39 projekter i 46 kommuner har i alt fået cirka 14 millioner kroner fra udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Her kommer udvalgte eksempler på projekter med støtte fra puljen.

I Skive Kommune skal biblioteksbussen være samlingspunkt på sin tur rundt til landsbyerne ved at skabe fællesskab og viden på tværs af aldersgrupper.

Glostrup Kommune vil skabe et nyt æstetisk rum for oplæsning ved at lade lytterne flyde rundt i et varmtvandsbassin og opleve litteratur via lyd, video og vand.

Sønderborg Bibliotek vil udnytte data fra IMS og FBS til at udvikle et nyt intelligent system til materialevalg og -indkøb.

TikTok i Horsens og Hørsholm

I Viborg Kommune vil man videreudvikle et formidlingskoncept målrettet dagplejere, så de har konkret indhold, de let kan tilgå.

Herlev Bibliotek vil have børn til at formidle faglitteratur til andre børn – og det skal ske gennem design-thinking.

Horsens Bibliotek vil i sit projekt inddrage ikke-biblioteksvante unge i alderen 13-20 år, som er på TikTok og bruger Booktoks, for at se om de kan lokkes til at læse og bruge biblioteket via de kanaler. Hørsholm Bibliotek har også et projekt, hvor man i samarbejde med et ungepanel udvikler en TikTok-kanal, der kan lokke unge ind i det fysiske bibliotek.

Se hele listen her