skatteborgerne meget mindre, og som har langt billigere overenskomster. Akademikerne siger, at åh, det hele er så svært med digitalisering og den slags. Men så vidt jeg ved, er handels-og kontoruddannelsen faktisk en rigtig uddannelse, og hvorfor skulle dygtige HK'ere ikke kunne efteruddannes til at løse de opgaver? Skaber dyre djøf'ere og akademikere deres egne job og ansætter sig selv? For så kan jeg godt forstå, at der bliver længere mellem de varme hænder.

Jyllands-Posten
21-08-22

Farvel til jobcentrene?

Venstre vil nedlægge jobcentrene og give ledige muligheden for selv at vælge, hvem der skal hjælpe dem i arbejde. Men hvem er bedst til at skaffe borgerne et job? Med i debatten er Pia Lund Jeppesen, næstformand HK Kommunal, Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V), Pernille Vermund, formand (NB) og Anders Winnerskjold, Rådmand Aarhus kommune (S). Beskæftigelsesindsatsen trænger ifølge HK Kommunals næstformand bestemt til at blive nytænkt, men hovedudfordringen ligger i den rigide og meget detaljerede lovgivning, Venstre og andre partier på Christiansborg selv har været med til at sætte i søen, mener hun. - Færre rigide Christiansborg-regler og større tillid til både borgere og ansatte i de kommunale jobcentre kan sikre den nødvendige nytænkning af jobindsatsen. Borgerne skal mødes med tillid og værdighed, og det sker bedst i kommunalt eller offentligt regi, hvor der er styr på retssikkerhed, faglighed og en helhedsorienteret tilgang til borgerne. Jobcentrene er betydeligt bedre end deres rygte til at skabe resultater. En delvis privatisering af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre foreslår, vil både være dyr og dårligere for blandt andre udsatte borgere og er langt fra løsningen på udfordringerne, siger Pia Lund Jeppesen.

DR P1 Debat m.fl.
17-08-22

Flere fagforbund sender åbent brev om dårlige forhold i psykiatrien

Forholdene i psykiatrien er nu så dårlige, at flere fagforbund i et åbent brev advarer politikere i både Region Hovedstaden og Folketinget. Bag brevet står både FOA, Dansk Sygeplejeråd, HK, Dansk Psykologforening, Foreningen Yngre læger m.fl. I brevet advarer forbundene om, hvordan psykiatrien i Region Hovedstaden er under så meget pres, at det går ud over både patienter og ansatte. Der mangler penge, medarbejdere og sengepladser. Brevet beskriver også, hvordan det er svært at rekruttere nye medarbejdere på grund af arbejdsforholdene. Alene i børne- og ungdomspsykiatrien er antallet af ambulante henvisninger steget med 12.9% om året mellem 2018 og 2021. Folketingets partier skal forhandle en 10-års-plan for psykiatrien den 24. august.

Ritzau, TV2 Lorry
16-08-22

Jobcentrene har brug for en ny fortælling

Når Karina Sørensen møder borgerne på jobcenteret i Viborg, hvor hun arbejder, er borgerne bange, før de overhovedet har mødt hende. - Borgerne tror, at de kommer ind til et farligt sted. Men det er jo helt forkert at se det på den måde, jeg er jo deres samarbejdspartner, siger hun. Det er et resultat af mange dårligere historier i medierne. Jobcentrene kæmper med et målingstyranni, som fratager de ansatte i at bruge deres faglighed og netop være den samarbejdspartner for borgeren, som de gerne vil. - Vi er altid bange for, at Ankestyrelsen kommer og banker os i hovedet, fordi der er en del af processen, som ikke er blevet gennemført på den rette måde, siger Christoffer Lilleholt (V), rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense. Næstformand i HK Kommunal, Pia Lund Jeppesen, håber, at man med tillid kan skabe en ny fortælling. - Der er et stort behov for, at der igen er tillid. Det skal ikke være ubehageligt at komme nede på jobcentret, siger Pia Lund Jeppesen. - Det skal i stedet være som at være på besøg i et hvilket som helst andet sted i kommunen som borgerservice eller teknik og miljøforvaltningen. Hun håber i stedet, at man kan få fokus på de mange unge, der hverken er i uddannelse eller i job.

DK Nyt m.fl.
16-08-22

Runde fødselsdage

60. Lars Pryds Grafiker, maler, Sakskøbing. Grænselandet mellem design og kunst er det felt, Lars Pryds har bevæget sig i, lige siden han blev uddannet som tegner og grafiker i 1987 fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding, den nuværende Designskolen. For både når han som nyhedsgrafiker og art director ved nogle af de største dagblade i Danmark har formidlet nyheder, og når han skaber sine stoflige malerier og collager i atelieret i Sakskøbing, er dualiteten mellem de to fagligheder i fokus. I dag er han ansat ved fagforeningen HK Kommunal, hvor han som art director står for f.eks. layout af fagblade og bøger. Ved siden af arbejdet har han siden 1980' erne udstillet sin kunst i både ind- og udland. Lars Pryds er gift på 34. år med forfatter og kunsthistoriker Lisbeth Tolstrup. Sammen grundlagde de i 1987 tegnestuen Grafik&Text, i dag Tolstrup Pryds Grafisk Tegnestue, der også omfatter Forlaget på Tredje, som udgiver bøger om kunst og kunsthåndværk.

Politiken, Berlingske, m.fl.
13-08-22

Nyt lovforslag gør det betydeligt nemmere at afvise aktindsigter

Med et nyt lovforslag vil regeringen gøre det nemmere for myndigheder at afvise aktindsigter, der opfattes som chikanøse. Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, mener, at Det må være et spørgsmål, om man går for vidt her, og at man i virkeligheden får givet nogle håndtag til kommuner og andre myndigheder, som kan synes, at aktindsigt er lidt besværligt, siger han. Blandt de kommunalt ansatte, som organiseres af HK Kommunal, har man erfaringer med, at aktindsigter bliver brugt på en måde, der skaber utryghed og indimellem også direkte chikanøst. - Når der nogle gange opstår konflikter mellem borgere og sagsbehandlere, så ser vi, at det her værktøj kan blive brugt til at presse myndigheden og sagsbehandleren. Og at det også bruges som ammunition til at komme med udfald på blandt andet sociale medier, siger Henrik Gammelholm, der er juridisk konsulent i HK Kommunal. HK støtter derfor som udgangspunkt regeringens lovforslag. - Der er et behov for at give en lidt lettere adgang til at beskytte medarbejderen mod borgere. Vi kan ikke sætte meget konkrete tal på, hvor ofte der er tale om egentlig chikane. Men vi kan i hvert fald genkende utrygheden, og at den er stigende hos vores medlemmer, siger han.

TV2 News, Altinget, DR P1, Radio 24/7
11-08-22

Kommune frikendt for krænkelseskultur

Det vakte opsigt, da byrådet sidste år fyrede vicekommunaldirektøren for at have udvist krænkende adfærd til en julefrokost. Der er dog ikke tale om et generelt problem, fastslår ny undersøgelse. Den klare konklusion vækker glæde hos blandt andre Mie Krøll, der er fællestillidsrepræsentant for HK'erne. Som medlem af Hovedudvalget i Nyborg Kommune fik hun en gennemgang af undersøgelsens resultater tirsdag formiddag, altså endnu før politikerne blev orienteret. - Her blev det stået fast med to streger under, at Nyborg Kommune ikke har nogen generel krænkelseskultur. Det gjorde mig naturlig vis glad, selv om det ikke er ensbetydende med, at der ikke er eller har været tilfælde, hvor en ansat føler sig krænket, siger hun. Rapportens hovedkonklusion er dog ikke ensbetydende med, at der slet ikke er noget at komme efter, bemærker direktør Marianne Stentebjerg overfor Fyens Stiftstidende. - Der er medarbejdere, som giver udtryk for, at de har været udsat for krænkende adfærd, og det skal man ikke underkende. Og der rum til forbedring på flere punkter - ikke mindst når det gælder arbejdsgangene på rådhuset, erkender direktør Marianne Stentebjerg.

Fyens Stiftstidende
10-08-22

Lad os støtte medarbejderne i et vanskeligt budgetår

Debatindlæg af Karen Lynn Jacobsen, kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm (S). Vi går ind i en vanskelig budgetforhandling grundet manglende indtægter, og det skaber bekymring blandt borgere og ikke mindst medarbejderne i kommunen. Jeg læser desværre mange udtalelser på de sociale medier om, at besparelser skulle tages fra administrationen eller ”de kolde hænder”. I mit tidligere hverv som FTR for HK Kommunal var vi kritiske overfor udtrykket kolde hænder - et nedladende udtryk. Jeg vil hellere sige; de nødvendige hænder. Medarbejderne med direkte kontakt til borgerne har en vigtig kerneopgave. Der er dog også faggrupper som ligeledes har en vigtig rolle, trods den måske ikke er lige så synlig. Lønmedarbejdere, skolesekretærer og Medarbejderne i Borgerservice. Der kunne nævnes mange flere faggrupper, som kommunen og Bornholm ikke kan undvære uden at det bliver dyrere, samt uden at det skaber langsommere sagsbehandling for kommunen. Så en opfordring herfra; i en svær tid, hvor man ikke ved, om man bliver købt eller solgt · tal ordentlig om de mange ansatte, som gør deres bedste i en travl hverdag.

Bornholms Tidende m.fl.
06-08-22

HK’ere kan frigøre nødvendige hænder til velfærden

- Med en bekymrende udsigt til at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft på vigtige velfærdsområder, bliver kommuner og regioner simpelthen nød til at sætte fokus på, at velfærdsopgaverne bliver udført af de rigtige medarbejdere. Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, efter at optaget på landets uddannelsesinstitutioner nu er offentliggjort. Vi skal ifølge HK Kommunals formand overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave. - Opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration, siger Lene Roed. Hun understreger, at hver eneste faggruppe er hinandens forudsætning. - Lad os nu frigøre fremtidens andre velfærdsmedarbejdere for administrative forpligtelser. Det vil ikke alene skabe luft til de nødvendige indsatser, men også sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling med styr på retssikkerhed og økonomi. Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer er ifølge HK Kommunals formand eksempler på, hvordan administrative medarbejdere kan sikre kvaliteten i sundhedsvæsnet.

Ritzau, DKNyt, Bornholms Tidende m.fl.
28-07-22

Fhv. HK-fællestillidsrepræsentant Bent Munk Jensen, Roskilde, er død 77 år.

Bent Munk Jensen voksede op i Sydhavnen i København og flyttede til Roskilde i 1967. I slutningen af 70' erne deltog han i en fagpolitisk kamp om magten i den lokale HK-afdeling, og frem til 2013 bestred han flere fagpolitiske tillidshverv, blandt andet som formand for HK Kommunal, HK Roskilde, forbundssektorbestyrelsesmedlem i HK Kommunal, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i Roskilde Kommune. Fra 1995-98 var han souschef i Beskæftigelsessekretariatet i Roskilde Kommune. Som tillids-og fællestillidsrepræsentant satte Bent Munk Jensen sit fagpolitiske præg på Roskilde Kommune i samarbejdsudvalg m.m. Bent Munk Jensen var meget brugt som revisor, referent og dirigent ved generalforsamlinger og lignende. Efter sin pensionering var han tilknyttet som konsulent i Feriefonden for ansatte ved Roskilde Kommune.

Politiken
19-07-22

Kommunens mand er stolt over sin 40 års medalje

64-årige Børge Larsen er lige gået på efterløn efter 40 år som administrativ medarbejder i skoleforvaltningen i Billund Kommune. I en lille sort æske gemmer han den sølvmedalje for 40 års tro tjeneste, som borgmester Stephanie Storbank forleden hæftede på hans revers. - Det er noget fascinerende ved at arbejde i kommunen, for kommunen er der jo kun én af. Det skal bare fungere, siger han. Ved siden af har Børge Larsen i omkring 20 år fungeret som tillidsrepræsentant for alle de knap 95 HK-ansatte i Billund Kommune. Det har givet ham mange oplevelser, mere uddannelse og et kæmpe netværk på rådhuset, i kommunen og blandt HK'ere i hele landet. - Det har været inspirerende at få det sprudlende HK-liv indover, så alt ikke bare er foregået ved et skrivebord. TR-uddannelsen var meget berigende for mig - både fagligt og personligt. Der fik jeg en større forståelse for, at vi som mennesker reagerer forskelligt, for eksempel, når der sker store forandringer, siger Børge Larsen, der som tillidsrepræsentant har været dybt involveret i forbindelse med besparelser og fyringsrunder.

Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad
16-07-22

Administration er en faglighed

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest og Dorthe Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Kære statsminister Mette Frederiksen. På Folkemødet på Bornholm deltog vi i debatten om dine visioner for Danmark. I den forbindelse vil vi gerne berige dig med nogle nuancer vedrørende drøftelsen om administration i den offentlige sektor. En drøftelse, som vi mener, efterlod en følelse af, at administration er ligegyldig. Vi ser administration som en vigtig del af et sammenhængende offentligt system og et velfungerende velfærdssamfund. Der skal være styr på ydelser. Der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. En af grundene, til at vi har et samfund med tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Det sørger administrationen for. Vi har set for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster dyrt for samfundet. Tænk bare på, hvordan det gik i Skat. Derudover sikrer de administrative medarbejdere, at deres kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til kerneopgaverne. Administration er bestemt en faglighed, der skal anerkendes. Det betaler sig!

Nordjyske
14-07-22

Sparekrav til jobcentre går ud over unge

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Det er skæbnens ironi, at politikerne på Christiansborg peger på de udskældte jobcentre, når de skal finde penge til Arnepensionen. Det er selvsamme politikere, der i årevis har medvirket til at ramponere jobcentrenes image i den brede befolkning. Det er mangel på respekt over for jobcentermedarbejdernes stærke faglighed. De største tabere er de udsatte unge. Allerede i 2023 skal Københavns Kommune spare 23 millioner kroner på ungeområdet, svarende til 45 ansatte. Det er rigtig skidt. Faktisk er besparelsen på ungeområdet så dårlig en idé, at Københavns Kommune selv har fundet 12 millioner kroner andre steder for at reducere det oprindelige sparekrav. Og i anden delaftale vil de unge, der har behov for en specialiseret indsats, igen blive tabt. Hvem kan egentlig støtte, at vi sparer på vores unge mennesker, når vi rent faktisk bør investere i dem!? Jeg håber inderligt, at landets kommuner finder ekstra penge til ungeindsatsen. Og så håber jeg, at det fremover er slut med den værdibaserede detailregulering af beskæftigelsespolitikken på bekostning af den professionelle viden, indsigt og erfaring, der findes blandt de dygtige medarbejdere, som forvalter den.

Avisen Danmark, Århus Stiftstidende, Fyns Amts Avis m.fl.
10-07-22

Borgerservice svines til på grund af MitID

’Smatso’, ’dumme tøs’, ’inkompetent’, ’racist’ og ’uduelig’. Frustrationerne over at skifte til MitID har nu nået et punkt, hvor Aalborg Kommune og fagforeningen HK har sendt en fælles bøn til borgerne i kommunen om at vise respekt for de ansatte. Medarbejderne i Borgerservice oplever nemlig både grovheder, verbale overfald og sårende bemærkninger. - Jeg håber virkelig ikke, det bliver værre end det, vi har oplevet indtil videre. For det kan vi ikke holde til, siger Susanne Thorsø, FTR for HK'erne i Aalborg Kommune. Hun har måtte sende flere medarbejdere til psykolog efter overfusninger fra frustrerede borgere. - Vi oplever mange voldsomme reaktioner i forbindelse med MitID lige nu. Jeg tror, det udspringer af magtesløshed over, at det jo i bund og grund handler om borgere, der ikke kan komme i kontakt med deres penge, hvis ikke de får styr på det. Men det berettiger jo på ingen måde til at tale grimt og i nogle tilfælde endda true medarbejderne på borgerservice, fortæller hun. Kontorchef for Aalborg Kommunes borgerservice, Dorthe Jespersgaard, anslår, at man indtil nu har håndteret omkring 16.000 fysiske henvendelser om MitID i år, og vurderer, at der skal klares yderligere 10.000 møder med borgerne, inden 31. oktober.

DR.dk, Nordjyske, DR P4 Nordjylland Nyheder m.fl.
08-07-22

Robotter kan ikke erstatte mennesker af kød og blod

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Regeringen lægger i sin nye digitaliseringsstrategi op til, at automatiseret sagsbehandling skal bidrage til at frigøre administrative ressourcer i kommuner og regioner. Men robotter kan ikke erstatte mennesker af kød og blod. Som formand for HK Kommunal Midt- Vest mener jeg, at fremtidens offentlige digitalisering bør involvere veluddannede medarbejdere med direkte borgerkontakt, hvis vi vil bevare borgernes tillid til velfærdssamfundet. Al erfaring viser, at digitaliseringsprojekter lider skibbrud, hvis man skiller sig af med de medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker. Det giver god mening at frigøre flere hænder til borgernær velfærd. Men det skal ske ved at lade de rigtige medarbejdere løse de relevante opgaver. Og så skal det HK’ere i kommuner og regioner inddrages i digitaliseringen, for de har om nogen tilegnet sig kompetencer i at forstå de tekniske systemer samtidig med, at de har blik for det borgerrettede element i den offentlige service. Endelig er det helt afgørende, at det bliver muligt for borgerne at få et fysisk møde med sagsbehandleren. Menneskelige skøn baseret på professionel faglighed kan aldrig erstattes af nok så avancerede maskiner.

Herning Folkeblad
08-07-22

Besparelser på administration i det offentlige

Debatindlæg af Peter Langborg, Herning. 4. juli havde Lene Buhl og Dorthe Vestergaard Willumsen, henholdsvis formand for HK Kommunal MidtVest og HK Kommunal Sydjylland, et debatindlæg her i avisen, hvori de harcelerer over, at snakken om rationalisering af den offentlige administration kan føre til afskedigelser. Huha ja, for blodrøde fantaster er opgaven, at få flest muligt ind i offentlige stillinger, så socialismens tanke om stor stat og lille privatsamfund opretholdes. Ja, naturligvis skal der være en andel af administration og tillige kontrol, men i det omfang, som det gør sig gældende i de offentlige forvaltninger, er det rent vanvid. DSR har selv lavet en undersøgelse, der viser, at sygeplejerske bruger 4.000 årsværk på unødig administration! Samme forhold gør sig med stor sikkerhed gældende i hele den offentlige sektor, hvorfor vi kan få frigjort cirka 65.000 årsværk! Bureaukratiet bør være et af de steder, hvor der omgående sættes ind i forhold til at spare i det offentlige.

Herning Folkeblad
07-07-22

Lægesekretærer står alene med akut syge patienter

Dødsfald i venteværelset - det frygter lægesekretærer at stå med alene på akutafdelingen på det nye Regionshospital Gødstrup ved Herning. Lægesekretærer oplever ofte, at de er efterladt i et venteværelse med syge patienter, fordi læger og sygeplejersker har for travlt til at vurdere patienterne. En af dem er lægesekretær Rikke Larsen. - Det er utrygt. Jeg kan stå med en eller flere patienter, som jeg ikke føler, at jeg har kompetencer til at hjælpe, siger hun. Rikke Larsen er en af flere lægesekretærer, der har sendt mails til ledelsen, fordi hun er utryg ved situationen i venteværelset. Der er godt nok en frontsygeplejerske, som løbende skal overvåge venteværelset. Men ofte bliver sygeplejersken nødt til at blive på akutafdelingen. Rikke Larsen er ikke i tvivl om, at det handler om, at der er for få ansatte. Lægesekretærernes tillidsrepræsentant på akutafdelingen, Heidi Bodenhoff Nøhr, fortæller, at det sundhedsadministrative personale ofte kommer ud i nogle situationer, som de ikke har kompetencerne til. Ledelsen har valgt at stramme op på procedurerne omkring venteværelset på akutafdelingen, efter at lægesekretærerne har sendt flere bekymringsskrivelser.

DR.dk
05-07-22

Ingen såkaldte varme hænder kan udføre deres arbejde uden en stærk administration

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Også i Fredericia Kommune kan man konstatere, at økonomien ikke kommer til at hænge sammen. Jeg dog gerne i al respekt oplyse byrådet om, at debatten omkring kolde og varme hænder er forældet! Ingen såkaldte varme hænder kan udføre deres arbejde uden at blive understøttet af en stærk og dygtig administration. Jeg formoder, at selv ’varme hænder’ vil have løn? Samtidig ønskes der flere erhvervsdrivende til Fredericia, som kan betale skat. Jow-jow, det er såmænd også administrativt personale, som sikrer byggetilladelser. Det er også administrativt personale, som sikrer, at ingen har en ubehagelig dom, når der ansættes pædagoger og lærere. Sådan kunne jeg blive ved med eksempler på, hvordan dygtigt administrations-personale gør andre faggrupper dygtige. Hvorfor ikke tænke andre veje, f.eks. ved - gennem en stærk administration - at sikre den mest effektive udnyttelse af vores fælles ressourcer? Få nu de administrative opgaver ud af de ’varme hænder’ og tilbage til HK'erne. Færre administrative hænder giver ikke flere hænder andre steder. Det er ganske enkelt ikke løsningen!

Fredericia Dagblad
30-06-22

Spareforslag: Bornholms ældre mister det nære bibliotekstilbud - og børnene udelukkes

Debatindlæg af Maj-Britt Hansen, tillidsrepræsentant HK Kommunal og Franziska Hanspach, tillidsrepræsentant for Forbundet Kultur og Information. Med det aktuelle spareforslag kigger vi på en hastig bevægelse mod seks fuldstændigt selvbetjente biblioteker ud af syv. Med et pennestrøg forsvinder altså det professionelle personale fra det nære, demokratiske og gratis kulturtilbud i flere byer. Det rimer uhyre dårligt på bibliotekets netop lancerede strategi for børns fritidslæsning og læselyst. Det går imod enhver faglig anbefaling af, hvordan vi styrker børns møde med litteraturen. For nogle borgere, blandt andre de digitalt udfordrede, er det afgørende at få praktisk hjælp til at låne, til at åbne for eksempel e-Boks og til at printe. For mange andre er det dialogen om læsning og læseoplevelsen, der udvikler den enkeltes læselyst og læsebegejstring. Det vil sige det personlige møde. Og så er der den ret store gruppe af ældre borgere, som har brug for hjælp. Biblioteket lever, når personalet har deres daglige gang der. Er det drastiske spareforslag virkelig det, som Bornholm og de bornholmske politikere vil med sine populære biblioteker?

Bornholms Tidende
30-06-22

Åbent brev til Mette Frederiksen: Administration er en faglighed, der skal anerkendes

Debatindlæg af Dorthe Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland og Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Kære statsminister Mette Frederiksen. På Folkemødet på Bornholm deltog vi i debatten om dine visioner for Danmark. I den forbindelse vil vi gerne berige dig med nogle nuancer vedrørende drøftelsen om administration i den offentlige sektor. En drøftelse, som vi mener, efterlod en følelse af, at administration er ligegyldig. Vi ser administration som en vigtig del af et sammenhængende offentligt system og et velfungerende velfærdssamfund. Der skal være styr på ydelser. Der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. En af grundene, til at vi har et samfund med tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Det sørger administrationen for. Vi har set for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster dyrt for samfundet. Tænk bare på, hvordan det gik i Skat. Derudover sikrer de administrative medarbejdere, at deres kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til kerneopgaverne. Administration er bestemt en faglighed, der skal anerkendes. Det betaler sig!

Fredericia Dagblad, Skive Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Dagbladet Holstebro m.fl.
28-06-22

DI’s beskyldning om jobfest ligner en rituel stammedans

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Anja C. Jensen, formand HK Danmark og Rita Bundgaard, formand HK Stat. DI brokker sig over ’jobfesten’ i det offentlige med forudsigelige stik til de ’kolde hænder’. Det graver grøfter mellem den offentlige og private sektor og ligner mest af alt en rituel stammedans. Lad os bare lige for en god ordens skyld se på nogle af de steder, hvor der er blevet ansat flere: Statsansatte har skulle holde hånden under virksomheder med først udbetaling af og siden efterkontrol af hjælpepakker. Lige konkurrence mellem virksomhederne gennem en effektiv skattekontrol har betydet flere ansatte. Læger, politimænd eller dommere drømmer om at få mere hjælp til det administrative, så de kan tage sig af de opgaver, som de er uddannet til. Der er også for nylig blevet klaget over, at for eksempel byggesagsbehandling tager alt for lang tid i nogle kommuner. Mon ikke lidt ansatte til en voksende sagsbunke også kunne afhjælpe det problem? Så kære Dansk Industri. Vi forstår til fulde, at det er træls, når virkelighed på den måde clasher med ideologi. Så lad os droppe det evindelige spin om kolde hænder? Uden HK’erne går det hele i stå. Også for det private arbejdsmarked.

Berlingske
29-06-22

HK: Ny aftale giver tiltrængt oprydning i unødige kontrolkrav

Den nye aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen giver en forenkling af en række regler og oprydning i nogle af de mange kontrolkrav, som ledige og medarbejdere ligger under for i beskæftigelsessystemet. I HK glæder næstformand Mads Samsing sig over aftalen. - I HK er vi rigtig glade for, at aftalen giver en mere effektiv arbejdsdeling i det vigtige samspil mellem jobcentre og a-kasser. Det er fornuftigt, og vi er klar til at påtage os opgaven i HK's a-kasse. Retten til tidlig pension er afgørende, og det er godt, at finansieringen nu er på plads, selvom vi selvfølgelig hellere havde set, den var finansieret på anden vis, lyder det fra næstformanden, som også er formand for HK's A-kasse. Hos HK Kommunal beklager formand Lene Roed beklager den store besparelse. - Medarbejderne i jobcentrene bliver presset voldsomt, når de bliver færre om opgaverne. Den store og komplekse indsats overfor bl.a. unge og kontanthjælpsmodtagere kræver store ressourcer. Udsigten til færre rigide proceskrav baner til gengæld vej for mere smidige forløb og individuelle løsninger, hvor borgerne bliver mødt med tillid i stedet for kontrol, siger Lene Roed.

Ritzau m.fl.
24-06-22

HK efter aftale om økonomi: Pas på Vesthimmerlands medarbejdere

Medarbejderne i kommunerne risikerer at komme i klemme mellem de økonomiske muligheder og borgernes berettigede forventninger til en god velfærd, lyder det fra HK om økonomiaftalen. Det er uholdbart, mener bl.a. formand for HK Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen. – Der er ingen tvivl om, at kommunerne bliver megapresset på deres budgetter, og nogen vil nok tænke, det er nemmest at tage af administrationen. Men administrative opgaver sikrer kæden hele vejen rundt, siger Katharina Hauge Antonsen. HK vil forhindre, at der opstår en ond spiral, hvor dygtige og dedikerede medarbejdere forsvinder fra kommunerne. – Medarbejderne på rådhusene har stået for skud i mange år, når der skulle spares, og der sidder ikke noget overflødigt nogen steder. Der er sparet på borgerservice af flere omgange, og derfor har de været så presset på MitId, Ukrainske flygtninge, brevstemmer til folkeafstemning og nu kommer der snart et folketingsvalg. Når man skærer og skærer, så er det, at der bliver udløst sådan et kaos, at man skal vente uger og måneder på en tid bare til at få et nyt pas, som vi ser det mange stader nu, siger Katharina Hauge Antonsen.

Aars Avis m.fl.
22-06-22

Jobcenter-ansat: Folketinget misforstår jobcentrenes opgaver

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK-TR og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Jobcenter. Debatten på Folkemødet om jobcentrenes fremtid afslørede en afgrundsdyb afstand mellem Christiansborgs opfattelse af virkeligheden og den, vi har ude i kommunerne. For eksempel når Bjarne Laustsen (S) siger, at jobcentrene kun har to opgaver - at sikre virksomhederne arbejdskraft og at opkvalificere de ledige. Jobcentrene har over tid udviklet sig til velfærdssamfundets hovedbanegård. Det er sagsbehandleren i jobcenteret, der betjener borgere med problemer ud over ledighed. Vi kan se, at vi i jobcentrene har en god kontakt med de lokale virksomheder, og at denne kontakt kan noget, som de stærkt centraliserede a-kasser ikke kan. Regeringen mangler stadig den største del af finansieringen af Arne-pensionen, og den skal jobcentrene levere. Det betyder, at grønthøsteren kommer til at køre, og der må spares på jobcentrenes andre opgaver som at hjælpe handicappede i arbejde, støtte virksomheder og sygemeldte i, skabe det gode match osv. Hvilke medarbejdere er det, der skal føre disse forbedringer ud i livet, når grønthøsteren er færdig med at køre?

A4 Medier
20-06-22

Borgmester skyder forslag om 30-timers arbejdsuge ned

Mere effektivt arbejde og mere fritid. Det er kongstanken bag at forkorte arbejdsugen fra fem til fire dage, og en fire dages arbejdsuge for Odense Kommunes ansatte skal nu undersøges. Men ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er det tæt på utænkeligt at forkorte arbejdstiden fra 37 til 30 timer. - Det har jeg umiddelbart svært ved at se for mig. Det vil betyde, at vi går 20 procent ned i vores evne til at løse opgaver, siger Rahbæk Juel. I sidste uge præsenterede Susanne Crawley idéen og pointerede, at selvom arbejdstiden skrues ned til fire dage og 30 timer, skal lønnen være den samme som i en 37-timers stilling. Men formanden for HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen, skrev i et debatindlæg: -Odense Kommune har overenskomster med medarbejdernes fagforeninger, der blandt andet omfatter regler for deres arbejdstid. Det betyder, at medarbejderne er ansat på kontrakter, der ikke, som de er nu, passer med planerne, skrev Karina Skovgaard Jørgensen. Borgmester Peter Rahbæk Juel hæfter sig også ved, at overenskomster kan stå i vejen for at betale fuld løn for en 30-timers arbejdsuge på fire dage.

Fyens Stiftstidende
19-06-22

Arbejdstid. Susanne Crawley skulle have spurgt medarbejderne først

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Odenses Børn-og Unge-rådmand Susanne Crawley har en plan om en fire-dages arbejdsuge på 30 timer til en 37 timers løn. Men byrådet kan altså ikke klappe en aftale af uden først at have været i kontakt med de overenskomstbærende fagforeninger med henblik på en forhandling. Jeg kan kun anbefale rådmanden at tage kontakt til for eksempel Kerteminde Kommune og lytte til deres erfaringer med, hvordan fire-dages arbejdsuge-aftalerne er kommet i stand. Jeg håber samtidig, at hun spørger dem til, om tiltaget har haft den virkning, hun spår om. Mit bud på, hvilken vej HK vil gå, når det gælder en fire-dages arbejdsuge, afhænger især af en tæt dialog med vores medlemmer om, hvad de ønsker. For ønsker medarbejderne virkelig en fire-dages arbejdsuge? Jeg kan kun anbefale, at byrådet viser lidt mere rettidig omhu ved at invitere HK og de øvrige implicerede fagforeninger til en drøftelse om emnet. Og har rådmanden ikke taget munden for fuld og gjort regning uden vært i forhold til de besparelser, der venter? Respekt for din nysgerrighed i forhold til at tænke nyt, Crawley, men måske du skulle have ventet med at tænke højt, indtil vi havde talt sammen.

Fyens Stiftstidende, Fyens.dk
15-06-22

Flere varme hænder, tak! Ikke færre kolde!

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Jens Joel, uddannelsesordfører (S) og Birgitte Vind, kommunalordfører (S). Den offentlige sektor oplever i øjeblikket markante rekrutteringsudfordringer. Samtidig er økonomien stram. Så det er vigtigt, at vi bruger pengene og medarbejdernes tid klogt. Lad den rette medarbejder med den rette uddannelse løse de rette opgaver. Det vil frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven og styrket kvaliteten - en del af løsningen på arbejdskraftmanglen. En lærer, en pædagog eller en sygeplejerske, der bruger deres kostbare tid på administrativt arbejde i stedet for at overlade det til fx en HK’er, er skidt for både medarbejdere og borgere. Og HK’erne bidrager i allerhøjeste grad til at skabe helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling, styr på retssikkerhed og økonomi. Optaget af kontorelever i kommunerne er tæt på halveret over de seneste ti år. Det er på høje tid, at vi får vendt den udvikling, hvis kommunerne skal kunne leve op til princippet om rette medarbejder til rette opgaver. Vores opfordring er derfor, at vores kommunalbestyrelser får handlet og retter op på den skæve udvikling.

Kommunen
14-06-22

Vilkårlige besparelser vil ramme borgerne

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Flere sjællandske kommuner skal i den kommende tid finde besparelser på de vedtagne budgetter. Senest har borgmesteren i Odsherred Kommune, Karina Vincentz (N), meddelt, at der indføres ansættelsesstop i den centrale administration. Det vil helt sikkert betyde serviceforringelserne for borgerne. Et er, at udmeldingerne har givet uro blandt mine HK-medlemmer, for færre kolleger vil nemlig med sikkerhed også betyde flere arbejdsopgaver og give et endnu mere presset arbejdsmiljø. Andet er, at et deciderede ansættelsesstop ikke fjerner de helt rimelige behov, borgerne har for at få vejledning, råd og hjælp fra kommunen. I 85 % af tilfældene har de administrative ansatte direkte borgerkontakt. Store og kraftige besparelser på det administrative område er altså ikke uden konsekvenser. Jeg savner, at borgmesteren og byrådet tager ansvar for deres beslutninger og fortæller borgerne, at spareøvelsen altså vil få betydelige konsekvenser. HK vil til enhver tid indgå i et konstruktivt samarbejde om forandringer og udvikling af Odsherred kommune. HK byder gerne borgmesteren på kaffe i den anledning.

Sjællandske, Nordvestnyt
14-06-22

HK: Regionsaftale presser arbejdsmiljøet yderligere

Den netop indgåede aftale vil ikke kunne indfri borgernes berettigede forventninger til et hospitalsvæsen i topklasse, lyder det fra HK Kommunal om økonomiaftalen for regionerne. - Den særdeles stramme aftale løser langtfra det problem, at der er for få hænder, der skal løse stadig flere opgaver, siger HK Kommunals formand Lene Roed. Regionerne får 1 milliarder kroner mere i 2023, men der er ikke dækning for for eksempel de stigende udgifter til ny medicin og nye behandlingsformer, mener HK Kommunals formand. - Borgerne vil med den smalle aftale opleve, at deres forventninger til behandling og pleje ikke i alle tilfælde bliver opfyldt. Det giver pres på medarbejdernes arbejdsmiljø. Og det vil forstærke rekrutteringsudfordringerne. Regionerne har nu en stor opgave med at give medarbejderne de allerbedste arbejdsbetingelser, siger Lene Roed. Den smalle aftale betyder, at der i 2023 skal prioriteres skarp. I Danske Sundhedsadministratorers Landsforening foreslår formand, Nathali Schaap Degn, at regionerne giver de sundhedsadministrative kompetencer et løft. - Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale, siger Nathali Schaap Degn.

Ritzau, Nordjyske, DKNyt m.fl.
10-06-22

HK: Pas på medarbejderne i kommunerne

Medarbejderne i kommunerne risikerer at komme i klemme mellem de økonomiske muligheder og borgernes berettigede forventninger til en god velfærd. Og det er uholdbart, mener HK Kommunal, efter at regeringen og kommunerne har landet en særdeles stram økonomiaftale for kommunerne i 2023. Derfor skal der ifølge HK Kommunals formand Lene Roed ekstraordinært fokus på medarbejderne, arbejdspresset og arbejdsmiljøet. - Og så må arbejdsgiverne og regeringen stå på mål for rammerne og den velfærd, der kan leveres til borgerne, siger Lene Roed. Regeringen og kommunerne planlægger at omlægge opgaveløsningerne for at få mere effektiv drift. Her foreslår HK Kommunals formand, at man inddrager bevidst opgaveglidning. - Det vil være helt oplagt at få flere dygtige administrative medarbejdere i spil, så blandt andet pædagoger, lærere og sosu’er bliver aflastet for administrative opgaver, siger Lene Roed. Formanden for HK Kommunal hilser med tilfredshed, at man vil arbejde mod færre proceskrav på beskæftigelsesområdet. - Også her er det vigtigt at lytte til medarbejderne på beskæftigelsesområdet og lade dem bruge deres store faglighed og erfaring fra, hvad der virker og ikke virker, siger Lene Roed.

Ritzau, TV2 News, Nordjyske, NB Medier m.fl.
09-06-22

Administration er også velfærd

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Der bliver smalhals efter den indgåede kommuneaftale for 2023. Det kan formentlig ikke være så meget anderledes på grund af den svære økonomiske situation, landet er i. Men det bliver hårdt, og det vil kunne mærkes. De administrativt ansatte kommer til at stå i forreste række, når borgerne skal ud med deres frustration. Jeg vil gerne appellere til, at de ikke også kommer til at stå i forreste række, hvis der skal skæres ned. Der er stadig brug for rigtige mennesker til at hjælpe borgerne, og det kan være farligt at forsøge at høste digitale gevinster på forhånd. Tænk bare på Mit-ID. Noget andet, der er farligt, er at lægge HK-opgaver ud til for eksempel sundhedspersonale. Det kan måske se ud som om, man sparer på administrationen, men opgaverne forsvinder ikke. De bliver bare løst af medarbejdere, der ikke er så effektive til den type opgaver, og tiden går fra deres pleje af og omsorg for borgeren. Det kan altid bedst svare sig at benytte de rette hænder til rette job. Husk, at administration er også velfærd.

Avisen Danmark, Fyns Amts Avis, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
09-06-22

Tillidsmand: 'Umådelig god stemning' i beskæftigelsesforvaltning i København

Københavns beskæftigelses- og integrationsforvaltning ansætter nye direktører og laver omstruktureringer. Det sker knap tre måneder efter, at Cecilia Lonning-Skovgaard gik af som borgmester og en ny kom til. Den konstituerede direktion får ros af tillidsmænd. Det drejer sig bl.a. om den nye borgmester, Jens-Kristian Lütken (V). Han blev valgt af Venstres gruppe til at overtage posten, da Cecilia Lonning-Skovgaard måtte gå efter en arbejdsmiljørapport, der blandt andet konkluderede, at ’arbejdsforholdene ikke (er) sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for alle ansatte i Centralforvaltningen.’ Nu er der overvejende god stemning og optimisme i forvaltningen, fortæller to tillidsmænd, der sidder i forvaltningens Hovedmed. - 'Der er umådelig god stemning i forhold til den nye borgmester, så det er virkelig positivt, siger Aksel Nielsen, tillidsmand for AC’erne. - Jeg er meget enig, siger HK'ernes fællestillidsmand, Kim Sørensen. - Det, at vi har fået ny borgmester med anden tilgang - en politiker der forstår, at vi har forvaltningsstyre - betyder, at vi nu er ved at komme på sporet igen, siger han.

NB Medier
08-06-22

’Randers er blevet kommunernes svar på Komiske Ali’

Børn-og skoleforvaltningen i Randers mangler halvdelen af sin øverste ledelse. Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland, frygter, at kommunen kan få problemer med at få besat de ledige stillinger. - Det kan jo få den konsekvens, at man ikke får de allerbedste kandidater, konstaterer han. Om årsagen siger Hans-Henrik Hansen: - Randers er blevet kommunernes svar på Komiske Ali. Æren for den titel tildeler Hans-Henrik Hansen i høj grad politikerne i Randers. For der er altid en sag, der sætter Randers på landkortet i en uheldig sammenhæng, mener han. - Der har været sagen om de ansattes ytringsfrihed, frikadellesagen og stripsagen for bare at nævne nogle. Og det vil fortsætte, siger han. Samtidig henviser han til det årelange tilløb, der har været i fyringen af forvaltningsdirektør Michael Maaløe, hvilket ifølge Hans-Henrik Hansen næppe har medvirket til at forbedre arbejdsmiljøet. Som det tredje punkt, der kan spænde ben for rekrutteringen af en ny ledelse, nævner han oplevelsen af en nulfejlskultur, hvor de ansatte frygter at få politikerne på nakken, hvis de begår fejl. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt erkender, at der er noget at arbejde med fra politisk side.

JP Randers m.fl.
08-06-22

Behandl medarbejderne på Jobcentret ordentligt og respektfuldt

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Jobcenterbashing er desværre blevet en almen udbredt disciplin. Det er utroligt ensidigt. Angsten for at miste sit forsørgelsesgrundlag eller belastningen ved sygdom fylder så meget for nogle borgere, at afmagten bliver rettet mod de ansatte. Men det er en forkert vej at gå gennem hetz og chikane mod medarbejderne på Jobcentrene. På Jobcenter Randers og landets øvrige jobcentre findes der mange eksempler på, hvordan man faktisk løser de primære opgaver med at få ledige i job eller uddannelse. Trods stram lovgivning, meningsløse dokumentationskrav og overdrevet kontrol føler og oplever mange borgere, at de får den hjælp de har brug for. Mange regler og lovkrav spænder ben for hinanden og det går desværre ud over borgerne. Der har været mange intentioner om oprydning og regelsanering gennem årene - men desværre alt for lidt handling. Det er på tide at trække stikket og starte på en frisk. Politikkerne må stå på mål for de ændringer og regler de vedtager. De skal tage deres ansvar på dig. Beskæftigelsesområdet er for vigtigt til at blive brugt som en populistisk politisk legeplads.

Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis
02-06-22

Aftale kræver koordination

Debatindlæg af Nathali Schaap Degn, formand Danske Sundhedsadministratorers Landsforening. Hvis intentionerne i den nye sundhedsaftale skal have ben at gå på, kræver det bl.a., at vi får skruet op for optaget af de sundhedsadministrative koordinatorer, der kan sikre koordinering og sammenhæng i de nye samarbejdsflader. Aftalen betyder blandt andet, at der oprettes op imod 25 nye nærhospitaler. Med aftalen bliver der lagt et meget stort ansvar på sundhedspersonalet heriblandt vores lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer. De kan på professionel vis varetage de administrative opgaver, der med sundhedsaftalen bliver stadig mere komplekse og koordinerende på tværs af sektorer og faggrupper. Jeg vil derfor foreslå, at man allerede fra sommer hæver optaget af nye studerende på den sundhedsadministrative uddannelse fra 300 til 400. Vi skal i det hele taget sørge for, at det er de rette hænder, der løser opgaverne. Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale. Det er afgørende, at de kliniske fagligheder går hånd i hånd med de sundhedsadministrative.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
02-06-22

HK: Medarbejderne skal inddrages i digitaliseringsstrategi

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt og Brita Andersen, formand HK Stat Midt. Regeringens digitaliseringsstrategi skal bringe Danmark - herunder det offentlige - på omgangshøjde med udviklingen. Det lyder i sig selv som en klog strategi. Mindre klogt vil det være, hvis regeringen ikke i højere grad inddrager medarbejderne, end der er lagt op til. For har vi ikke tidligere set flere digitale flops, der bl.a. skyldtes manglende brugerinddragelse? Hvor politikere lod sig fascinere af ny teknologi for teknologiens skyld og for muligheden for kortsigtede besparelser med færre ansatte? Forløbene omkring Sundhedsplatformen og skattesystemet EFI er eksempler på fiaskoer, hvor man ikke i tilstrækkelig grad havde spurgt medarbejdere og brugere. Hvis vi med succes vil digitalisere de offentligt ansattes hverdag yderligere, så vil det være en god ide at spørge dem til råds både før, under og efter introduktionen af nye digitale løsninger. Når digitaliseringen skal rulles ud i praksis, skal brugerne have et passende kompetenceløft. Heldigvis har vi lokalt en række dygtige uddannelsesinstitutioner, der kan sikre, at vi ikke får et digitalt efterslæb her på disse kanter.

Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
31-05-22

Artiklen er opdateret 22. august 2022